Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1057

V Bruselu dne 30. června 2009

Pro spotřebitele: Jak letos vyzrát na sluníčko

Na začátku období dovolených by Evropská komise ráda upozornila spotřebitele na to, jak důležitá je v létě odpovídající ochrana před sluncem, a na to, aby si všímali nového způsobu označování obalů prostředků na ochranu proti slunečnímu záření. Nové označení, včetně nového loga či pečeti UVA a zákazu zavádějících pojmů jako „sunblocker“ nebo „úplná ochrana“, je reakcí na doporučení Komise o prostředcích na ochranu proti slunečnímu záření přijaté v září 2006. Komise chce veřejnosti také připomenout, že hned z několika důvodů by tyto prostředky měly být pouze jedním z řady kroků nutných pro ochranu před ultrafialovými slunečními paprsky.

Komisařka pro ochranu spotřebitelů Meglena Kunevová uvedla: „Náš vzkaz spotřebitelům pro letošní léto je jasný: uvědomte si, že opalovací krém je pouze jedním z řady prostředků účinné ochrany před sluncem, a všímejte si nového označení a na jeho základě letos v létě pro sebe a svou rodinu vybírejte výrobky na ochranu proti slunečnímu záření.“

Komisařka pro zdraví Androulla Vassiliou dodala : „Každý člověk bez ohledu na věk musí být dobře informován o prostředcích na ochranu před UV zářením při opalování. Proto Evropská komise monitoruje v Evropské unii expozici ultrafialovému záření a její vliv na výskyt rakoviny kůže a také rozvoj příslušných strategií pro prevenci a snížení rizika v rámci programu veřejného zdraví.

Lepší označování

Požadavky na to, jaké informace má označení prostředků na ochranu před slunečním zářením obsahovat, vycházejí z doporučení Komise ze září 2006 o účinnosti prostředků na ochranu proti slunečnímu záření a o uváděných tvrzeních. Toto doporučení dospělo k následujícím závěrům:

 • Neměla by se již používat tvrzení jako „sunblock“ nebo „100% ochrana“ . Přestože se na výrobcích často uvádí, že se jedná o „sunblocker“ či „úplnou ochranu“, žádný prostředek na ochranu proti slunečnímu záření nemůže před ultrafialovým zářením poskytnout absolutní ochranu.

 • Spolu s tradičním udáním slunečního ochranného faktoru SPF by se jako lepší vodítko pro výběr vhodného ochranného prostředku měla používat standardní slovní označení („nízká ochrana“ – „střední ochrana“ – „vysoká ochrana“ a „velmi vysoká ochrana“).

 • Lepší by mělo být i označení ochrany před zářením UVA : zatímco záření UVB způsobuje spálení pokožky, záření UVA je příčinou předčasného stárnutí kůže a narušuje imunitní systém člověka. Oba druhy výrazně zvyšují riziko rakoviny kůže. Tzv. „ochranný sluneční faktor“ (SPF) vypovídá pouze o dané úrovni ochrany před spálením (tj. před zářením UVB) a nikoli před obdobnými účinky záření UVA. Přípravky poskytující pouze ochranu proti záření UVB mohou vytvářet falešný dojem bezpečí, neboť nebezpečné záření UVA ke kůži propouštějí.

 • Výrobci začínají používat na svých etiketách standardizovanou pečeť ochrany proti UVA , která kvantifikuje minimální ochranu proti záření UVA, jež se zvyšuje spolu s vyšším ochranným slunečním faktorem a jež se zakládá na standardizované zkušební metodě.

Fakta o realizaci doporučení Komise

Sdružení Colipa (Evropské obchodní sdružení hájící zájmy výrobců kosmetiky, parfumerie a toaletních potřeb) provedlo podruhé mezi svými členy průzkum, který mapuje situaci na trhu EU v roce 2009, pokud jde o míru souladu prostředků na ochranu proti slunečnímu záření s doporučením EU.

 • Pokud jde o pož adovanou úroveň ochrany proti záření UVA u prostředků na ochranu proti slunečnímu záření (poměr ochrany proti záření UVA vzhledem k ochraně proti záření UVB minimálně 1 : 3), je 96 % výrobků v souladu s doporučením EU.

 • Pokud jde o používání nového loga UVA, 95 % prostředků na ochranu proti slunečnímu záření používá standardizované logo UVA sdružení Colipa, které uživatelům umožňuje snadno rozeznat výrobky, které poskytují odpovídající ochranu před zářením UVA.

 • Průzkum sdružení Colipa obecně ukazuje, že prvky týkající se ochrany před zářením UVA, které byly zmíněny v doporučení Evropské komise z roku 2006, opravdu pronikly na trh EU. Prakticky každý prostředek na ochranu proti slunečnímu záření nabízený spotřebitelům je v souladu s očekáváním Evropské komise.

Co by měli spotřebitelé pro toto léto vědět?

Spotřebitelé by se měli zaměřit na výrobky označené podle nového systému. Současně platí, že by lidé měli prostředky na ochranu proti slunečnímu záření používat jen jako jedno z řady opatření na ochranu před sluncem . Mezi další preventivní kroky patří:

 • Nevystavujte se nadměrně slunci v době nejintenzivnějšího slunečního svitu , obvykle mezi 11h a 15h.

 • Není-li možné nevycházet na slunce, chraňte si pokožku oděvem . Dodatečnou ochranu zajistí pokrývky hlavy a sluneční brýle .

 • Používejte prostředky na ochranu proti slunečnímu záření, které chrání jak před zářením UVB, tak i před zářením UVA .

 • Kojence a malé děti chraňte před pobytem na přímém slunci .

 • Používejte ochranné prostředky v dostatečném množství . Správné použití výrobku je stejně důležité jako jeho výběr. Aby se dosáhlo ochrany uvedené v ochranném slunečním faktoru, je potřeba nanést vrstvu odpovídající 2 mg/cm². To odpovídá přibližně 36 gramům (šesti plným kávovým lžičkám) ochranného prostředku na tělo dospělé osoby . V současné době spotřebitelé používají obvykle jen polovinu tohoto množství. Má-li se úroveň ochrany např. po plavání nebo vytření ručníkem zachovat, je třeba stejné množství nanést znovu .

Piktogramy použité k připomenutí těchto a dalších skutečností (ke stáhnutí na internetovém odkazu uvedeném níže) a číselné údaje naleznete v průvodním vysvětlujícím materiálu.http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_holidays/sunscreens_cs.htm

Nové požadavky na označování:

Kategorie výrobku

Ochranný sluneční faktor uvedený na výrobku

Doporučený minimální ochranný faktor proti UVA

Nízká ochrana

6

10

Střední ochrana

15

20

25

Vysoká ochrana

30

50

Velmi vysoká ochrana

50+

 Projekty týkající se rakoviny kůže spolufinancované Evropskou komisí:

http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/cancer_en.htm .


Side Bar