Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1044

Брюксел, 26 юни 2009 г.

Интернет адресите в домейна „.eu“ ще може да са и на кирилица или на гръцка азбука

Говорещите български и гръцки скоро ще могат да разполагат с уебсайтове в домейна „.eu“, чийто адрес е на собствения им език. Днес Европейската комисия прие нови правила за ЕС, които позволяват на интернет потребителите и предприятията да регистрират имена на домейни в рамките на „.eu“, като използват в имената буквите на всички 23 официални езика на Европейския съюз, включващи сега кирилицата и гръцката азбука. Това означава, че по-късно тази година домейнът „.eu“ ще бъде на разположение и на азбуките, използвани от българите, гърците и кипърците, както и за специални букви, използвани в други езици. Досега чехите можеха да използват само 27 от общо 42-те букви в своя език, а литовците — 23 от 32. Публикуван днес нов доклад на Комисията относно развитието на европейския домейн от първо ниво „.eu“ показва, че броят на регистрираните имена в този домейн (понастоящем около 3 милиона) е нараствал с по 11 % през 2007 и 2008 г.

„Три години след въвеждането на „.eu“ той се превърна в ценена алтернатива за растящ брой предприятия и граждани, които желаят да изберат европейска интернет самоличност. Изборът на „.eu“ представлява за предприятията много прост начин да покажат, че те са с регистрирано седалище в една 27-те държави-членки на ЕС и са подвластни на високите стандарти на законодателството на ЕС особено по отношение на защитата на данните, защитата на потребителите или регулирането на финансовия пазар на ЕС “, заяви Вивиан Рединг, комисар по въпросите на информационното общество и медиите. „Тогава е напълно естествено да се позволи избраните от европейците имена на домейни да бъдат също толкова разнообразни както самата Европа. Ето защо решихме, че домейнът „.eu“ следва да е на разположение на всички азбуки, използвани в държавите-членки, и да позволява употребата на всички букви, използвани на 23-те официални езика в Европейския съюз.“

Днес Европейската комисия измени правилата за домейна „.eu“, така че сега потребителите на интернет могат да регистрират в „.eu“ имена на домейни, като използват различни азбуки като например кирилица или гръцка азбука.

Досега имената на домейни, регистрирани в домейна от първо ниво „.eu“, можеха да съдържат само буквите от „a“ до „z“, цифрите от „0“ to „9“ и „-“. В бъдеще ще бъде възможно регистрирането в „.eu“ на имена, съдържащи букви като „à“, „ą“, „ä“, „ψ“ или „д“.

Гражданите и предприятията в ЕС ще са в състояние да регистрират имена на домейни с букви, различаващи се от латинските, което е от важно значение за езици като гръцки и български. Понастоящем България е измежду държавите с най-малък брой регистрирани имена на домейни в „.eu“ — 9 578 (вж. приложението).

Очаква се новите правила допълнително да увеличат привлекателността на името на европейския домейн от първо ниво. Потребителите на интернет трябва да са установени в една от 27-те държави-членки на ЕС, за да могат да регистрират име на домейн в „.eu“.

Публикуваните днес от Европейската комисия нови данни показват, че популярността на домейна „.eu“ продължава да нараства три години след неговото въвеждане. Броят на регистрираните имена на домейни в „.eu“ нарасна с по 11 % през 2007 и 2008 г. За това спомогна обстоятелството, че разходите за регистриране намаляха от 10 евро на 5 евро през 2007 г. и още веднъж през 2008 г. — на 4 евро. Домейнът „.eu“ се разраства особено бързо в Източна Европа, като между 2006 и 2008 г. броят на регистрираните в него имена на домейни се е увеличил със 149 % в Полша и с 142 % в Литва.

„.eu“ се превърна в четвъртия по популярност европейски домейн от първо ниво за код на държава, като е превъзхождан само от домейните „.de“ (за Германия), „.uk“ (Обединеното кралство) и „.nl“ (Нидерландия). В световен мащаб „.eu“ е на девето място измежду интернет домейните по степен на използване. За първи път официалният уебсайт на шведското председателство на ЕС е с име на домейн в „.eu“: www . se 2009. eu .

История

След като от април 2006 г. право на регистрация в „.eu“ получиха всички лица с постоянно пребиваване в ЕС и организации с регистрирано седалище в ЕС ( IP/06/476 ), „.eu“ спечели публично признание. През първата година от съществуването на домейна „.eu“ в него бяха регистрирани 2,5 милиона имена ( IP/07/483 ), а през 2007 г. бяха добавени още 300 000 имена ( IP/08/530 , IP/09/536 ).

Администрирането на домейна „.eu“ е възложено на EURid — независима организация с нестопанска цел. EURid подготвя официалното въвеждане при „.eu“ на системата за международни имена на домейни.

Докладът за напредъка с днешна дата е на разположение на:

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / doteu /

MEMO /08/218

http :// www . eurid . eu /

Най-новите статистически данни за „.eu” са на разположение на: http :// status . eurid . eu /

Annex

Ten largest top level domains by number of registered domain names (as of march 2009)

TLD

Number of
registered domains

.com

79   439   607

.cn

13   854   687

.de

12   652   025

.net

12   099   536

.org

7   472   142

.uk

7   382   123

.info

5   137   681

.nl

3   285   095

.eu (*)

3   049   034

.biz

2   025   576

Source: http://domainsinfo.fr/ .

(*) The number of registrations for .eu is updated daily on: http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics .

Number of .eu domains by country of residence of registrants (as of March 2009)

Country

Number of .eu domains
March 2009

Austria

74   767

Belgium

92   404

Bulgaria

9   578

Cyprus

53   051

Czech Republic

82   020

Denmark

45   167

Estonia

8   179

Finland

14   876

France

251   744

Germany

930   467

Greece

25   169

Hungary

29   148

Ireland

59   612

Italy

166   454

Latvia

7   166

Lithuania

9   416

Luxembourg

27   256

Malta

2   916

Netherlands

415   474

Poland

176   328

Portugal

11   789

Romania

20   204

Slovakia

18   609

Slovenia

6   385

Spain

70   390

Sweden

81   979

United Kingdom

377   820

Source: EURid.

Growth of .eu domains 2006-2008 by country of residence of registrants

Country

Growth of .eu domains
2006-2008*

Austria

+27  %

Belgium

+23  %

Bulgaria**

+58  %

Cyprus

-41  %

Czech Republic

+65  %

Denmark

+18  %

Estonia

+43  %

Finland

+57  %

France

+56  %

Germany

+19  %

Greece

+44  %

Hungary

+32  %

Ireland

+94  %

Italy

+14  %

Latvia

0  %

Lithuania

+142  %

Luxembourg

+95  %

Malta

-85  %

Netherlands

+36  %

Poland

+149  %

Portugal

-2  %

Romania**

+40  %

Slovakia

+74  %

Slovenia

+71  %

Spain

+33  %

Sweden

-10  %

United Kingdom

-14  %

EU

+22  %

*from 31.12.2006 to 31.12.2008.

** Figures for Bulgaria and Romania refer to 2007-2008, since registration of ‘.eu’ domains started after their accession to the EU on 1 January 2007.

Source: EURid.

.eu registrations per country (as of 23 June 2009)Source: EURid

.eu registrations by month (as of 23 June 2009)Source EURid


Side Bar