Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1049

Bruksela, dnia 29 czerwca 2009 r.

Komisja wyraża zadowolenie ze zobowiązania przedstawicieli przemysłu do wprowadzenia na rynek uniwersalnych ładowarek do telefonów komórkowych

Nie kompatybilność ładowarek do telefonów komórkowych powoduje nie tylko poważne niedogodności dla użytkowników telefonów, ale również przyczynia się do produkcji zbędnych odpadów. Dlatego też Komisja wezwała producentów do rozwiązania tego problemu na zasadzie dobrowolnego zobowiązania, które pozwoliłoby uniknąć wprowadzania nowych przepisów. W rezultacie najwięksi producenci telefonów komórkowych zgodzili się na harmonizację ładowarek w UE. W protokole ustaleń, który dziś został przedłożony Komisji, przedstawiciele przemysłu zobowiązali się do zapewnienia kompatybilności ładowarek za pomocą złącza mini USB. Dodatkowo, aby ułatwić realizację tych postanowień, opracowane zostaną nowe normy UE, mające zapewnić trwałe bezpieczne używanie ładowarek. Pierwsza generacja telefonów przystosowanych do nowych uniwersalnych ładowarek powinna pojawić się na unijnym rynku w 2010 r.

Wiceprzewodniczący Komisji Günter Verheugen, odpowiedzialny za politykę w zakresie przemysłu i przedsiębiorstw, powiedział: „Bardzo się cieszę, że przedstawiciele sektora doszli do porozumienia, które w znacznym stopniu ułatwi konsumentom życie. Będą mogli ładować telefony komórkowe w dowolnym miejscu za pomocą nowej uniwersalnej ładowarki. Przyczyni się to również zdecydowanie do ograniczenia ilości odpadów elektronicznych, ponieważ zakup nowego telefonu nie będzie już wymagał zakupu nowej ładowarki. Bardzo się cieszę również z faktu, że rozwiązanie wypracowano w drodze samoregulacji. Dzięki temu, w opinii Komisji, nie ma już potrzeby wprowadzania nowych przepisów w tej dziedzinie.”

W Unii Europejskiej w użyciu jest nadmiar ładowarek do telefonów komórkowych. Wiele z nich nadaje się wyłącznie do jednego rodzaju telefonów. W każdym niemal domu jest kilka ładowarek, które z czasem stają się niepotrzebne. Stare ładowarki przyczyniają się do powstawania tysięcy ton odpadów rocznie.

Po intensywnych i konstruktywnych negocjacjach z Komisją Europejską producenci telefonów komórkowych zgodzili się rozwiązać ten problem. W protokole ustaleń, który został przedłożony Komisji, przedstawiciele przemysłu zobowiązali się do zapewnienia kompatybilności nowej generacji telefonów przystosowanych do przesyłania danych przy wykorzystaniu złącza mini USB jako interfejsu do zasilania. Zgodnie z oczekiwaniami złącza te mają zapewnić satysfakcjonującą wydajność ładowania.

W przyszłości:

  • użytkowanie telefonów komórkowych stanie się prostsze;

  • zmniejszy się liczba ładowarek;

  • wywarty zostanie pozytywny wpływ na środowisko.

Protokółowi ustaleń towarzyszyć będzie nowa norma UE. Nowa norma zagwarantuje bezpieczne stosowanie nowych telefonów komórkowych oraz unikanie zakłóceń radioelektrycznych. Komisja Europejska będzie kontynuować ścisłą współpracę z producentami, aby zapewnić jak najszybszą realizację tych postanowień. Zgodnie z szacunkami Komisji pierwsza generacja telefonów przystosowanych do nowych uniwersalnych ładowarek powinna pojawić się na unijnym rynku w 2010 r. Protokół ustaleń podpisały następujące przedsiębiorstwa: Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, Texas Instruments.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, że protokół nie będzie określał na stałe sztywnych rozwiązań technologicznych, przez co stałby się barierą dla innowacyjności. W odpowiednim momencie protokół będzie bowiem musiał zostać dostosowany do przyszłych technologii w zakresie zasilania.

Patrz również MEMO/09/301 .

Dodatkowe informacje

http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/index_en.htm


Side Bar