Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1049

Brüssel, 29. juuni 2009

Komisjon tervitab mobiiltelefonitootjate valmisolekut ühtlustada telefonilaadijad

Asjaolu, et eri tüüpi mobiiltelefonid nõuavad erinevaid laadijaid, põhjustab kasutajatele ebamugavusi ja tekitab asjatuid jäätmeid. Komisjon kutsus telefonitootjaid üles seda probleemi vabatahtlikult lahendama, et vältida vastavasisulise õigusakti vastuvõtmist. Vastuseks sellele üleskutsele nõustusid juhtivad mobiiltelefonitootjad ühtlustama ELis kasutatavad laadijad. Täna komisjonile esitatud vastastikuse mõistmise memorandumis lubavad ettevõtjad tagada laadijate kokkusobivuse telefonidega mikro-USB-ühenduspesa kaudu. Lisaks töötatakse memorandumi rakendamise hõlbustamiseks välja uued ELi standardid, et tagada telefonilaadijate jätkuv ohutu kasutamine. Universaallaadijaga mobiiltelefonide esimene põlvkond peaks jõudma ELi turule 2010. aastal.

Komisjoni asepresident, ettevõtluse ja tööstuse volinik Günter Verheugen märkis: „Mul on väga hea meel, et telefonitootjad jõudsid kokkuleppele, mis muudab tarbijate elu palju kergemaks. Peagi saavad nad oma telefoni uue universaallaadijaga kõikjal laadida. See tähendab ühtlasi elektroonikajäätmete vähenemist, sest uut telefoni ostes ei pea enam vana laadijat ära viskama. Eriti hea meel on tõdeda, et selle lahenduseni jõuti iseregulatsiooni teel. Seetõttu ei pea komisjon õigusloomet vajalikuks.”

Praegu kasutatakse ELis mobiiltelefonide laadimiseks hulka erinevaid laadijaid, millest mitmeid saab kasutada ainult kindla telefonitüübiga. Peaaegu igas majapidamises leidub hunnik laadijaid, mida enam ei kasutata. Nende vanade laadijate äraviskamisel tekib mitu tuhat tonni jäätmeid aastas.

Euroopa Komisjoniga peetud pingeliste ja konstruktiivsete läbirääkimiste käigus nõustusid telefonitootjad probleemi lahendama. Komisjonile esitatud vastastikuse mõistmise memorandumis võtavad tootjad vabatahtliku kohustuse tagada andmeedastusseadmetega varustatud uute mobiiltelefonide kokkusobivus laadijatega mikro-USB-ühenduspesa kaudu, mis toimib ühendusliidesena. Seadme laadimisvõimus peaks olema hea. Kõnealune uuendus:

  • lihtsustab mobiiltelefonide kasutamist;

  • vähendab laadijate hulka;

  • mõjub keskkonnale positiivselt.

Memorandumile järgneb uue ELi standardi vastuvõtmine. Uus standard tagab uue põlvkonna mobiiltelefonide ohutu kasutamise ja raadiohäirete lakkamise. Euroopa Komisjon jätkab tihedat koostööd telefonitootjatega, et kindlustada memorandumi kiire rakendamine. Eeldatavalt peaks universaallaadijaga mobiiltelefonide esimene põlvkond jõudma ELi turule 2010. aastal. Vastastikuse mõistmise memorandumile kirjutasid alla Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, Texas Instruments.

Komisjon on rahul, et memorandumis ei kehtestata konkreetseid tehnilisi lahendusi ega välistata tehnoloogilisi uuendusi kiirelt areneval mobiiltelefoniturul. See lubab kohandada kõnealust memorandumit tulevaste uuendustega telefonide laadimistehnoloogia alal.

Vt ka MEMO/09/301 .

Lisateave:

http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/index_en.htm


Side Bar