Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1064

Брюксел, 1 юли 2009 г.

Край наограбването чрез роуминг“: цените за текстови съобщения, обаждания и ползване на интернет в чужбина се понижават от днес благодарение на действията на ЕС

От днес нататък изпращането на текстово съобщение от чужбина в рамките на ЕС струва максимум 0,11 евро, т.е. почти три пъти по-евтино отколкото предишната средна стойност за ЕС от 0,28 евро (без ДДС). Провеждането на разговор в роуминг с лице в друга държава-членка на ЕС трябва да струва за изходящо обаждане не повече от 0,43 евро на минута, а на приемане на повикване — не повече от 0,19 евро на минута. От днес нататък изходящите обаждания в роуминг ще бъдат таксувани по секунди след първите 30 секунди, а не по минути, а входящите обаждания ще бъдат таксувани по секунди от първата секунда. Почиващите и пътуващите по работа могат също така да сърфират в интернет, да изтеглят филми или да изпращат снимки чрез своя мобилен телефон, без да се опасяват от „шокове при получаване на сметката“ при роуминг благодарение на пределна стойност за цените на едро в размер на 1 евро за мегабайт (MB) данни, изтеглени от интернет. Очаква се всички тези мерки да намалят с допълнителни 60 % таксите за роуминг за потребителите в ЕС и да увеличат използването на мобилни телефони. През 2007 г. ЕС за първи път взе мерки относно роуминга, които доведоха до намаляване със 70 % на таксите за телефонни разговори в роуминг.

„От днес нататък всички европейци, които провеждат разговори или изпращат текстове чрез своите мобилни телефони, могат да се възползват от предимствата на единния пазар без граници на ЕС. Сега се слага край на ограбването чрез роуминг благодарение на решителните действия на Европейската комисия, Европейския парламент и всички 27 държави-членки на ЕС “, заяви европейският комисар по далекосъобщенията Вивиан Рединг. „Очаквам с въвеждането на новите правила на ЕС относно роуминга сърфирането в интернет чрез Вашия мобилен апарат, докато сте в друга държава от ЕС, да стане много по-евтино. Засега правилата на ЕС са ограничени до намаляване на таксите между операторите. Призовавам сектора на мобилните съобщения бързо да въведе тези възможности за икономии и за клиентите, ползващи роуминг на данни. Европейската комисия и националните регулаторни органи ще следят много внимателно таксите за роуминг на данни и следващата година ще направят оценка на това дали пазарът на роуминг най-сетне придобива конкурентен характер.“

Действащите от днес нататък нови правила на ЕС относно роуминга са:

  • Ограничаване на цената за потребителите на изпращането от чужбина на текстово съобщение на 0,11 евро (без ДДС) срещу средно 0,28 евро понастоящем.

  • Допълнително намаляване на цените на повикванията в роуминг. От днес нататък пределните цени са 0,43 евро за изходящи обаждания от чужбина и 0,19 евро за повиквания, приети в чужбина, като тези цени ще спаднат съответно на 0,39 евро и 0,15 евро на 1 юли 2010 г. и на 0,35 евро и 0,11 евро на 1 юли 2011 г. (цени за минута, без ДДС). До вчера максималните цени бяха съответно 0,46 евро за изходящи обаждания от чужбина и 0,22 евро за повиквания, приети в чужбина През лятото на 2005 г., т.е. преди действията на ЕС, обаждане в роуминг в ЕС можеше да струва около 1,70 евро за минута на германец за роуминг в Австрия, 1,47 евро на британец за роуминг в Италия и 2,50 евро на белгиец, обаждащ се от Кипър ( MEMO/05/247 ).

  • Въвеждане на принципа на таксуване на секунда след първите 30 секунди за изходящите обаждания и таксуване още от първата секунда за входящи обаждания при пребиваване в чужбина. Досега потребителите плащаха за с до 24 % повече време, отколкото действително са изразходвали за провеждане на разговор.

  • Намаляване на таксите за сърфиране в интернет и за изтегляне на филми или видеопрограми с мобилен телефон при пребиваване в чужбина, като новата пределна цена на едро за изтегляне на данни от интернет е 1 евро на мегабайт спрямо досегашна средна цена на едро от 1,68 евро на мегабайт, като в някои държави тази такса бе много по-висока — в Ирландия (6,28 евро), Гърция (5,30 евро) и Естония (5,10 евро). Пределната цена на едро за изтегляне на данни от интернет ще падне през следващите две години: на 0,80 евро през 2010 г. и 0,50 евро през 2011 г. Потребителите ще бъдат информирани за това колко ще плащат за услугите за данни, тъй като съгласно новите правила от операторите на мобилна връзка се изисква да предоставят (чрез SMS или изникващо на компютърния екран прозорче) на своите клиенти безплатна, специфична за съответната държава информация относно таксите за роуминг, когато те влязат в друга държава-членка и използват услуги за данни. Новите правила ще защитят потребителите от „шокове при получаване на сметката“ чрез въвеждане на механизъм за автоматично изключване, когато сметката достигне 50 евро, освен в случаите, когато потребителят е избрал друга пределна стойност (неотдавна германец, теглил телевизионна програма, докато пътувал из Франция, е получил сметка за 46 000 евро). Операторите трябва да въведат до март 2010 г. пределната стойност за автоматично изключване.

Новите правила за роуминга, които са в допълнение към първия регламент на ЕС относно гласовия роуминг ( IP/07/870 ), ще се прилагат до лятото на 2012 г. Европейският парламент и Съветът поискаха от Европейската комисия да представи до лятото на 2010 г. доклад относно функционирането на новите правила. След това Комисията ще може да предложи до края на юни 2011 г. по-нататъшни мерки, ако са необходими.

История

С Регламента на ЕС относно роуминга от 2007 г. бяха въведени пределни цени „Евротарифа“ за изходящи и входящи обаждания по време на пътуване в рамките на ЕС. В резултат на това потребителите, ползващи евротарифата за роуминг, са спестили средно 70 % от разходите спрямо 2005 г., т.е. преди действията на ЕС.

След преразглеждане на правилата за роуминг, през 2008 г. Европейската комисия предложи удължаване на тяхното действие с още 3 години, като се добавят нови правила за текстови съобщения и услуги за данни. През април 2009 г. Европейският парламент одобри с голямо мнозинство новите правила на ЕС относно роуминга ( IP/09/620 ), последван на 8 юни от Съвета на министрите на далекосъобщенията на държавите-членки на ЕС ( IP /09/880 ).

От встъпването в длъжност през 2004 г. на действащата в момента Европейска комисия досега, степента на разпространение на мобилни телефони е нараснала от 84,6 % на 119 % спрямо общото население на ЕС ( IP/09/473 ).

За преглед на тарифите за роуминг по държави-членки на ЕС вж. уебсайта на ЕС относно роуминга :

http :// ec . europa . eu / information _ society / activities / roaming / index _ en . htm

MEMO /09/ 309

ANNEX

Retail caps for roamed voice calls without VAT ( € cents) – as of 1 July 2009

Voice calls

Calls made

43

Calls received

19

SMS

SMS sent

11

SMS received

Free of charge

Roamed calls made

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Roamed calls received

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Roamed SMS

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Prices for making a roamed call including VAT

(1 minute)

 

 

 

travelling to

2005

2009 reg. prices

Austria

Greece

0.93

0.52

Belgium

Cyprus

1.80

0.52

Bulgaria

Austria

n/a

0.52

Cyprus

Belgium

3.00

0.50

Czech Republic

United Kingdom

1.99

0.51

Denmark

Slovakia

1.52

0.54

Estonia

Germany

1.01

0.52

Finland

Spain

0.88

0.53

France

Poland

1.50

0.51

Germany

France

1.49

0.51

Greece

Estonia

2.02

0.51

Hungary

Denmark

1.35

0.54

Ireland

Italy

1.34

0.52

Italy

Czech Republic

2.00

0.52

Latvia

France

1.81

0.52

Lithuania

Germany

1.15

0.51

Luxembourg

France

1.20

0.50

Malta

Portugal

1.52

0.51

Netherlands

Finland

1.38

0.51

Poland

Germany

1.28

0.53

Portugal

Sweden

1.07

0.52

Romania

Spain

n/a

0.51

Slovakia

Ireland

1.53

0.51

Slovenia

United Kingdom

2.10

0.52

Spain

Cyprus

1.80

0.50

Sweden

The Netherlands

1.10

0.54

United Kingdom

Portugal

1.45

0.50

Prices for receiving a roamed call including VAT

(1 minute)

 

 

 

travelling to

2005

2009 reg. prices

Austria

Greece

0.52

0.23

Belgium

Cyprus

1.38

0.23

Bulgaria

Austria

n/a

0.23

Cyprus

Belgium

0.28

0.22

Czech Republic

United Kingdom

n/a

0.23

Denmark

Slovakia

0.68

0.24

Estonia

Germany

0.45

0.23

Finland

Spain

0.53

0.23

France

Poland

0.68

0.23

Germany

France

0.69

0.23

Greece

Estonia

n/a

0.23

Hungary

Denmark

0.48

0.24

Ireland

Italy

0.99

0.23

Italy

Czech Republic

1.50

0.23

Latvia

France

0.59

0.23

Lithuania

Germany

0.87

0.23

Luxembourg

France

n/a

0.22

Malta

Portugal

0.94

0.22

Netherlands

Finland

0.75

0.23

Poland

Germany

0.50

0.23

Portugal

Sweden

0.55

0.23

Romania

Spain

n/a

0.23

Slovakia

Ireland

0.77

0.23

Slovenia

United Kingdom

0.55

0.23

Spain

Cyprus

1.10

0.22

Sweden

The Netherlands

0.59

0.24

United Kingdom

Portugal

1.10

0.22

Prices for sending a text message including VAT

 

 

 

travelling to

2005

2009 reg. prices

Austria

Greece

0.25

0.13

Belgium

Cyprus

0.40

0.13

Bulgaria

Austria

n/a

0.13

Cyprus

Belgium

0.24

0.13

Czech Republic

United Kingdom

0.27

0.13

Denmark

Slovakia

0.27

0.14

Estonia

Germany

0.25

0.13

Finland

Spain

0.42

0.13

France

Poland

0.30

0.13

Germany

France

0.32

0.13

Greece

Estonia

0.49

0.13

Hungary

Denmark

0.37

0.14

Ireland

Italy

0.59

0.13

Italy

Czech Republic

0.50

0.13

Latvia

France

0.27

0.13

Lithuania

Germany

0.26

0.13

Luxembourg

France

0.31

0.13

Malta

Portugal

0.43

0.13

Netherlands

Finland

0.75

0.13

Poland

Germany

0.53

0.13

Portugal

Sweden

0.65

0.13

Romania

Spain

n/a

0.13

Slovakia

Ireland

0.27

0.13

Slovenia

United Kingdom

0.38

0.13

Spain

Cyprus

0.87

0.13

Sweden

The Netherlands

0.32

0.14

United Kingdom

Portugal

0.69

0.13


Side Bar