Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1057

Bruksela, dnia 30 czerwca 2009 r.

Sprawy konsumentów: Przed wyjazdem na urlop dowiedz się więcej o ochronie przed słońcem

U progu sezonu wakacyjnego Komisja Europejska uświadamia konsumentom znaczenie odpowiedniej ochrony przed słońcem tego lata oraz przypomina im, by zwracali uwagę na bardziej jednoznaczne oznakowania na opakowaniach produktów ochrony przeciwsłonecznej. Nowe oznaczenia – w tym nowe logo lub naklejka informująca o ochronie przed promieniowaniem UV-A oraz zakaz stosowania takich wprowadzających w błąd oznaczeń, jak „blokada przeciwsłoneczna” lub „całkowita ochrona” – są rezultatem przyjętego we wrześniu 2006 r. zalecenia Komisji dotyczącego produktów ochrony przeciwsłonecznej. Komisja stara się również przypomnieć konsumentom, że wiele powodów przemawia za tym, by produkty te były tylko jednym ze środków ochrony przed promieniowaniem słonecznym UV.

Komisarz ds. konsumentów Meglena Kunewa powiedziała: „Chcemy jasno poinformować konsumentów w tegorocznym okresie wakacyjnym: bądźcie w pełni świadomi, że filtr przeciwsłoneczny jest tylko jednym z szeregu środków potrzebnych dla skutecznej ochrony przed słońcem, i zwracajcie uwagę na nowe oznaczenia oraz dokonujcie świadomego wyboru produktów ochrony przeciwsłonecznej, z których Wy i Wasze rodziny będziecie korzystać tego lata”.

Komisarz ds. zdrowia Androulla Vassiliou powiedziała: „Wszyscy, starsi i młodsi, potrzebują odpowiedniej informacji o dostępnych środkach ochrony przed promieniowaniem UV przy korzystaniu ze słońca. To dlatego Komisja Europejska w ramach programu w dziedzinie zdrowia monitoruje narażenie na promieniowanie ultrafioletowe w Unii Europejskiej oraz jego wpływ na częstotliwość występowania raka skóry, jak również opracowywanie odpowiednich strategii zapobiegawczych i ograniczających ryzyko”.

Ulepszone oznakowanie

Wymagania dotyczące informacji na etykietach produktów z filtrem przeciwsłonecznym zostały określone w wydanym we wrześniu 2006 r. zaleceniu Komisji w sprawie skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej i odnoszących się do nich oświadczeń. Zgodnie z tym zaleceniem:

 • Oznaczenia takie jak „blokada przeciwsłoneczna” lub „stuprocentowa ochrona” nie powinny być więcej stosowane. Pomimo że na produktach zawierających filtry przeciwsłoneczne często pojawiają się informacje takie jak „blokada przeciwsłoneczna” (ang. sunblocker ) lub „całkowita ochrona”, nie ma takiego produktu, który zapewniałby pełną ochronę przed promieniowaniem UV.

 • Oprócz tradycyjnych oznaczeń SPF (współczynnik ochrony przeciwsłonecznej) należy stosować znormalizowane opisy słowne („niska”, „średnia”, „wysoka” i „bardzo wysoka” ochrona), dzięki którym klient może dobrać odpowiedni produkt ochrony przeciwsłonecznej.

 • Lepsze oznakowanie odnoszące się do ochrony przed promieniowaniem UV-A : promieniowanie UV-B jest przyczyną oparzeń słonecznych, natomiast promieniowanie UV-A powoduje przedwczesne starzenie się skóry i ma niekorzystny wpływ na układ odpornościowy organizmu. Oba typy promieniowania w znacznym stopniu zwiększają ryzyko wystąpienia raka skóry. Współczynnik ochrony przeciwsłonecznej, zwany SPF (ang. sun protection factor ), odnosi się tylko do poziomu ochrony przed oparzeniem słonecznym (promieniowanie UV-B), a nie do podobnych skutków promieniowania UV-A. Produkty ochrony przeciwsłonecznej, które zapewniają ochronę tylko przed promieniowaniem UV-B, mogą dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ponieważ nie chronią skóry przed niebezpiecznym promieniowaniem UV-A.

 • Producenci umieszczają na etykietach produktów znormalizowane oznaczenie ochrony przed UV-A . Odnosi się ono do określonego ilościowo, minimalnego, obliczonego przy pomocy standardowej metody badawczej poziomu ochrony, który jest tym wyższy, im wyższy jest SPF.

Fakty dotyczące realizacji zalecenia Komisji

Colipa (europejskie stowarzyszenie producentów reprezentujące interesy branży kosmetycznej, toaletowej i perfumeryjnej) po raz drugi przeprowadziło ankietę wśród swych członków w celu zbadania sytuacji na rynku UE w roku 2009 w odniesieniu do stopnia zgodności produktów ochrony przeciwsłonecznej z zaleceniem UE.

 • Jeśli chodzi o wymagany poziom ochrony przed UVA uzyskiwany dzięki produktom ochrony przeciwsłonecznej (minimalny stosunek 1:3 między ochroną przed UVA a ochroną przed UVB), 96% produktów jest zgodnych z zaleceniem UE.

 • Jeśli chodzi o stosowanie nowego logo UVA, 95% produktów ochrony przeciwsłonecznej posiada znormalizowane logo UVA wprowadzone przez Colipa, co pozwala konsumentom łatwo rozpoznać produkty zapewniające odpowiednia ochronę przed UVA.

 • Ogółem, ankieta przeprowadzona przez Colipa wykazała, że określone w zaleceniu Komisji z 2006 r. środki służące ochronie przed UVA naprawdę przyjęły się na rynku UE. Praktycznie każdy produkt ochrony przeciwsłonecznej oferowany konsumentom jest zgodny z oczekiwaniami Komisji.

O czym powinni pamiętać konsumenci w sezonie letnim bieżącego roku?

Konsumenci powinni poszukiwać produktów noszących ulepszone oznakowania. Równocześnie zaleca się, aby konsumenci stosowali produkty ochrony przeciwsłonecznej jako tylko jeden z wielu środków ochrony przed słońcem . Oprócz tego należy:

 • unikać zbyt długiego przebywania na słońcu w godzinach, kiedy promieniowanie jest najsilniejsze (zazwyczaj od godz. 11 do 15);

 • jeśli uniknięcie promieniowania nie jest możliwe − zabezpieczyć skórę odpowiednim ubraniem ; dodatkowo chronić się, używając nakryć głowy i okularów słonecznych ;

 • używać produktów ochrony przeciwsłonecznej chroniących zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i UVA ;

 • zapobiegać narażeniu niemowląt i małych dzieci na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ;

 • używać produktów ochrony przeciwsłonecznej w odpowiedniej ilości . Prawidłowe stosowanie produktu jest tak samo ważne, jak jego wybór. Aby osiągnąć poziom ochrony równy wskazanemu na opakowaniu współczynnikowi ochrony przeciwsłonecznej, należy nałożyć produkt w ilości 2mg/cm² skóry.

 • Do ochrony ciała osoby dorosłej potrzeba zatem około 36 gramów kremu przeciwsłonecznego, czyli około sześciu pełnych łyżeczek . Zazwyczaj konsumenci używają jedynie połowy tej ilości. Aby utrzymać odpowiedni poziom ochrony, trzeba tę samą ilość nałożyć powtórnie po wyjściu z wody lub wytarciu się ręcznikiem.

Poniżej przedstawiono symbole graficzne (do pobrania pod wskazanym poniżej adresem), które są stosowane w celu podkreślenia znaczenia powyższych informacji i innych podstawowych danych i liczb dotyczących działania promieniowania słonecznego, zawartych w załączonej notatce.http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_holidays/sunscreens_pl.htm

Nowe wymagania dotyczące oznakowania:

Oznaczenie kategorii

Oznaczenie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej

Zalecany minimalny współczynnik ochrony przed promieniowaniem UVA

Niska ochrona

6

10

Średnia ochrona

15

20

25

Wysoka ochrona

30

50

Bardzo wysoka ochrona

50+

 Współfinansowane przez Komisję Europejską projekty dotyczące raka skóry:

http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/cancer_en.htm .


Side Bar