Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1049

V Bruselu dne 29. června 2009

Komise vítá dohodu průmyslu o univerzální nabíječce pro všechny mobilní telefony

Nekompatibilita nabíječek pro mobilní telefony je pro uživatele velmi nepříjemná a jejím důsledkem je i zbytečný odpad. Proto Komise požádala průmysl, aby se dobrovolně zavázal k řešení tohoto problému a nemuselo se přistoupit k legislativní úpravě. V důsledku toho se velcí výrobci mobilních telefonů dohodli na harmonizaci nabíječek v EU. V memorandu o porozumění, které bylo dnes předloženo Komisi, se průmysl zavazuje k zajištění kompatibility nabíječek prostřednictvím mikro‑USB konektorů. Kromě toho budou za účelem snadnějšího provádění memoranda o porozumění vypracovány nové normy EU pro zajištění stálého bezpečného používání nabíječek. První generace nových mobilních telefonů, které nebudou závislé na jediném typu nabíječky, by měla být k dostání na trhu EU od roku 2010.

Místopředseda Komise Günter Verheugen, odpovědný za podnikovou a průmyslovou politiku, uvedl: „Jsem velmi rád, že průmysl dospěl k dohodě, která spotřebitelům výrazně zjednoduší život. Budou si moci nabíjet své mobilní telefony kdekoli novou univerzální nabíječkou. Díky tomu se také výrazně sníží množství elektronického odpadu, protože lidé již nebudou muset vyhazovat nabíječky, když si koupí nový telefon. Jsem také velmi rád, že toto řešení bylo nalezeno v rámci samoregulace. Komise proto nepovažuje za nutné přijmout v této oblasti právní předpis.“

V současné době existuje v EU nepřeberné množství typů nabíječek pro mo bilní telefony. S mnohými z nich lze nabíjet jen jeden určitý mobilní telefon. Téměř každá domácnost vlastní sbírku již zbytečných nabíječek. Staré nabíječky v současnosti představují několik tisíc tun odpadu ročně.

Při intenzivních a konstruktivních jednáních s Evropskou komisí se výrobci mobilních telefonů dohodli na řešení tohoto problému. V memorandu o porozumění, které bylo předáno Komisi, se průmysl dobrovolně zavazuje k zajištění kompatibility nových mobilních telefonů s funkcí přenosu dat prostřednictvím mikro-USB konektoru pro připojení nabíječky. Tím má být umožněna dobrá kapacita nabíjení. V budoucnu tak:

  • používání mobilních telefonů bude pro uživatele jednodušší,

  • počet nabíječek se sníží,

  • dopad na životní prostředí bude pozitivní .

Memorandum o porozumění bude doplněno o novou normu EU. Díky nové normě bude zaručeno bezpečné použití nových mobilních telefonů a předejde se problémům s rádiovým rušením. Evropská komise nadále úzce spolupracuje s průmyslem, aby zajistila rychlé fungování memoranda o porozumění. Očekává, že první generace nových mobilních telefonů, které nebudou závislé na jediném typu nabíječky, bude k dostání na trhu EU od roku 2010. Memorandum o porozumění podepsaly tyto společnosti: Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, Texas Instruments .

Komise vítá skutečnost, že memorandum o porozumění nebude bránit inovacím na rychle se vyvíjejícím trhu s mobilními telefony tím, že by lpělo na stálém používání určité technologie. Proto se memorandum za čas přizpůsobí budoucím technologiím v oblasti nabíjení.

Viz rovněž MEMO/09/301 .

Více informací:

http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/index_en.htm


Side Bar