Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1035

Bruselj, 25. junija 2009

Ukrepi Komisije za zagotovitev učinkovitega in konkurenčnega energetskega trga v Evropi

Komisija je danes odločno ukrepala proti 25 državam članicam, ki ne upoštevajo zakonodaje EU ter tako evropskim potrošnikom preprečujejo, da bi uživali prednosti konkurenčnega in odprtega energetskega trga. Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Španija, Finska, Francija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Švedska in Združeno kraljestvo bodo zaradi neupoštevanja veljavnih uredb o plinu in električni energiji prejeli uradni opomin. Poleg tega je Komisija Grčiji, Poljski, Portugalski, Romuniji in Litvi poslala uradni opomin zaradi ohranitve sistema reguliranih cen, ki je v nasprotju z določbami direktiv EU o električni energiji in plinu.

Komisar za energetiko Andris Piebalgs je poudaril: „V času gospodarske in finančne krize je preprosto nesprejemljivo, da evropski potrošni ki in podjetja trpijo zaradi posledic slabega delovanja energetskega trga. Komisija je odločena sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi se bo zagotovilo, da lahko evropski potrošniki uživajo prednosti resnične izbire, boljših cen in večje varnosti oskrbe, ki jih lahko nudi le odprt in konkurenčen trg.“

Ukrepi, ki jih je danes sprejela Komisija, zadevajo kršitev različnih določb obstoječe zakonodaje Skupnosti na področju električne energije in plina, imenovanih tudi drugi sveženj iz leta 2003. Komisija se je osredotočila zlasti na določbe, ki zagotavljajo pošteno konkurenco v interesu potrošnikov.

V zvezi s tem se ključne kršitve, ki jih je ugotovila Komisija, nanašajo na:

  • pomanjkljive informacije, ki jih zagotavljajo upravljavci omrežja za prenos električne energije in plina, kar ovira učinkovit dostop podjetij za dobavo do omrežij;

  • pomanjkljivosti sistemov za dodelitev omrežne zmogljivosti pri spodbujanju optimalne uporabe omrežja za prenos električne energije in plina v državah članicah;

  • nezadostno čezmejno usklajevanje in sodelovanje med upravljavci omrežja za prenos električne energije in nacionalnimi organi, ki je potrebno za boljše dodeljevanje omrežne zmogljivosti na čezmejnih povezavah, kar omogoča optimalno uporabo obstoječega električnega omrežja ne samo na nacionalni, ampak predvsem na regionalni in evropski ravni;

  • premajhna prizadevanja upravljavcev omrežja za prenos plina za zagotovitev največje možne zmogljivosti, s čimer bi se izboljšale možnosti za dostop do trga in konkurenčnost. To se nanaša zlasti na kratkoročne zmogljivosti, ki sicer ostajajo neizkoriščene, ter zmogljivosti v smeri, ki je nasprotna fizičnemu toku plina (zmogljivost backhaul);

  • pomanjkanje učinkovitih izvršilnih ukrepov pristojnih organov držav članic v primeru kršitve določb uredb EU, vključno z neobstojem učinkovitih sistemov kazni na nacionalni ravni;

  • obstoj reguliranih cen, zlasti v korist večjih potrošnikov, ki ovirajo vstop novih udeležencev na trg;

  • neobstoj ustreznih postopkov reševanja sporov za potrošnike na nacionalni ravni; temeljno načelo Direktive o električni energiji in plinu je, da mora biti za vse državljane, ki uživajo prednosti notranjega trga, zagotovljena tudi visoka raven varstva potrošnikov. Vendar lahko pomanjkanje preglednih, enostavnih in poceni postopkov za obravnavanje pritožb potrošnikov, povzroči njihovo nepripravljenost sodelovati na notranjem trgu. Direktiva o električni energiji in plinu jasno zahteva, da morajo taki postopki obstajati in dejansko zagotavljati alternativne možnosti za potrošnike.

Uredbe o notranjem trgu električne energije in plina so bistvene za vzpostavitev pravega konkurenčnega energetskega trga v Evropi. Da bi omogočili delovanje trgov in zagotovili njihovo uspešno povezovanje, se mora zakonodaja EU ustrezno uporabljati. Komisija je vzpostavitev notranjega trga električne energije in plina opredelila kot eno od prednostnih področij v okviru strategije za trajnostno, konkurenčno in varno energijo. Po njenem mnenju pa trajnostne, konkurenčne in varne oskrbe z energijo ne bo mogoče doseči brez odprtih in konkurenčnih energetskih trgov, ki omogočajo konkurenčnost evropskih podjetij po vsej Evropi. Vzpostavitev povezanega evropskega energetskega trga bo pomemben dejavnik pri izboljšanju varnosti oskrbe in povečanju konkurenčnosti v EU. To pa neposredno podpira interese evropskih potrošnikov.


Side Bar