Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1057

V Bruseli 30. júna 2009

Spotrebitelia: Chráňte sa toto leto pred slnkom

Na začiatku dovolenkovej sezóny Európska komisia upozorňuje spotrebiteľov na význam primeranej ochrany pred slnkom počas tohto leta a upriamuje ich pozornosť na jasnejší systém označovania na opaľovacích prípravkoch. Nové etikety – vrátane nového UV-A loga alebo značky na obaloch opaľovacích prípravkov a zákaz používania zavádzajúcich termínov ako „sun blocker" či „úplná ochrana“ – sú reakciou na odporúčanie Komisie o opaľovacích prípravkoch, ktoré bolo prijaté v septembri 2006. Komisia sa takisto usiluje o to, aby spotrebiteľom pripomenula, že existuje niekoľko dôvodov, prečo by mali byť opaľovacie prípravky iba jedným z viacerých opatrení potrebných na ochranu pred slnečným UV žiarením.

Komisárka pre otázky spotrebiteľov Meglena Kunevová uviedla: „Náš odkaz spotrebiteľom počas tohto leta je veľmi jasný: zapamätajte si, že opaľovací prípravok je len jedno z viacerých opatrení potrebných na účinnú ochranu pred slnkom, všímajte si tieto nové označenia a na základe týchto informácií si vyberte, ktoré opaľovacie prípravky budete vy a vaša rodina počas tohto leta používať.“

Komisárka pre zdravie Androulla Vassiliouová uviedla: „Každý človek, mladý či starý, potrebuje byť dobre informovaný o spektre opatrení, ktoré pomáhajú chrániť sa pred UV žiarením pri opaľovaní. Z tohto dôvodu Európska komisia monitoruje vystavovanie sa ultrafialovému žiareniu v Európskej únii a jeho účinky na výskyt rakoviny kože, ako aj rozvoj príslušných stratégií na prevenciu a zníženie rizika v rám ci programu v oblasti zdravia.“

Lepšie označovanie

Požiadavky týkajúce sa informácií na etiketách opaľovacích prípravkov boli stanovené v odporúčaní Komisie o účinnosti opaľovacích prípravkov a údajoch uvedených na nich v septembri 2006. Podľa odporúčania:

 • údaje ako „sun block“ alebo „100 % ochrana“ by sa už nemali uvádzať. Napriek častým údajom typu „sun blocker“ a „úplná ochrana“ žiadny opaľovací prípravok nedokáže zabezpečiť úplnú ochranu pred UV žiarením;

 • okrem tradičných opaľovacích faktorov by sa ako usmernenie pri výbere vhodného opaľovacieho prípravku mali uvádzať štandardizované slovné opisy („nízka ochrana“ – „stredná ochrana“ – „vysoká ochrana“ a „veľmi vysoká ochrana“);

 • lepšie označovanie ochrany pred UV-A žiarením: zatiaľ čo UV-B žiarenie zapríčiňuje „spálenie“ pokožky, UV-A žiarenie spôsobuje predčasné starnutie pokožky a narúša imunitný systém človeka. Oba typy žiarenia značne zvyšujú riziko rakoviny kože. Takzvaný „ochranný slnečný faktor“ sa vzťahuje iba na mieru spálenia pokožky (UV-B žiarenie), a nie na podobné účinky UV-A žiarenia. Pri opaľovacích prípravkoch s ochranou iba pred UV-B žiarením môže vzniknúť mylný dojem o ochrane, keďže nechránia pokožku pred rizikovým UV-A žiarením;

 • výrobné odvetvie začína na etiketách svojich výrobkov zavádzať štandardizovanú značku UV-A , ktorá udáva úroveň minimálnej ochrany pred UV-A žiarením, ktorá sa zvyšuje spolu so zvyšujúcim sa ochranným slnečným faktorom a je založená na štandardizovanej metóde testovania.

Informácie o realizácii odporúčania Komisie

Colipa (Európske obchodné združenie zastupujúce záujmy výrobcov kozmetiky, toaletných potrieb a parfumov) vykonalo druhýkrát prieskum medzi svojimi členmi s cieľom preskúmať situáciu na trhu EÚ v roku 2009 z hľadiska súladu úrovne opaľovacích prípravkov s odporúčaním EÚ.

 • Pokiaľ ide o požadovanú úroveň ochrany pred UV-A žiarením v opaľovacích prípravkoch (podiel ochrany pred UV-A žiarením a UV-B žiarením v pomere najmenej 1:3), 96 % vý robkov je v súlade s odporúčaním EÚ.

 • Pokiaľ ide o používanie nového UV-A loga, v prípade 95 % opaľovacích prípravkov sa používa štandardizované UV-A logo združenia Colipa, čím majú spotrebitelia možnosť ľahko rozpoznať prípravky, ktoré poskytujú primeranú ochranu pred UV-A žiarením.

 • Prieskum združenia Colipa všeobecne ukazuje, že prvky ochrany pred UV-A žiarením uvedené v odporúčaní Európskej komisie z roku 2006 skutočne prenikli na trh EÚ. Prakticky každý opaľovací prípravok ponúkaný spotrebiteľom je v súlade s očakávaniami Európskej komisie.

Na čo by spotrebitelia mali toto leto pamätať?

Spotrebitelia by mali hľadať výrobky so systémom lepšieho označovania. Zároveň sa spotrebiteľom odporúča, aby používali opaľovacie prípravky iba ako jedno z mnohých spôsobov ochrany pred slnkom . K ďalším opatreniam patrí:

 • vyhýbajte sa nadmernému slnečnému žiareniu v čase jeho najintenzívnejšieho pôsobenia , čo je obvykle medzi 11h a 15h;

 • ak musíte zostať na slnku, chráňte sa vhodným oblečením ; pokrývka hlavy a slnečné okuliare môžu byť ďalšou ochranou;

 • používajte opaľovacie prípravky, ktoré chránia pred UV-B aj UV-A žiarením .

 • dojčatá a malé deti by nemali byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu;

 • používajte opaľovacie prípravky v dostatočnom množstve . Správne nanášanie prípravku je rovnako dôležité ako samotný výber prípravku. Aby sa dosiahla ochrana uvedená ako „ochranný slnečný faktor“, musí sa naniesť množstvo 2 mg/cm². To predstavuje asi 36 gramov (6 plných kávových lyžičiek) opaľovacieho krému na telo dospelého človeka . V súčasnosti spotrebitelia používajú obyčajne len asi polovičné množstvo. Takéto množstvo sa musí opätovne naniesť po kúpaní alebo utretí, aby sa ochrana udržala.

V sprievodnom materiáli si pozrite piktogramy (možno si ich stiahnuť z ďalej uvedenej internetovej stránky), ktoré sa používajú na zdôraznenie týchto a iných kľúčových skutočností a číselných údajov v súvislosti so slnečným žiarením.http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_holidays/sunscreens_en.htm

Nové požiadavky na označovanie:

Kategória uvedená na etikete

Ochranný slnečný faktor uvedený na etikete

Odporúčaný minimálny ochranný faktor UV-A

Nízka ochrana

6

10

Stredná ochrana

15

20

25

Vysoká ochrana

30

50

Veľmi vysoká ochrana

50+

 Projekty týkajúce sa rakoviny kože spolufinancované Európskou komisiou:

http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/cancer_en.htm .


Side Bar