Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1060

Bryssel 30. kesäkuuta 2009

Komission tavoitteena savuton Eurooppa vuoteen 2012 mennessä

Euroopan komissio hyväksyi tänään laajan lausuntokierroksen jälkeen ehdotuksen Euroopan neuvoston suositukseksi, jossa kaikkia jäsenvaltioita kehotetaan laatimaan vuoteen 2012 mennessä lakej a suojellakseen ihmisiä tupakansavulle altistumiselta. Tupakka on Euroopan unionin alueella edelleen merkittävin yksittäinen ennenaikaisen kuoleman ja sairastumisen syy. Varovaisten arvioiden mukaan vuonna 2002 EU-25-maissa kuoli tupakansavun vuoksi 79 000 aikuista, joista 19 000 tupakoimatonta. Heistä 72 000 oli altistunut tupakansavulle kotonaan ja 7 300 työpaikallaan.

”Uskon vahvasti, että jokaisella eurooppalaisella on o ikeus tulla suojelluksi tupakansavulta. Suuri yleisö tukee tätä tavoitetta, ja me toimimme yhteistyössä jäsenmaiden kanssa sen saavuttamiseksi”, terveysasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou totesi.

Kymmenellä Euroopan unionin maalla on jo olemassa kattava tupakoinnin vastainen lainsäädäntö. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin säännökset savuttomista alueista ovat tiukimmat: tupakoiminen on täysin kielletty suljetuissa julkisissa tiloissa, julkisissa liikennevälineissä ja työpaikolla. Bulgarian on määrä seurata niiden esimerkkiä vuonna 2010. Hiljattain tehty Eurobarometritutkimus osoitti, että tupakoinnin vastaisiin toimenpiteisiin suhtaudutaan yhä myönteisemmin. Eurooppalaisista 84 prosenttia kannattaa sitä, että toimistot ja muut sisätiloissa sijaitsevat työpaikat ovat savuttomia, 77 prosenttia tukee tupakoinnin kieltämistä ravintoloissa ja 61 prosenttia on sitä mieltä, että tupakointia ei pitäisi sallia baareissa.

Kohti savutonta ympäristöä

Suosituksessa ehdotetaan jäsenmaille kolmea toimintalinjaa.

  • Maiden olisi kolmen vuoden kuluessa suosituksen hyväksymisestä luotava lainsäädäntö, jolla suojellaan ihmisiä tupakansavulle altistumiselta suljetuissa julkisissa tiloissa, työpaikoilla ja julkisissa liikennevälineissä Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen 8  artiklan mukaisesti.

  • Savutonta ympäristöä koskevien lakien vaikutusta olisi vahvistettava muilla toimenpiteillä, esimerkiksi suojelemalla lapsia tupakansavulta, tukemalla tupakoinnin lopettamista ja määräämällä tupakkapakkauksiin painettavaksi kuvallisia varoituksia.

  • Yhteistyötä EU-maiden kesken olisi vahvistettava luomalla tupakoinnin torjuntaa käsittelevien kansal listen tietokeskusten verkosto.

Savuttomuuspolitiikka eri jäsenvaltioissa

Kaikissa jäsenvaltioissa on jo olemassa jonkinlaista sääntelyä, jolla pyritään rajoittamaan altistumista tupakansavulle ja sen haitallisia terveysvaikutuksia. Sääntelyn soveltaminen ja luonne kuitenkin vaihtelevat maasta toiseen. Toistaiseksi kymmenessä EU:n jäsenvaltiossa on kattava lainsäädäntö, jolla suojataan ihmisiä altistumasta tupakansavulle. Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa tupakointi on kielletty täysin kaikissa suljetuissa tiloissa ja työpaikoilla, myös baareissa ja ravintoloissa. Vastaava kielto tulee voimaan Bulgarissa kesäkuussa 2010. Italian, Maltan, Ruotsin, Latvian, Suomen, Slovenian, Ranskan ja Alankomaiden savuttomuuslait sallivat tupakoinnin erityisissä suljetuissa tupakointiin varatuissa tiloissa. Muissa jäsenvaltioissa kansalaiset ja työntekijät eivät kuitenkaan vielä täysin välty tupakansavulta sisätiloissa olevilla työpaikoilla ja julkisissa tiloissa.

EU:n savuttomuuspolitiikan taustaa

Viime vuosikymmenen alussa annettiin joukko EU:n työterveys- ja työturvallisuusdirektiivejä, joilla rajoitettiin tupakointia työpaikoilla. Vuonna 1989 annettiin neuvoston päätöslauselma ja vuonna 2002 neuvoston suositus tupakoinnin ehkäisemisestä, joissa jäsenvaltioita kehotettiin suojelemaan ihmisiä ympäristön tupakansavulta työpaikkojen sisätiloissa, suljetuissa julkisissa tiloissa ja julkisissa liikennevälineissä. Lainsäädännöllisten toimenpiteiden lisäksi käynnistettiin kaksi tupakoinnin vastaista tiedotuskampanjaa: Feel free to say no ja HELP – Elämä ilman tupakkaa -kampanjat nostivat esiin muun muassa passiivisen tupakoinnin vaarat.

Vuonna 2007 komissio julkaisi Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot -nimisen vihreän kirjan ja käynnisti näin julkisen keskustelun siitä, miten voitaisiin parhaiten edistää elinympäristön savuttomuutta.

Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus

Ensimmäisen kansanterveyttä koskevan sopimuksen, Maailman terveysjärjestön WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen, ovat allekirjoittaneet kaikki järjestön jäsenet, ja sen on tähän mennessä vahvistanut 164 osapuolta, mm. Euroopan yhteisö ja 26 sen jäsenmaista. EY johtaa neuvotteluja tupakkatuotteiden laitonta kauppaa koskevasta puitesopimuksen pöytäkirjasta, ja se on toiminut aktiivisesti sopimuksen täytäntöönpanon hyväksi.

Heinäkuussa 2007 toisessa sopimuspuolikokouksessa hyväksyttiin kattavat suuntaviivat siitä, miten ihmisiä suojellaan altistumiselta passiiviselle tupakoinnille. Näin syntyivät yleiset säännöt, joita osapuolten olisi noudatettava. EY osallistui suuntaviivojen kehittämiseen.

Lisätietoja:

Ehdotus neuvoston suositukseksi savuttomista ympäristöistä:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/smoke_free_en.htm

Katsaus komission toimintaan tupakoinnin rajoittamiseksi:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm

Tupakointiasenteita kartoittanut Eurobarometritutkimus (Flash Eurobarometer 253):

http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eurobarometers_en.htm

Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus:

http://www.who.int/fctc/en/

MEMO/09/307


Side Bar