Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1057

Bryssel 30. kesäkuuta 2009

Tarkkana auringonpaisteessa

Näin kesälomien aikaan Euroopan komissio haluaa muistuttaa kuluttajia riittävästä suojautumisesta auringolta. Siinä auttavat aurinkosuojatuotteiden pakkauksissa olevat entistä selkeämmät merkinnät. Uudet merkinnät – joihin kuuluu uusi UVA-logo tai ‑leima aurinkosuojatuotteissa sekä kielto käyttää harhaanjohtavia termejä, kuten "sunblocker" tai "täysi suoja" – ovat tulosta syyskuussa 2006 annetusta komission suosituksesta. Komissio haluaa lisäksi muistuttaa, että aurinkosuojatuotteitten käyttö on monestakin syystä vain yksi monista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen auringon uv-säteilyltä suojautumiseksi.

Kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva lähettää kuluttajille selkeän viestin: aurinkosuojatuote ei yksin riitä, vaan muitakin suojatoimenpiteitä tarvitaan. ”Kiinnittäkää huomiota uusiin merkintöihin, sillä ne auttavat tekemään valistuneen ostopäätöksen, kun hankitte aurinkosuojatuotteita itsellenne ja perheellenne.”

Terveysasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou puolestaan tähdentää, että jokaisen auringonpalvojan, niin nuoren kuin vanhan, on tunnettava ne keinot, joilla voi suojautua ultraviolettisäteilyltä. Sitä varten Euroopan komissio seuraa EU:ssa ultraviolettialtistusta ja sen vaikutuksia ihosyöpien ilmaantuvuuteen. Kansanterveysohjelman puitteissa kehitetään lisäksi ennaltaehkäisyyn ja riskien vähentämiseen tähtääviä strategioita.

Parannetut merkinnät

Aurinkosuojatuotteitten merkinnöissä vaadittavat tiedot esitettiin komission syyskuussa 2006 antamassa suosituksessa aurinkosuojatuotteiden tehosta ja siihen liittyvistä väitteistä.

 • Sellaisia väitteitä kuin ”sunblock” tai ”100-prosenttinen suoja” ei pitäisi enää esittää. Sunblocker- tai täysi suoja ‑väitteistä huolimatta mikään auringonsuojatuote ei voi antaa täyttä suojaa uv-säteilyä vastaan.

 • Perinteisten suojakertoimien (SPF, sun protection factor) rinnalla olisi käytettävä standardoituja sanallisia kuvauksia (”matala” – ”keskitason” – ”korkea” ja ”erittäin korkea” suoja) auttamaan sopivan aurinkosuojatuotteen valinnassa.

 • UVA-suojan merkintöjä olisi parannettava. Auringonpolttamien aiheuttaja on kyllä UVB-säteily, mutta UVA-säteily aiheuttaa ennenaikaista ihon vanhenemista ja häiritsee ihmisen immuunijärjestelmää. Molemmat säteilytyypit vaikuttavat merkittävästi ihosyöpäriskiin. Niin kutsuttu aurinkosuojakerroin (sun protection factor, SPF) viittaa ainoastaan vastaaviin ihon palamisen asteisiin (UVB-säteily), ei UVA-säteilyn vaikutuksiin. Aurinkosuojatuotteet, joissa on ainoastaan UVB-suoja, voivat antaa valheellisen turvallisuudentunteen, koska ne päästävät vaarallisen UVA-säteilyn vaikuttamaan ihoon.

 • Teollisuus on ottanut käyttöön standardoidun UVA-leiman tuotemerkintöihinsä. Siinä ilmoitetaan UVA-suojan vähimmäismäärä, joka kasvaa samaa tahtia aurinkosuojakertoimen kasvaessa ja perustuu standardoituun testausmenetelmään.

Tietoja komission suosituksen toteuttamisesta

Euroopan kosmetiikka-, toalettitarvike- ja hajuvesiteollisuuden etujärjestö Colipa on nyt toisen kerran tehnyt jäsenistönsä keskuudessa selvityksen siitä, missä määrin EU:n markkinoilla vuonna 2009 olevat aurinkosuojatuotteet ovat EU:n suosituksen mukaisia.

 • Suosituksen mukainen UVA-suojataso (UVA-suojan ja UVB-suojan suhde vähintään 1:3) täyttyy 96 prosentissa tuotteista.

 • Uusi standardoitu Colipan UVA-logo löytyy 95 prosentista aurinkosuojatuotteita. Logon ansiosta kuluttaja näkee selvästi, onko tuotteen tarjoama UVA-suoja riittävä.

 • Colipan selvitys osoittaa, että komission vuonna 2006 antamaan suositukseen sisältyvät UVA-suojaominaisuudet on otettu kattavasti huomioon EU:n markkinoilla. Käytännössä kaikki kuluttajille myytävät aurinkosuojatuotteet ovat komission odotusten mukaisia.

Mitä kuluttajien pitäisi tänä kesänä tietää?

Aurinkosuojatuotetta valitessa kannattaa etsiä sellaisia tuotteita, joissa on uudenlaiset, parannetut merkinnät. Samalla muistutetaan, että aurinkosuojatuotteen käytön lisäksi auringolta olisi suojauduttava muillakin keinoilla :

 • Vältä liiallista altistumista auringolle maksimisäteilyn tunteina eli yleensä kello 11–15.

 • Jos varjossa pysytteleminen ei ole mahdollista, suojaudu hyvin – hattu ja aurinkolasit antavat lisäsuojaa.

 • Käytä aurinkosuojatuotteita, jotka suojaavat sekä UVB- että UVA-säteilyltä .

 • Vältä vauvojen ja pienten lasten suoraa altistamista auringolle .

 • Käytä aurinkosuojatuotetta riittävän suuri määrä . Tuotteen oikeanlainen käyttö on aivan yhtä tärkeää kuin itse tuotteen valinta. Jotta aurinkosuojakertoimessa ilmoitettu suoja saavutettaisiin, tuotetta on käytettävä 2 mg neliösenttiä kohti. Aikuisen vartalolle tarvitaan aurinkovoidetta siis noin 36 grammaa (6 täyttä teelusikallista) . Nykyisin ihmiset käyttävät tuotetta yleensä vain noin puolet tästä määrästä. Uinnin tai pyyhkeeseen kuivaamisen jälkeen on levitettävä uudelleen vastaava määrä tuotetta, jotta suoja säilyisi.

Liitteenä olevassa muistiossa esitetään piktogrammit, joilla korostetaan näitä ja muita keskeisiä tietoja ja lukuja auringolle altistumisesta (ne voi ladata alla olevasta linkistä).http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_holidays/sunscreens_fi.htm

Uudet merkintävaatimukset:

Merkinn ö iss ä ilmoitettu luokka

Merkinn ö iss ä ilmoitettu suojakerroin

Suositeltu UVA-v ä himm ä is­suojakerroin

Matala suoja

6

10

Keskitason suoja

15

20

25

Korkea suoja

30

50

Eritt ä in korkea suoja

50+

 Euroopan komission osarahoittamia ihosyöpähankkeita:

http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/cancer_en.htm .


Side Bar