Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1049

Bryssel den 29 juni 2009

Kommissionen välkomnar branschens initiativ för kompatibla laddare för mobiltelefoner

Inkompatibla laddare för mobiltelefoner är irriterande för användarna och leder till onödigt avfall . Därför har kommissionen bett branschen att frivilligt lösa problemet för att undvika lagstiftning. De stora tillverkarna av mobiltelefoner har av den anledningen enats om att standardisera laddarna i EU. I ett avtalsmemorandum, som lämnades till kommissionen idag, åtar sig branschen att tillhandahålla kompatibla laddare som bygger på mikro-USB-standarden. Dessutom ska nya EU-standarder tas fram för säker användning av laddare för att underlätta avtalsmemorandumets tillämpning. Den första generationen nya kompatibla mobiltelefoner förväntas nå EU:s marknad 2010.

" Jag är mycket glad att branschen har kunnat enas, för det gör livet mycket lättare för konsumenterna. De kommer att kunna ladda mobilen var som helst med den nya kompatibla laddaren. Det här innebär också betydligt mindre elektronikskrot, eftersom man inte längre behöver kasta sin gamla laddare när man köper en ny telefon. Jag är också glad att den här lösningen bygger på självreglering. Därför anser inte kommissionen att det behövs lagstiftning," säger kommissionens vice ordförande Günter Verheugen, som ansvarar för näringspolitiken.

Idag finns en uppsjö av laddare för mobiltelefoner i EU . Många av dem kan bara ladda en viss modell. Nästan alla hushåll har en samling av laddare som har blivit onödiga med tiden. Gamla laddare står för närvarande för tusentals ton avfall per år.

Efter intensiva och konstruktiva förhandlingar med kommissionen har mobiltelefon­tillverkarna enats om att lösa problemet . I ett avtalsmemorandum, som lämnats till kommissionen, åtar sig branschen att se till att nya datamobiler är kompatibla och passar till mikro-USB-standarden för laddning. Den standarden förväntas ge bra prestanda vid laddning. I framtiden

  • kommer användarna att kunna använda sina mobiltelefoner enklare,

  • kommer antalet laddare att minska,

  • blir laddarna miljövänligare .

Avtalsmemorandumet kommer att kompletteras med en ny EU-standard. Den nya standarden ska garantera säker användning av nya mobiltelefoner och hindra radiostörningar. Europeiska kommissionen kommer att fortsätta att samarbeta med branschen så att avtalsmemorandumet kan börja tillämpas snabbt. Kommissionen räknar med att den första generationen kompatibla mobiltelefoner kommer ut på marknaden i EU 2010. Följande företag har skrivit på avtalsmemorandumet: Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson och Texas Instruments.

K ommissionen hälsar med tillfredsställelse att avtalsmemorandumet inte kommer att hindra innovationen på den snabbrörliga mobiltelemarknaden genom att en viss teknik huggs i sten för all framtid. När tiden är mogen kan avtalsmemorandumet anpassas till teknikens utveckling.

Se även MEMO/09/301 .

M er information

http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/index_en.htm


Side Bar