Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1057

Bruxelles, den 30. juni 2009

Forbrugere: Nyd sommerens sol med omtanke

Nu hvor feriesæsonen er sat ind, vil Europa-Kommissionen gerne sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at forbrugerne beskytter sig ordentligt mod solen her til sommer. Samtidig vil den minde forbrugerne om at holde øje med mærkningen af solbeskyttelsesprodukter, som er blevet lettere at forstå. Den nye mærkning er resultatet af en henstilling om solbeskyttelsesprodukter, som Kommissionen vedtog i september 2006. Der er bl.a. indført et nyt UVA-mærke eller ‑logo på produkterne, og vildledende udtryk som "solblokker" og "fuldstændig beskyttelse" er nu forbudt. Samtidig ønsker Kommissionen at minde forbrugerne om, at solcreme kun er én af mange måder at beskytte sig mod solens UV-stråler på.

Forbrugerkommissær Meglena Kuneva kom med følgende udtalelse: "Vores budskab til forbrugerne denne sommer er helt klart: Vær opmærksom på, at solcreme kun er én af mange måder at beskytte sig effektivt mod solen på. Hold øje med den nye mærkning , og vær sikker på, at du vælger solbeskyttelsesprodukter til dig selv og din familie på det rigtige grundlag her til sommer."

Sundhedskommissær Androulla Vassiliou havde denne kommentar: "Alle - både børn og voks ne - er nødt til at være helt klar over, hvad man kan gøre for at beskytte sig mod UV-strålerne, når man nyder solen. Europa-Kommissionen overvåger af samme grund borgernes eksponering for ultraviolette stråler i EU og ser på, hvordan den influerer på forekomsten af hudkræft; den følger også udviklingen af strategier for forebyggelse og begrænsning af risici på området inden for rammerne af sundhedsprogrammet. "

Bedre mærkning

Kravene til information i mærkningen af solbeskyttelsesprodukter findes i Kommissionens henstilling fra september 2006 om effektiviteten af solbeskyttelsesmidler og om angivelser i forbindelse hermed. Henstillingen siger bl.a. følgende:

 • Påstande som f.eks. "solblokker" eller "fuldstændig beskyttelse" bør ikke anvendes længere. Til trods for sådanne påstande, som man ofte ser, kan ingen solbeskyttelsesprodukter beskytte fuldstændigt mod UV-stråling.

 • Der bør anvendes standardangivelser ("lav", "mellem", "høj" og "meget høj" beskyttelse) sammen med den velkendte solbeskyttelsesfaktor (SBF) for bedre at vejlede forbrugerne om, hvilket solbeskyttelsesprodukt de bør vælge.

 • UVA-beskyttelsen skal angives bedre: UVB-stråler er grunden til, at man bliver "solskoldet", mens UVA-stråler ælder huden og påvirker vores immunsystem. Begge former for stråling medfører øget risiko for hudkræft. Den såkaldte "solbeskyttelsesfaktor" (SBF) viser kun, hvor effektivt produktet beskytter mod solskoldning (UVB-stråler), ikke mod UVA-stråler. Solbeskyttelsesprodukter, der kun beskytter mod UVB-stråler, kan give en falsk tryghedsfornemmelse, fordi huden stadig udsættes for de farlige UVA-stråler.

 • Industrien er ved at indføre et standardiseret UVA-mærke på produkterne, som angiver minimumsbeskyttelsen mod UVA-stråling. Denne beskyttelse tiltager i takt med solbeskyttelsesfaktoren og angives på grundlag af standardiserede testmetoder.

Fakta om gennemførelsen af Kommissionens henstilling

Colipa (den europæiske brancheforening, som varetager interesserne for virksomhederne i sektoren for kosmetiske produkter, parfume og toiletartikler) gennemførte for anden gang en undersøgelse af, i hvilket omfang foreningens medlemmer efterkommer EU-henstillingen med deres solbeskyttelsesprodukter. Der gøres status over situationen på EU's marked i 2009:

 • Hvad angår kravet til solbeskyttelsesprodukternes UVA-beskyttelse (et forhold mellem UVA-beskyttelse og UVB-beskyttelse på mindst 1:3), overholder 96 % af produkterne EU's henstilling.

 • Med hensyn til brugen af det nye UVA-logo er 95 % af solbeskyttelsesprodukterne forsynet med Colipas standard-UVA-logo, som gør det let for forbrugerne at se, hvilke produkter der giver den nødvendige UVA-beskyttelse.

 • Samlet set tyder Colipas undersøgelse på, at de dele af EU's henstilling fra 2006, der vedrører UVA-beskyttelse, virkelig er slået igennem på EU-markedet. Så godt som alle de solbeskyttelsesprodukter, forbrugerne tilbydes, lever op til EU's forventninger.

Hvad har forbrugerne brug for at vide her til sommer?

Forbrugerne bør se efter produkter med den nye og bedre mærkning. Samtidig rådes forbrugerne til kun at bruge solbeskyttelsesprodukter som én af mange måder at beskytte sig mod solen på . Andre gode råd er:

 • Undgå at opholde dig for længe i solen, når den er stærkest , dvs. som regel mellem kl. 11 og 15.

 • Når du ikke kan undgå at være i solen, bør du dække dig godt til . En hat og solbriller kan give ekstra beskyttelse.

 • Brug solbeskyttelsesprodukter, der beskytter mod både UVB- og UVA-stråling .

 • Udsæt ikke små børn for direkte sol .

 • Sørg for at bruge nok solcreme . Det er lige så vigtigt at bruge produktet korrekt som at vælge det rette produkt. For at nå op på den beskyttelse, der angives med "solbeskyttelsesfaktoren", skal du bruge 2 mg/cm². Det vil sige, at en voksen skal bruge ca. 36 gram (seks fyldte teskeer) solcreme for at beskytte hele kroppen . I dag bruger forbrugerne som regel kun ca. halvdelen af den mængde. For at solcremen kan blive ved med at beskytte, skal man smøre sig ind igen , når man har været i vandet eller tørret sig med et håndklæde.

I den ledsagende meddelelse kan man finde følgende piktogrammer (kan downloades via nedenstående link), der illustrerer disse og andre vigtige fakta om det at opholde sig i solen.http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_holidays/sunscreens_da.htm

De nye mærkningskrav:

Kategori, der angives på etiketten

Solbeskyttelses-faktor, der angives på etiketten

Anbefalet UVA-minimums-beskyttelses-faktor

"Lav beskyttelse"

" 6"

" 10"

"Mellem beskyttelse"

" 15"

" 20"

" 25"

"Høj beskyttelse"

" 30"

" 50"

"Meget høj beskyttelse"

" 50+"

 Projekter, der medfinansieres af Europa-Kommissionen, vedrørende hudkræft:

http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/cancer_en.htm


Side Bar