Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1064

Brüssel, 1. juuli 2009

Rändlusteenuste pealt hiigelkasumi teenimisel lõpp: tänu ELi tegutsemisele langeb oluliselt tekstisõnumi saatmise, helistamise ja internetis surfamise hind

Tänasest alates hakkab Euroopa Liidus välismaalt tekstisõnumi saatmine maksma kõige rohkem 0,11 eurot ehk peaaegu kolm korda vähem kui eelmine ELi keskmine (0,28 eurot + käibemaks). Teises ELi riigis rändlusteenusena tehtud kõne hind ei tohi olla kõrgem kui 0,43 eurot/minut ning kõne vastuvõtmise hind kõrgem kui 0,19 eurot/minut. Alates tänasest arvestatakse rändlusteenusena tehtava kõne hinda mitte enam minuti-, vaid sekundipõhiselt ja alates 31 sekundist, vastuvõetavate kõnede hinda aga sekundipõhiselt ja alates esimesest sekundist. Puhkajad ja ärireisijad võivad oma mobiiliga ka internetis surfata, filme alla laadida või pilte saata, ilma et nad peaksid muretsema rändlusteenuste hiigelsuure arve eest, sest hulgimüügi hinnalaeks on kehtestatud 1 euro alla laaditud megabaidi (MB) kohta. Usutakse, et kõigi nende meetmetega kärbitakse ELi tarbijate jaoks rändlusteenuste kulusid 60 % ja suurendatakse mobiilsideteenuste kasutamist. ELi poolt 2007. aastal võetud esimeste meetmetega õnnestus rändluskõnede hinda kärpida 70 %.

„Alates tänasest võivad kõik euroopa tarbijad kogeda ELi piirideta ühist turgu, kui nad helistavad või saadavad tekstisõnumeid. Rändlusteenuse pealt liigkasumi teenimisel on nüüd lõpp ja seda tänu Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja kõigi 27 ELi liikmeriigi kindlameelsele tegutsemisele “, ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Loodan, et ELi uued rändluseeskirjad muudavad mobiiliga internetis surfamise klientide jaoks palju odavamaks, kui nad viibivad ELi territooriumil teises riigis. Praegu piirduvad ELi eeskirjad vaid ettevõtjatevahelise hinna alandamisega. Kutsun mobiilsidesektorit kajastama kiiresti seda hinnamuutust andmeside rändlusteenuste hindades. Komisjon ja riiklikud reguleerivad asutused jälgivad andmeside rändlushindu väga tähelepanelikult ja hindavad järgmisel aastal, kas rändlusturul on tekkinud tõeline konkurents.

Tänasest kehtima hakkavad uued ELi rändluseeskirjad:

  • Alandatakse Euroopa Liidus välismaalt tekstisõnumi saatmise hinda 0,11 eurole (ilma käibemaksuta). Praegu kehtiv keskmine hind on 0,28 eurot.

  • Alandatakse veelgi mobiilikõnede rändlusteenuste hinda. Tänasest alates on välismaal tehtavate kõnede hinnalagi 0,43 eurot ja vastuvõetavate kõnede hinnalagi 0,19 eurot. 1. juulil 2010 alanevad need veelgi vastavalt 0,39 eurole ja 0,15 eurole ning 1. juulil 2011 vastavalt 0,35 eurole ja 0,11 eurole (minutihinnad, ilma käibemaksuta). Kuni eilseni oli maksimaalne minutihind välismaal tehtavate kõnede puhul 0,46 eurot ja vastuvõetud kõnede puhul 0,22 eurot. Enne komisjoni meetmeid 2005. aasta suvel võis rändluskõne minutihind ELis olla umbes 1,70 eurot sakslase jaoks, kes kasutas rändlusteenust Austrias, 1,47 eurot briti jaoks, kes kasutas rändlusteenust Itaalias või 2,50 eurot belglase jaoks, kes helistas Küproselt ( MEMO/05/247 ).

  • Võetakse kasutusele sekundipõhine arveldamine: välismaal rändlusteenusena tehtud kõne puhul hakatakse tasu arvestama alates 31 sekundist ja vastuvõetud kõnede puhul alates esimesest sekundist. Praeguseni maksid kliendid kuni 24 % rohkem, kui nad tegelikult kõnet tehes või vastu võttes tarbisid.

  • Alandatakse välismaal olles mobiiltelefoniga interneti kasutamise või filmide alla laadimise eest võetavat tasu, võttes kasutusele hulgimüügi hinnalae 1 euro alla laetud megabaidi kohta. Praegu on keskmine hulgimüügi hind 1,68 eurot megabaidi kohta. Kõrgeimat hinda tuli maksta Iirimaal (6,82 eurot), Kreekas (5,30 eurot) ja Eestis (5,10 eurot). Allalaadimise hulgimüügi hinnalagi langeb kahel järgmisel aastal veelgi: 2010. aastal 0,80 eurole ja 2011. aastal 0,50 eurole. Kliente teavitatakse andmeteenuste suhtes kehtivatest hindadest, kuna uute eeskirjade kohaselt peavad mobiilsideettevõtjaid kliente tasuta teavitama (SMSi teel või hüpikaknana) konkreetses riigis kehtivatest rändlushinnast, kui kliendid sisenevad teise liikmesriiki ja kasutavad seal andmesideteenuseid. Uued eeskirjad kaitsevad kliente hiigelsuurte arvete eest, pakkudes võimalust teenuse väljalülitamiseks, kui arve jõuab 50 euroni, välja arvatud juhul, kui klient valib muu limiidi (hiljuti sai Prantsusmaal rändlusteenusena telesaadet alla laadinud sakslane 46 000 eurose arve). Teenustepakkujatel on sellise väljalülitamismehhanismi kasutusele võtmiseks aega 2010. aasta märtsini.

Uued rändluseeskirjad, mis täiendavad esimest ELi rändlusteenuse määrust ( IP/07/870 ), kehtivad kuni 2012. aasta suveni. Euroopa Parlament ja nõukogu palusid komisjonil esitada aruande kõnealuste uute eeskirjade toimimise kohta 2010. aasta suvel. Komisjon võib seejärel 2011. aasta juuni lõpuks vajaduse korral teha ettepaneku täiendavate eeskirjade kohta.

Taust:

2007. aasta ELi rändlusteenuse määrusega võeti kasutusele piirhinnad (eurotariifid) kõnedele, mis on tehtud või vastu võetud ELis ringi reisides. Selle tulemusena langes hind võrrelduna 2005. aastaga (enne ELi meetmeid) keskmiselt 70 %.

Pärast rändluseeskirjade läbivaatamist 2008. aastal tegi komisjon ettepaneku pikendada neid veel kolmeks aastaks, lisades uued eeskirjad tekstisõnumi ja andmesideteenuste kohta. Euroopa Parlament võttis uued ELi rändluseeskirjad 2009. aasta aprillis suure häälteenamusega vastu ( IP/09/620 ). ELi telekommunikatsiooniministrite nõukogu võttis need vastu 8. juunil ( IP/09/880 ).

Alates praeguse Euroopa Komisjoni tööleasumisest on mobiilside kasutamine ELi elanikko nna seas kasvanud 84,6 %-lt 119 %-le ( IP/09/473 ).

Ülevaate saamiseks rändlustasudest ELi riikide kaupa vaata ELi rändlusteenuseid käsitlevat veebisaiti :

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

MEMO/09/ 309

ANNEX

Retail caps for roamed voice calls without VAT ( € cents) – as of 1 July 2009

Voice calls

Calls made

43

Calls received

19

SMS

SMS sent

11

SMS received

Free of charge

Roamed calls made

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Roamed calls received

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Roamed SMS

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Prices for making a roamed call including VAT

(1 minute)

 

 

 

travelling to

2005

2009 reg. prices

Austria

Greece

0.93

0.52

Belgium

Cyprus

1.80

0.52

Bulgaria

Austria

n/a

0.52

Cyprus

Belgium

3.00

0.50

Czech Republic

United Kingdom

1.99

0.51

Denmark

Slovakia

1.52

0.54

Estonia

Germany

1.01

0.52

Finland

Spain

0.88

0.53

France

Poland

1.50

0.51

Germany

France

1.49

0.51

Greece

Estonia

2.02

0.51

Hungary

Denmark

1.35

0.54

Ireland

Italy

1.34

0.52

Italy

Czech Republic

2.00

0.52

Latvia

France

1.81

0.52

Lithuania

Germany

1.15

0.51

Luxembourg

France

1.20

0.50

Malta

Portugal

1.52

0.51

Netherlands

Finland

1.38

0.51

Poland

Germany

1.28

0.53

Portugal

Sweden

1.07

0.52

Romania

Spain

n/a

0.51

Slovakia

Ireland

1.53

0.51

Slovenia

United Kingdom

2.10

0.52

Spain

Cyprus

1.80

0.50

Sweden

The Netherlands

1.10

0.54

United Kingdom

Portugal

1.45

0.50

Prices for receiving a roamed call including VAT

(1 minute)

 

 

 

travelling to

2005

2009 reg. prices

Austria

Greece

0.52

0.23

Belgium

Cyprus

1.38

0.23

Bulgaria

Austria

n/a

0.23

Cyprus

Belgium

0.28

0.22

Czech Republic

United Kingdom

n/a

0.23

Denmark

Slovakia

0.68

0.24

Estonia

Germany

0.45

0.23

Finland

Spain

0.53

0.23

France

Poland

0.68

0.23

Germany

France

0.69

0.23

Greece

Estonia

n/a

0.23

Hungary

Denmark

0.48

0.24

Ireland

Italy

0.99

0.23

Italy

Czech Republic

1.50

0.23

Latvia

France

0.59

0.23

Lithuania

Germany

0.87

0.23

Luxembourg

France

n/a

0.22

Malta

Portugal

0.94

0.22

Netherlands

Finland

0.75

0.23

Poland

Germany

0.50

0.23

Portugal

Sweden

0.55

0.23

Romania

Spain

n/a

0.23

Slovakia

Ireland

0.77

0.23

Slovenia

United Kingdom

0.55

0.23

Spain

Cyprus

1.10

0.22

Sweden

The Netherlands

0.59

0.24

United Kingdom

Portugal

1.10

0.22

Prices for sending a text message including VAT

 

 

 

travelling to

2005

2009 reg. prices

Austria

Greece

0.25

0.13

Belgium

Cyprus

0.40

0.13

Bulgaria

Austria

n/a

0.13

Cyprus

Belgium

0.24

0.13

Czech Republic

United Kingdom

0.27

0.13

Denmark

Slovakia

0.27

0.14

Estonia

Germany

0.25

0.13

Finland

Spain

0.42

0.13

France

Poland

0.30

0.13

Germany

France

0.32

0.13

Greece

Estonia

0.49

0.13

Hungary

Denmark

0.37

0.14

Ireland

Italy

0.59

0.13

Italy

Czech Republic

0.50

0.13

Latvia

France

0.27

0.13

Lithuania

Germany

0.26

0.13

Luxembourg

France

0.31

0.13

Malta

Portugal

0.43

0.13

Netherlands

Finland

0.75

0.13

Poland

Germany

0.53

0.13

Portugal

Sweden

0.65

0.13

Romania

Spain

n/a

0.13

Slovakia

Ireland

0.27

0.13

Slovenia

United Kingdom

0.38

0.13

Spain

Cyprus

0.87

0.13

Sweden

The Netherlands

0.32

0.14

United Kingdom

Portugal

0.69

0.13


Side Bar