Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1044

Βρυξέλλες , 26 Ιουνίου 2009

Ο διαδικτυακός τομέας '.eu' θα είναι επίσης διαθέσιμος στο κυριλλικό και στο ελληνικό αλφάβητο

Όσοι μιλούν Βουλγαρικά και Ελληνικά σύντομα θα είναι σε θέση να διαθέτουν ιστοτόπους .eu στη γλώσσα τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε σήμερα νέους κοινοτικούς κανόνες για να καταστούν ικανοί οι χρήστες του Διαδικτύου και οι επιχειρήσεις να καταχωρούν ονομασίες τομέων στο .eu χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες και των 23 επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες πλέον περιλαμβάνονται η κυριλλική και η ελληνική γραφή. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή εφέτος ο τομέας .eu θα είναι επίσης διαθέσιμος στα αλφάβητα που χρησιμοποιούν οι Βούλγαροι, οι Έλληνες και οι Κύπριοι, όπως και στους ειδικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται σε άλλες γλώσσες. Μέχρι τώρα, οι Τσέχοι μπορούσαν να χρησιμοποιούν μόνο 27 από 42 χαρακτήρες, οι δε Λιθουανοί 23 από 32. Μια νέα έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη του τομέα ανωτάτου επιπέδου της Ευρώπης, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, δείχνει ότι ο αριθμός των καταχωρημένων ονομάτων στον τομέα .eu (τη στιγμή αυτή περί τα 3 εκατομμύρια) αυξήθηκε κατά 11   % τόσο το έτος 2007 όσο και το 2008.

« Τρία έτη μετά τα εγκαίνιά του, ο τομέας .eu έχει καταστεί προτιμώμενη επιλογή ενός αυξανόμενου αριθμού επιχειρήσεων και πολιτών, οι οποίοι επιθυμούν να διαλέξουν μια ευρωπαϊκή διαδικτυακή ταυτότητα. Η προτίμηση του .eu αποτελεί πολύ απλό τρόπο για τις επιχειρήσεις να δείξουν ότι είναι εγκατεστημένες σε μία από τις 27 χώρες της ΕΕ και υπόκεινται στα υψηλά πρότυπα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προστασία δεδομένων, κανόνες για τους καταναλωτές ή για τους κανονισμούς των χρηματαγορών της ΕΕ», δήλωσε η αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα ενημέρωσης Επίτροπος κα Viviane Reding. « Αποτελεί φυσικό επακόλουθο οι ονομασίες τομέα που επιλέγονται από τους Ευρωπαίους να μπορούν να είναι το ίδιο ποικιλόμορφες όσο η ίδια η Ευρώπη. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο αποφασίσαμε ότι θα πρέπει το .eu να διατίθεται σε όλα τα αλφάβητα που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη και να δίνει τη δυνατότητα χρήσης όλων των χαρακτήρων στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε σήμερα τους κανόνες για το ν τομέα .eu ώστε να καταστεί δυνατό στους χρήστες του Διαδικτύου να καταχωρούν ονόματα τομέα .eu με τη χρησιμοποίηση διαφορετικών αλφαβήτων, όπως το κυριλλικό ή το ελληνικό.

Μέχρι τώρα, τα καταχωρημένα ονόματα τομέα στον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu μπορούσαν να περιέχουν μόνο τους χαρακτήρες "a" έως "z", τα ψηφία "0" έως "9" και "-". Στο μέλλον, θα είναι δυνατόν να καταχωρούνται στον τομέα ".eu" ονόματα με τη χρήση χαρακτήρων όπως τα "à", "ą", "ä", "ψ" ή "д".

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα μπορούν να καταχωρούν ονόματα τομέα σε μη λατινικές γραφές, πράγμα ουσιαστικής σημασίας για γλώσσες όπως τα Ελληνικά και τα Βουλγαρικά. Σήμερα η Βουλγαρία, με 9 . 578 καταχωρημένα ονόματα τομέα .eu, έχει έναν από τους μικρότερους αριθμούς τέτοιων ονομάτων (βλέπε παράρτημα) .

Αναμένεται ότι οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν περαιτέρω την ελκυστικότητα τ ων ονομάτων τομέα ανωτάτου επιπέδου της Ευρώπης. Προκειμένου να καταχωρίσουν όνομα τομέα .eu, οι χρήστες του Παγκόσμιου Ιστού πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Νέα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι τρία έτη αφού εγκαινιάστηκε , ο τομέας .eu εξακολουθεί να γίνεται όλο και δημοφιλέστερος. Ο αριθμός των καταχωρημένων ονομάτων τομέα .eu αυξήθηκε κατά 11   % αμφότερα τα έτη 2007 και 2008. Σε αυτό συνέτεινε το γεγονός ότι η δαπάνη καταχώρησης μειώθηκε από 10 € σε 5 € το 2007, και εκ νέου σε 4 € το 2008. Το .eu επεκτείνεται ιδιαίτερα ταχέως στην Ανατολική Ευρώπη, με αύξηση του αριθμού ονομάτων κατά 149% στην Πολωνία μεταξύ 2006 και 2008, και 142% στη Λιθουανία.

Το .eu επέτυχε να καταστεί ο τέταρτος πλέον δημοφιλής κωδικός χώρας τομέα ανωτάτου επιπέδου της Ευρώπης, υπολειπόμενος μόνο από τα .de (Γερμανία), .uk (Ηνωμένο Βασίλειο) και .nl (Κάτω Χώρες). Το .eu αποτελεί τον ένατο πλέον χρησιμοποιούμενο παγκοσμίως τομέα. Ο επίσημος δικτυακός τόπος της Σουηδικής Προεδρίας της ΕΕ έχει όνομα τομέα τον .eu: www.se2009.eu , πράγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Ιστορικό

Από τον Απρίλιο 2006 που άνοιξε για όλους τους κατοίκους της ΕΕ και τους οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ ( IP/06/476 ), το .eu κατέφερε να κερδίσει την προτίμηση του κοινού. Κατά την πρώτη επέτειό του, είχαν ήδη καταχωρηθεί 2,5 εκατομμύρια ονόματα τομέα .eu ( IP/07/483 ), ενώ το 2007 προστέθηκαν άλλα 300.000 ονόματα του ίδιου τομέα ( IP/08/530 · IP/09/536 ).

Η διαχείριση του .eu έχει ανατεθεί στην EURid , ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμό. Η EURid ετοιμάζεται για την επίσημη δρομολόγηση διεθνοποιημένων ονομάτων τομέα που θα υπάγονται στο .eu.

Η σημερινή έκθεση προόδου σχετικά με το .eu διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/

MEMO/08/218

http://www.eurid.eu/

Πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για το .eu : http://status.eurid.eu/

Annex

Ten largest top level domains by number of registered domain names (as of march 2009)

TLD

Number of
registered domains

.com

79   439   607

.cn

13   854   687

.de

12   652   025

.net

12   099   536

.org

7   472   142

.uk

7   382   123

.info

5   137   681

.nl

3   285   095

.eu (*)

3   049   034

.biz

2   025   576

Source: http://domainsinfo.fr/ .

(*) The number of registrations for .eu is updated daily on: http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics .

Number of .eu domains by country of residence of registrants (as of March 2009)

Country

Number of .eu domains
March 2009

Austria

74   767

Belgium

92   404

Bulgaria

9   578

Cyprus

53   051

Czech Republic

82   020

Denmark

45   167

Estonia

8   179

Finland

14   876

France

251   744

Germany

930   467

Greece

25   169

Hungary

29   148

Ireland

59   612

Italy

166   454

Latvia

7   166

Lithuania

9   416

Luxembourg

27   256

Malta

2   916

Netherlands

415   474

Poland

176   328

Portugal

11   789

Romania

20   204

Slovakia

18   609

Slovenia

6   385

Spain

70   390

Sweden

81   979

United Kingdom

377   820

Source: EURid.

Growth of .eu domains 2006-2008 by country of residence of registrants

Country

Growth of .eu domains
2006-2008*

Austria

+27  %

Belgium

+23  %

Bulgaria**

+58  %

Cyprus

-41  %

Czech Republic

+65  %

Denmark

+18  %

Estonia

+43  %

Finland

+57  %

France

+56  %

Germany

+19  %

Greece

+44  %

Hungary

+32  %

Ireland

+94  %

Italy

+14  %

Latvia

0  %

Lithuania

+142  %

Luxembourg

+95  %

Malta

-85  %

Netherlands

+36  %

Poland

+149  %

Portugal

-2  %

Romania**

+40  %

Slovakia

+74  %

Slovenia

+71  %

Spain

+33  %

Sweden

-10  %

United Kingdom

-14  %

EU

+22  %

*from 31.12.2006 to 31.12.2008.

** Figures for Bulgaria and Romania refer to 2007-2008, since registration of ‘.eu’ domains started after their accession to the EU on 1 January 2007.

Source: EURid.

.eu registrations per country (as of 23 June 2009)Source: EURid

.eu registrations by month (as of 23 June 2009)Source EURid


Side Bar