Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1044

Brüssel, 26. juuni 2009

.eu internetidomeenid muutuvad kättesaadavaks ka slaavi ja kreeka tähestikus

Üsna pea saavad bulgaaria ja kreeka keele kõnelejad lugeda .eu veebisaite oma emakeeles. Täna võttis Euroopa Komisjon vastu EL-i uued eeskirjad, mis võimaldavad internetikasutajatel ja ettevõtjatel .eu domeeni registreerimisel kasutada ELi kõigi 23 ametliku keele tähti, sealhulgas ka slaavi ja kreeka tähestiku tähti. See tähendab, et veel käesoleval aastal saavad bulgaarlased, kreeklased ja küproslased oma tähestikku kasutades .eu domeene registreerida, lisaks sellele on võimalik registreerida teiste keelte erimärke sisaldavaid domeene. Seni said tšehhid kasutada 42st tähemärgist vaid 27 ja leedulased 32st tähemärgist vaid 23. Euroopa tippdomeeni arengut käsitleva uue, täna avaldatud aruande kohaselt kasvas .eu tippdomeeni all registreerunute arv (praegu ligikaudu 3 miljonit) nii 2007. kui ka 2008. aastal 11%.

„Kolm aastat pärast avamist on .eu tippdomeenist saanud hinnatud võimalus euroopaliku internetiidentiteedi kasuks otsustanud kasvava hulga ettevõtjate ja kodanike jaoks. .eu domeenina registreerimine on ettevõtja jaoks lihtne võimalus näidata, et ta asub ühes ELi 27st liikmesriigist ja et tema suhtes kohaldatakse ELi õigusaktides sätestatud kõrgeid kvaliteedinõuded, eelkõige andmekaitse, tarbijakaitse või ELi finantsturge käsitlevate õigusnormide valdkonnas,” ütles infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Nii on täiesti loomulik, et eurooplaste valitud domeeninimed peaksid olema sama mitmekesised kui Euroopa ise. Seepärast oleme otsustanud, et .eu domeenid peaksid olema kättesaadavad kõigi liikmesriikide tähestikes ja domeeninimes peaks olema võimalik kasutada kõiki Euroopa Liidu 23 ametliku keele tähti.”

Täna muutis Euroopa Komisjon .eu tippdomeeni käsitlevaid eeskirju, võimaldades internetikasutajatel nüüdsest .eu domeene registreerides kasutada erinevaid tähestikke, sealhulgas slaavi ja kreeka tähestikku.

Seni sai .eu tippdomeeni all registreerida ainult domeene, mis sisaldasid tähti a-st z-ni, numbreid 0-st 9-ni ja märki „-”. Tulevikus on .eu tippdomeenis võimalik registreerida domeeninimesid, mis sisaldavad niisuguseid tähti nagu à, ą, ä, ψ või д. ELi kodanikel ja ettevõtjatel on võimalik registreerida ka mitteladina tähtedest koosnevaid domeeninimesid, mis on väga olulised näiteks kreeka ja bulgaaria keele seisukohalt. Praegu kuulub Bulgaaria 9578 registreeritud domeeniga kõige väiksema .eu domeenide arvuga liikmesriikide hulka (vt lisa).

Eelduste kohaselt peaksid uued eeskirjad andma Euroopa tippdomeeni populaarsuse kasvule uut hoogu. .eu domeeni registreerimiseks peab internetikasutaja asuma ühes ELi 27st liikmesriigist.

Euroopa Komisjoni poolt täna avaldatud uue teabe kohaselt on .eu tippdomeeni populaarsus kolm aastat pärast avamist jätkuvalt tõusuteel. .eu all registreeritud domeenide arv suurenes n ii 2007. kui ka 2008. aastal 11%. Oma rolli mängis asjaolu, et domeeni registreerimise tasu langes 2007. aastal 10 eurolt viiele eurole, 2008. aastal aga neljale eurole. .eu tippdomeeni kasv on eriti kiire Ida-Euroopas, näiteks Poolas on .eu domeenide arv aastatel 2006–2008 kasvanud 149%, Leedus aga 142%.

.eu on saanud Euroopa populaarsuselt neljandaks geograafiliseks tippdomeeniks, mida edestavad vaid domeenid laiendiga .de (Saksamaa), .uk (Ühendkuningriik) ja .nl (Madalmaad). .eu on maailma populaarsuselt üheksas tippdomeen. Esmakordselt võib domeeninime .eu alt leida näiteks Rootsi eesistumisperioodi ametliku veebisaidi: www.se2009.eu .

Üldine taust

Pärast seda, kui .eu tippdomeen 2006. aasta aprillis esmakordselt kõigile ELi elanikele kättesaadavaks tehti ( IP/06/476 ), on see kogunud üha suuremat avalikkuse poolehoidu. .eu esimeseks sünnipäevaks oli registreeritud 2,5 miljonit domeeninime ( IP/07/483 ) ja 2007. aastal lisandus veel 300 000 nime ( IP/08/530 ; IP/09/536 ).

.eu haldamine on usaldatud sõltumatule mittetulundusorganisatsioonile EURid . EURid valmistab ette rahvusvaheliste domeeninimede ametlikku sisseviimist .eu tippdomeeni.

.eu tippdomeeni kõige uuem eduaruanne on järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/

MEMO/08/218

http://www.eurid.eu/

Kõige värskem .eu statistika on järgmisel veebilehel: http://status.eurid.eu/

Annex

Ten largest top level domains by number of registered domain names (as of march 2009)

TLD

Number of
registered domains

.com

79   439   607

.cn

13   854   687

.de

12   652   025

.net

12   099   536

.org

7   472   142

.uk

7   382   123

.info

5   137   681

.nl

3   285   095

.eu (*)

3   049   034

.biz

2   025   576

Source: http://domainsinfo.fr/ .

(*) The number of registrations for .eu is updated daily on: http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics .

Number of .eu domains by country of residence of registrants (as of March 2009)

Country

Number of .eu domains
March 2009

Austria

74   767

Belgium

92   404

Bulgaria

9   578

Cyprus

53   051

Czech Republic

82   020

Denmark

45   167

Estonia

8   179

Finland

14   876

France

251   744

Germany

930   467

Greece

25   169

Hungary

29   148

Ireland

59   612

Italy

166   454

Latvia

7   166

Lithuania

9   416

Luxembourg

27   256

Malta

2   916

Netherlands

415   474

Poland

176   328

Portugal

11   789

Romania

20   204

Slovakia

18   609

Slovenia

6   385

Spain

70   390

Sweden

81   979

United Kingdom

377   820

Source: EURid.

Growth of .eu domains 2006-2008 by country of residence of registrants

Country

Growth of .eu domains
2006-2008*

Austria

+27  %

Belgium

+23  %

Bulgaria**

+58  %

Cyprus

-41  %

Czech Republic

+65  %

Denmark

+18  %

Estonia

+43  %

Finland

+57  %

France

+56  %

Germany

+19  %

Greece

+44  %

Hungary

+32  %

Ireland

+94  %

Italy

+14  %

Latvia

0  %

Lithuania

+142  %

Luxembourg

+95  %

Malta

-85  %

Netherlands

+36  %

Poland

+149  %

Portugal

-2  %

Romania**

+40  %

Slovakia

+74  %

Slovenia

+71  %

Spain

+33  %

Sweden

-10  %

United Kingdom

-14  %

EU

+22  %

*from 31.12.2006 to 31.12.2008.

** Figures for Bulgaria and Romania refer to 2007-2008, since registration of ‘.eu’ domains started after their accession to the EU on 1 January 2007.

Source: EURid.

.eu registrations per country (as of 23 June 2009)Source: EURid

.eu registrations by month (as of 23 June 2009)Source EURid


Side Bar