Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1044

Bryssel den 26 juni 2009

Toppdomänen ”eu” finns snart för kyrilliska och grekiska skrifttecken

Snart kommer det att finnas webbplatser under eu-domänen också på bulgariska och grekiska. I dag antog Europeiska kommissionen nya EU-regler som gör det möjligt att registrera domännamn under toppdomänen ”eu” med skrifttecken från Europeiska unionens samtliga 23 officiella språk, alltså även med kyrilliska och grekiska tecken. Det innebär att namn under eu-domänen senare i år kommer att kunna anges med bokstäver ur de alfabet som används av bulgarer, greker och cyprioter, och med särskilda skrifttecken som används på andra språk. På tjeckiska har hittills bara 27 av 42 skrifttecken kunnat användas, och 23 av 32 på litauiska. Enligt en ny rapport från kommissionen som offentliggjordes i dag om utvecklingen av EU:s toppdomän växte antalet registrerade domännamn under eu-domänen (för närvarande omkring 3 miljoner) med 11 % både 2007 och 2008.

”Tre år efter det att eu-domänen infördes har den blivit ett högt skattat alternativ för ett allt större antal företag och enskilda som vill välja en europeisk identitet på internet. Att välja eu-domänen är ett mycket enkelt sätt för företag att visa att de är etablerade i något av EU:s 27 medlemsländer och att de omfattas av de höga normer som EU:s lagstiftning innebär, i synnerhet när det gäller dataskydd, konsumentbestämmelser och EU:s regler för finansmarknaderna ”, säger kommissionens ledamot med ansvar för frågor om informationssamhället och medierna, Viviane Reding. ”Det är helt naturligt att de domännamn som folk i EU väljer ska kunna spegla den mångfald som också finns inom EU. Det är anledningen till att vi har beslutat att eu-domänen bör kunna användas med alla alfabet som används i medlemsländerna och med alla skrifttecken som används i EU:s 23 officiella språk.”

Europeiska kommissionen ändrade i dag bestämmelserna för eu-domänen så att det ska gå att registrera domännamn under eu-domänen med olika alfabet, t.ex. kyrilliska eller det grekiska.

Hittills kunde dom ännamnen under toppdomänen ”eu” endast innehålla tecknen ”a–z”, siffrorna ”0–9” och ”-”. I framtiden kommer man att under eu-domänen kunna registrera namn som t.ex. innehåller skrifttecknen ”à”, ”ą”, ”ä”, ”ψ” eller ”д”. Enskilda och företag i EU kommer att kunna registrera domännamn med andra skrifttecken än latinska, vilket är grundläggande för språk som grekiska och bulgariska. I nuläget har Bulgarien ett av de lägsta antalen registrerade namn under eu-domänen (9 578, se bilaga).

Förmodligen kommer de nya reglerna att göra EU:s toppdomän ännu mer attraktiv. För att kunna registrera ett domännamn under eu-domänen måste man vara etablerad i något av EU:s 27 medlemsländer.

Nya siffror som kommissionen lägger fram i dag visar att eu-domänens popularitet fortsätter att öka tre år efter lanseringen. Antalet registrerade domännamn under toppdomänen ”eu” ökade med 11 % både 2007 och 2008. Till detta bidrog det faktum att kostnaden för registrering sjönk från 10 euro till 5 euro 2007, och sedan till 4 euro 2008. I östra Europa växer eu-domänen särskilt fort. Mellan 2006 och 2008 ökade antalet domännamn i Polen med 149 % och i Litauen med 142 %.

Toppdomänen ”eu” har lyckats bli Europas fjärde mest populära nationella toppdomän. Det är bara ”de” (Tyskland), ”uk” (Storbritannien) och ”nl” (Nederländerna) som är större. Globalt är ”eu” den nionde mest använda domänen. För första gången finns ordförandeskapet (det svenska) i EU under en eu-domän – www.se2009.eu .

Bakgrund

Toppdomänen ”eu” har lyckats få allmänhetens gillande sedan april 2006 ( IP/06/476 ) då den för första gången blev tillgänglig för enskilda och organisationer etablerade i EU. På ettårsdagen hade 2,5 miljoner domännamn registrerats under eu-domänen ( IP/07/483 ) och ytterligare 300 000 domännamn tillkom under 2007 ( IP/08/530 ; IP/09/536 ).

Toppdomänen ”eu” förvaltas av EURid som är en oberoende organisation utan vinstintresse. EURid håller på att förbereda den officiella lanseringen av internationaliserade domännamn under eu-domänen.

Dagens rapport om eu-domänen finns här:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/

MEMO/08/218

http://www.eurid.eu/

För aktuell statistik om eu-domänen: http://status.eurid.eu/

Annex

Ten largest top level domains by number of registered domain names (as of march 2009)

TLD

Number of
registered domains

.com

79   439   607

.cn

13   854   687

.de

12   652   025

.net

12   099   536

.org

7   472   142

.uk

7   382   123

.info

5   137   681

.nl

3   285   095

.eu (*)

3   049   034

.biz

2   025   576

Source: http://domainsinfo.fr/ .

(*) The number of registrations for .eu is updated daily on: http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics .

Number of .eu domains by country of residence of registrants (as of March 2009)

Country

Number of .eu domains
March 2009

Austria

74   767

Belgium

92   404

Bulgaria

9   578

Cyprus

53   051

Czech Republic

82   020

Denmark

45   167

Estonia

8   179

Finland

14   876

France

251   744

Germany

930   467

Greece

25   169

Hungary

29   148

Ireland

59   612

Italy

166   454

Latvia

7   166

Lithuania

9   416

Luxembourg

27   256

Malta

2   916

Netherlands

415   474

Poland

176   328

Portugal

11   789

Romania

20   204

Slovakia

18   609

Slovenia

6   385

Spain

70   390

Sweden

81   979

United Kingdom

377   820

Source: EURid.

Growth of .eu domains 2006-2008 by country of residence of registrants

Country

Growth of .eu domains
2006-2008*

Austria

+27  %

Belgium

+23  %

Bulgaria**

+58  %

Cyprus

-41  %

Czech Republic

+65  %

Denmark

+18  %

Estonia

+43  %

Finland

+57  %

France

+56  %

Germany

+19  %

Greece

+44  %

Hungary

+32  %

Ireland

+94  %

Italy

+14  %

Latvia

0  %

Lithuania

+142  %

Luxembourg

+95  %

Malta

-85  %

Netherlands

+36  %

Poland

+149  %

Portugal

-2  %

Romania**

+40  %

Slovakia

+74  %

Slovenia

+71  %

Spain

+33  %

Sweden

-10  %

United Kingdom

-14  %

EU

+22  %

*from 31.12.2006 to 31.12.2008.

** Figures for Bulgaria and Romania refer to 2007-2008, since registration of ‘.eu’ domains started after their accession to the EU on 1 January 2007.

Source: EURid.

.eu registrations per country (as of 23 June 2009)Source: EURid

.eu registrations by month (as of 23 June 2009)Source EURid


Side Bar