Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1049

V Bruseli 29. júna 2009

Komisia víta záväzok výrobného odvetvia vyvinúť jednotnú nabíjačku pre mobilné telefóny

Nekompatibilita nabíjačiek pre mobilné telefóny je pre používateľov veľkou nevýhodou a okrem toho vedie k vzniku zbytočného odpadu. Komisia preto požiadala výrobné odvetvie, aby prijalo dobrovoľný záväzok vyriešiť tento problém, a nemuselo sa pristúpiť k právnej úprave. Na základe toho sa hlavní výrobcovia mobilných telefónov dohodli, že nabíjačky v EÚ zosúladia. V memorande o porozumení, ktoré bolo dnes predložené Komisii, sa výrobné odvetvie zaväzuje vyvinúť kompatibilné nabíjačky na základe mikro USB konektora. Navyše sa v záujme uľahčenia implementácie memoranda o porozumení vypracujú nové normy EÚ s cieľom zaistiť, aby bolo používanie nabíjačiek aj naďalej bezpečné. Prvá generácia nových mobilných telefónov s univerzálnymi nabíjačkami by sa mala na trhu EÚ objaviť v roku 2010.

Podpredseda Komisie Günter Verheugen, zodpovedný za politiku v oblasti podnikania a priemyslu, uviedol: „Veľmi ma teší, že výrobné odvetvie dospelo k dohode. Spotrebiteľom to zjednoduší život. Mobilné telefóny si budú môcť nabíjať kdekoľvek novou jednotnou nabíjačkou. Zároveň to znamená omnoho menej elektronického odpadu, pretože ľudia po kúpe nových telefónov už nebudú musieť nabíjačky vyhadzovať. Som tiež veľmi rád, že sa toto riešenie dosiahlo prostredníctvom samoregulácie. V dôsledku toho Komisia nepokladá za potrebné prijať v tejto oblasti právny predpis.“

V súčasnosti existuje v EÚ veľký počet nabíjači ek pre mobilné telefóny. Mnohé z nich umožňujú nabitie iba určitého mobilného telefónu. Takmer všetky domácnosti majú zbierku nabíjačiek, ktoré sa časom stali nepotrebnými. Staré nabíjačky v súčasnosti tvoria niekoľko tisíc ton odpadu ročne.

Na základe intenzívnych a konštruktívnych rokovaní s Európskou komisiou sa výrobcovia mobilných telefónov dohodli, že tento problém vyriešia. V memorande o porozumení predloženom Komisii výrobné odvetvie prijíma dobrovoľný záväzok zabezpečiť kompatibilitu nových mobilných telefónov umožňujúcich prenos údajov na základe mikro USB konektora na pripojenie nabíjačky. Očakáva sa, že umožní dobrú nabíjaciu kapacitu. V budúcnosti:

  • sa život používateľov mobilných telefónov zjednoduší,

  • sa zníži počet nabíjačiek,

  • sa zaznamená priaznivý vplyv na životné prostredie.

Memorandum o porozumení bude sprevádzať nová norma EÚ. Novou normou sa zaistí bezpečné používanie nových mobilných telefónov a predíde sa problémom s rádiovým rušením. S cieľom zabezpečiť rýchle začatie uplatňovania memoranda o porozumení Európska komisia úzko spolupracuje s výrobným odvetvím. Očakáva, že prvá generácia nových mobilných telefónov s univerzálnymi nabíjačkami by sa mala na trhu EÚ objaviť v roku 2010. Memorandum o porozumení podpísali tieto spoločnosti: Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, Texas Instruments.

Komisia víta skutočnosť, že memorandum o porozumení napriek trvalej dohode na určitej technológii nebude brániť inovácii na rýchlo sa rozvíjajúc om trhu s mobilnými telefónmi.

Preto sa memorandum o porozumení, keď to bude potrebné, prispôsobí budúcim technológiám v oblasti nabíjania.

Pozri aj MEMO/09/301 .

Viac in formácií:

http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/index_en.htm


Side Bar