Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1044

Briselē, 2009. gada 26. jūnijā

Interneta domēns „.eu” būs pieejams arī kirilicā un grieķu alfabētā

Bulgāru un grieķu valodā runājošajiem drīz būs iespēja izveidot „.eu” tīmekļa vietnes dzimtajā valodā. Šodien Eiropas Komisija pieņēma jaunus ES noteikumus, lai interneta lietotāji un uzņēmumi varētu reģistrēt domēna vārdu „.eu”, lietojot visu 23 Eiropas Savienības oficiālo valodu rakstu zīmes, tagad arī kirilicas un grieķu alfabēta burtus. Tas nozīmē, ka šogad „.eu” būs pieejams arī bulgāru, grieķu un kipriešu lietotajā alfabētā, kā arī būs pieejamas citās valodās lietotās īpašās zīmes. Līdz šim čehi varēja izmantot tikai 27 no 42 rakstu zīmēm, bet lietuvieši – 23 no 32 rakstu zīmēm. Šodien publicētais jaunais Komisijas ziņojums par Eiropas augstākā līmeņa domēna attīstību liecina, ka gan 2007., gan 2008. gadā par 11 % pieaudzis reģistrēto „.eu” domēna vārdu skaits (pašlaik to ir aptuveni 3 miljoni).

„Trīs gadus pēc tā ieviešanas „.eu” labprāt izvēlas arvien vairāk uzņēmumu un iedzīvotāju, kuri grib izvēlēties Eiropas interneta identitāti. Izvēloties „.eu”, uzņēmumi var viegli apliecināt, ka tie ir reģistrēti vienā no 27 ES dalībvalstīm un ka uz tiem attiecas ES tiesību aktu augstie standarti, jo īpaši attiecībā uz datu aizsardzību, noteikumiem patērētāju aizsardzības jomā vai ES finanšu tirgus noteikumiem”, teica informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre Viviāna Redinga. „Tas ir pilnīgi normāli, ka tiek pieļauts, ka eiropiešu izvēlētie domēna vārdi ir tikpat dažādi, cik dažāda ir pati Eiropa. Tāpēc mēs arī nolēmām, ka „.eu” jākļūst pieejamam visos dalībvalstu lietotajos alfabētos un ka tajā iespējamas visas ES 23 oficiālajās valodās lietotās rakstu zīmes.”

Šodien Eiropas Komisija grozīja noteikumus par „.eu”, tādējādi interneta lietotāji var reģistrēt „.eu” domēna vārdus, izmantojot dažādus alfabētus, piemēram, kirilicu vai grieķu alfabētu.

Līdz šim domēna vārdus, kas reģistrēti kā „.eu” augstākā līmeņa domēni, varēja veidot tikai burti no „a” līdz „z”, cipari no „0” līdz „9” un „-". Turpmāk domēnā „.eu” varēs reģistrēt vārdus, izmantojot tādus burtus kā "à", "ą", "ä", "ψ" or "д". ES iedzīvotāji un uzņēmumi varēs reģistrēt domēna vārdus ne tikai latīņu alfabētā, un tas ir būtiski grieķu un bulgāru valodai. Bulgārija ir viena no valstīm, kurā reģistrēts vismazāk „.eu” domēnu vārdu – 9578 (skatīt pielikumu).

Paredzams, ka jaunie noteikumi darīs Eiropas augstākā līmeņa domēna vārdu vēl pievilcīgāku. Lai reģistrētu „.eu” domēna vārdu, interneta lietotājiem jābūt reģistrētiem vienā no 27 ES dalībvalstīm.

Skaitļi, ko šodien publicējusi Eiropas Komisija, liecina, ka „.eu” popularitāte trīs gadus pēc tā ieviešanas joprojām aug. Gan 2007., gan 2008. gadā reģistrēto „.eu” domēna vārdu skaits pieauga par 11 %.

To veicinājis arī tas, ka reģistrācijas maksa 2007. gadā samazinājās no 10 eiro līdz 5 eiro un 2008. gadā – līdz 4 eiro. „.eu” popularitāte jo īpaši strauji palielinājusies Austrumeiropā, laikā no 2006. līdz 2008. gadam domēnu skaits Polijā palielinājies par 149 %, bet Lietuvā – par 142 %.

„.eu” guvis lielus panākumus un kļuvis par Eiropas ceturto populārāko valsts koda augstākā līmeņa domēnu, vēl populārāks ir tikai „.de” (Vācija), „”.uk” (Apvienotā Karaliste) un „.nl” (Nīderlande). Pasaulē „.eu” ir devītais visvairāk lietotais domēns. Pirmo reizi ES prezidentvalsts Zviedrijas oficiālo tīmekļa vietni var atrast, meklējot „.eu” domēna vārdu: www.se2009.eu .

Vispārēja informācija

Kopš 2008. gada aprīlī ( IP/06/476 ) „.eu” pirmo reizi kļuva pieejams visiem ES iedzīvotājiem un ES reģistrētajām organizācijām, tas gūst arvien plašāku sabiedrības atsaucību. Līdz domēna pirmajai gadadienai bija reģistrēti 2,5 miljoni domēna vārdu ( IP/07/483 ), vēl 300 000 nāca klāt 2007. gadā ( IP/08/530 ; IP/09/536 ).

„.eu” pārvaldība uzticēta neatkarīgai bezpeļņas organizācijai EURid . EURid gatavojas oficiāli ieviest internacionalizētus domēna vārdus domēnā „.eu”.

Pašreizējo progresa ziņojumu par „.eu” var skatīt

http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/

MEMO/08/218

http://www.eurid.eu/

Jaunākie statistikas dati par „.eu”: http://status.eurid.eu/

Annex

Ten largest top level domains by number of registered domain names (as of march 2009)

TLD

Number of
registered domains

.com

79   439   607

.cn

13   854   687

.de

12   652   025

.net

12   099   536

.org

7   472   142

.uk

7   382   123

.info

5   137   681

.nl

3   285   095

.eu (*)

3   049   034

.biz

2   025   576

Source: http://domainsinfo.fr/ .

(*) The number of registrations for .eu is updated daily on: http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics .

Number of .eu domains by country of residence of registrants (as of March 2009)

Country

Number of .eu domains
March 2009

Austria

74   767

Belgium

92   404

Bulgaria

9   578

Cyprus

53   051

Czech Republic

82   020

Denmark

45   167

Estonia

8   179

Finland

14   876

France

251   744

Germany

930   467

Greece

25   169

Hungary

29   148

Ireland

59   612

Italy

166   454

Latvia

7   166

Lithuania

9   416

Luxembourg

27   256

Malta

2   916

Netherlands

415   474

Poland

176   328

Portugal

11   789

Romania

20   204

Slovakia

18   609

Slovenia

6   385

Spain

70   390

Sweden

81   979

United Kingdom

377   820

Source: EURid.

Growth of .eu domains 2006-2008 by country of residence of registrants

Country

Growth of .eu domains
2006-2008*

Austria

+27  %

Belgium

+23  %

Bulgaria**

+58  %

Cyprus

-41  %

Czech Republic

+65  %

Denmark

+18  %

Estonia

+43  %

Finland

+57  %

France

+56  %

Germany

+19  %

Greece

+44  %

Hungary

+32  %

Ireland

+94  %

Italy

+14  %

Latvia

0  %

Lithuania

+142  %

Luxembourg

+95  %

Malta

-85  %

Netherlands

+36  %

Poland

+149  %

Portugal

-2  %

Romania**

+40  %

Slovakia

+74  %

Slovenia

+71  %

Spain

+33  %

Sweden

-10  %

United Kingdom

-14  %

EU

+22  %

*from 31.12.2006 to 31.12.2008.

** Figures for Bulgaria and Romania refer to 2007-2008, since registration of ‘.eu’ domains started after their accession to the EU on 1 January 2007.

Source: EURid.

.eu registrations per country (as of 23 June 2009)Source: EURid

.eu registrations by month (as of 23 June 2009)Source EURid


Side Bar