Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1040

Briuselis, 2009 m. birželio 25 d.

Telekomunikacijos: Komisija ragina Lietuvą atskirti reguliavimo ir valdymo funkcijas telekomunikacijų sektoriuje

Europos Komisija šiandien paskelbė, kad Lietuva ne įgyvendina ES taisyklių garantuojančių nacionalinių telekomunikacijų reguliavimo institucijų nepriklausomumą. Komisija nusprendė imtis teisinių veiksmų ir Lietuvai išsiųsti pagrįstą nuomonę. Tai antrasis pažeidimų nagrinėjimo procedūros etapas. Komisija nori, jog būtų aiški atskirtis tarp tų, kurie kuria taisykles ir tų, kurie teikia telekomunikacijų paslaugas ar jų savininkų. Komisija pradėjo teisinius veiksmus išsiųsdama oficialų įspėjamąjį raštą 2008 m. rugsėjį ( IP/08/1343 ). Tačiau Lietuvos valdžios institucijos neišsklaidė Komisijos abejonių savo atsakyme. Dėl šios priežasties Komisija pradeda antrąjį pažeidimų nagrinėjimo procedūros etapą.

Užtikrinti, kad vyriausybės institucijos turinčios reguliavimo galių, tuo pačiu metu nebūtų įtrauktos į nuosavybės ir kontrolės veiksmus valstybės valdomose telekomunikacijų kompanijose, - yra svarbiausias principas garantuojantis nacionalinių ryšių reguliavimo tarnybų nepriklausomumą ir nešališkumą, taip garantuojant teisingą reguliavimą, kas yra svarbu vartotojams ir konkurencingumui, – sakė ES Telekomunikacijų komisarė Viviane Reding. Šio atskirimo principo turi būti laikomasi visais atvejais kai valstybių ministerijos atlieka ir ryšių reguliavimo funkcijas. Todėl aš raginu Lietuvos institucijas taikyti šį fundamentalų ES telekomunikacijų teisės principą ir Lietuvos Susisiekimo ministerijos atveju.

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija ruošia Vyriausybės (Ministrų kabineto) sprendimus dėl radijo dažnių paskirstymo bei dėl universaliųjų paslaugų teikimo Lietuvoje taisyklių. Tuo pačiu metu, Susisiekimo ministerija yra paskirtoji valstybės institucija, kuri vykdo valstybei priklausančio ryšių paslaugų ir tinklų tiekėjo, akcinės bendrovės "Lietuvos radijo ir televizijos centro" savininko ir valdytojo funkcijas.

Valstybės narės, kurioms nuosavybės teise priklauso telekomunikacijų tinklus ir (arba) paslaugas teikiančios bendrovės arba kurios tokias bendroves valdo, pagal ES telekomunikacijų taisykles turi užtikrinti, kad reguliavimo funkcija būtų veiksmingai atskirta nuo veiklos, susijusios su nuosavybe ar valdymu. 2008 m. kovo 6 d. sprendime, priimtame Byloje C-82/07 dėl Ispanijos, Europos Teisingumo Teismas nurodė, kad kai reguliavimo funkcijas (net jei tik iš dalies) vykdo ministerijos, valstybės narės turi užtikrinti, kad šios įstaigos nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvautų veikloje, susijusioje su nuosavybės teisėmis telekomunikacijų paslaugas teikiančiose bendrovėse arba su tų bendrovių valdymu.

Pagrindiniai faktai

Nagrinėti šiuos pažeidimus Komisija ėmėsi siekdama užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos būtų nešališkos ir nepriklausomos. Keturios Komisijos pradėtos bylos dėl nacionalinių telekomunikacijų reguliavimo institucijų nepriklausomumo prieš Lietuvą ( IP/08/1343 ), Latviją ( IP/09/569 ), Rumuniją ( IP/09/165 ) ir Slovakiją ( IP/09/775 ) dar neišspręstos.

Išsami bylų dėl telekomunikacijų srities pažeidimų apžvalga pateikta

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar