Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1057

Brussel, 30 juni 2009

Consumenten: zon verstandig deze zomer

Bij het begin van de zomervakantie wijst de Europese Commissie op het belang van een passende bescherming tegen de zon en wil zij de aandacht van de consumenten vestigen op de duidelijkere etikettering van zonnebrandmiddelen. De nieuwe etiketten – inclusief een nieuw uv A-logo of -zegel op flessen en een verbod op misleidende woorden zoals "sunblock" of "totale bescherming" – zijn het gevolg van een aanbeveling van de Commissie over zonnebrandmiddelen uit september 2006. De Commissie wil de consumenten er ook aan herinneren dat zonnebrandmiddelen om diverse redenen slechts één van een hele reeks noodzakelijke manieren zijn om zich tegen de uv-stralen van de zon te beschermen.

Commissaris voor Consumentenbescherming Meglena Kuneva zei: "Onze boodschap aan de consumenten deze zomer is heel duidelijk: besef dat zonnebrandmiddelen slechts één onderdeel vormen van een hele reeks manieren om u doeltreffend tegen de zon te beschermen, let op de nieuwe etikettering en kies de zonnebrandmiddelen voor uzelf en uw gezin deze zomer met kennis van zaken."

Commissaris voor Gezondheid Androulla Vassiliou zei: "Iedereen, zowel jong als oud, moet goed op de hoogte zijn van de verschillende manieren die bescherming kunnen bieden tegen uv-straling bij het zonnebaden. Daarom houdt de Europese Commissie toezicht op de blootstelling aan ultraviolette stralen in de Europese Unie en de gevolgen daarvan voor het voorkomen van huidkankers, en ontwikkelt zij relevante strategieën voor preventie en risicovermindering binnen het kader van het gezondheidsprogramma."

Verbeterde etikettering

In een aanbeveling van de Commissie van september 2006 inzake de doeltreffendheid van zonnebrandmiddelen en de vermeldingen dienaangaande werd bepaald welke informatie op de etiketten van zonnebrandmiddelen moet worden aangebracht. In de aanbeveling werd ervoor gepleit:

 • woorden als " sunblock " of " 100% bescherming " niet meer te gebruiken. Ook al worden deze termen vaak gebruikt, geen enkel zonnebrandmiddel beschermt volledig tegen uv-stralen;

 • naast traditionele zonbeschermingsfactoren (SPF's) standaardtermen ("laag", "middelhoog", "hoog" en "zeer hoog") te gebruiken om het beschermingsniveau te beschrijven, zodat de burgers gemakkelijker een geschikt zonnebrandmiddel kunnen kiezen;

 • duidelijkere informatie over de bescherming tegen uv A-straling op de etiketten te vermelden: uv B-straling is de oorzaak van "zonnebrand", maar uv A-straling veroorzaakt vroegtijdige huidveroudering en verstoringen van het menselijke immuniteitssysteem. Beide soorten straling dragen in belangrijke mate bij tot het ontstaan van huidkanker. De zogenaamde "zonbeschermingsfactor" (SPF) heeft alleen betrekking op uv B-straling en niet op uv A-straling. Zonnebrandmiddelen die alleen tegen uv B-straling beschermen, kunnen een vals gevoel van veiligheid geven omdat ze de huid niet beschermen tegen de gevaarlijke uv A-straling.

 • De fabrikanten voeren momenteel een gestandaardiseerd uv A-zegel op etiketten in waarop een gekwantificeerde minimale uv A-bescherming wordt vermeld die parallel met een stijgende zonbeschermingsfactor toeneemt en op een gestandaardiseerde testmethode is gebaseerd.

Feiten over de toepassing van de aanbeveling van de Commissie

Colipa (de Europese handelsassociatie die de belangen van de cosmetica-, toiletartikelen- en parfumerie-industrie vertegenwoordigt) heeft voor de tweede keer een enquête uitgevoerd onder haar leden om na te gaan in welke mate de zonnebrandmiddelen die momenteel op de Europese markt zijn de EU‑aanbeveling naleven.

 • Wat het vereiste minimum van uv A-bescherming in zonnebrandmiddelen betreft (de verhouding tussen uv A-bescherming en uv B-bescherming moet minimaal één op drie zijn) is 96% van de producten in overeenstemming met de EU‑aanbeveling.

 • Wat het gebruik van het nieuwe uv A-logo betreft, wordt op 95% van de zonnebrandmiddelen het gestandaardiseerde Colipa uv A-logo vermeld: zo kunnen de consumenten makkelijk de producten herkennen die een passende bescherming tegen uv A bieden.

 • Over het algemeen blijkt uit het onderzoek van Colipa dat de elementen voor uv A-bescherming uit de aanbeveling van de Europese Commissie van 2006 ingang hebben gevonden op de EU-markt. Bijna alle aan consumenten aangeboden zonnebrandmiddelen zijn in overeenstemming met de verwachtingen van de Commissie.

Wat moeten de consumenten deze zomer weten?

De consumenten moeten uitkijken naar producten met de verbeterde etikettering. Tegelijkertijd krijgen de consumenten de raad de huid niet alleen met zonnebrandmiddelen maar ook op andere manieren tegen de zon te beschermen . Het is onder meer belangrijk:

 • overmatige blootstelling aan de zon te vermijden tijdens de uren met het meeste zonlicht (gewoonlijk tussen 11 en 15 uur);

 • de huid te bedekken als het onmogelijk is om uit de zon te blijven; een hoofddeksel en een zonnebril kunnen extra bescherming bieden;

 • zonnebrandmiddelen te gebruiken die tegen zowel uv B- als uv A-straling beschermen ;

 • baby's en jonge kinderen niet rechtstreeks aan de zon bloot te stellen ;

 • een voldoende hoeveelheid van het zonnebrandproduct te gebruiken. Het juiste gebruik van het product is even belangrijk als de keuze van het product zelf. Om de vermelde zonbeschermingsfactor te bereiken moet 2 mg van het product per cm² worden aangebracht, d.w.z. dat ongeveer 36 gram (zes volle koffielepels ) zonnebrandmiddel nodig is om het lichaam van een volwassene te beschermen.

 • Doorgaans brengen de consumenten slechts ongeveer de helft van deze hoeveelheid aan. Dezelfde hoeveelheid moet na het zwemmen of het droogwrijven van de huid opnieuw worden aangebracht om voldoende te blijven beschermen.

De pictogrammen in de bijgevoegde memo worden gebruikt om deze en andere belangrijke raadgevingen kracht bij te zetten.



De pictogrammen kunnen gedownload worden op de volgende website: http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_holidays/sunscreens_nl.htm .

De nieuwe etiketteringvoorschriften:

Categorie

Zonbeschermings-factor

Aanbevolen minimale uv A-beschermings-factor

Lage bescherming

6

10

Middelhoge bescherming

15

20

25

Hoge bescherming

30

50

Zeer hoge bescherming

50+

 



Meer informatie over door de Europese Commissie medegefinancierde projecten met betrekking tot huidkanker is te vinden op de volgende website:

http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/cancer_en.htm .


Side Bar