Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE PT EL

IP/09/1023

V Bruselu dne 25. června 2009

Řidičské průkazy: Komise zasílá třem členským státům odůvodněná stanoviska

Evropská komise dnes přijala odůvodněná stanoviska vůči třem členským státům Evropské unie, které doposud neoznámily opatření, jimiž se do vnitrostátního práva provádí směrnice Společenství o řidičských průkazech.

Dotyčnou směrnicí 1 se zavádějí změny v technických přílohách směrnice o řidičských průkazech. Hlavní změna, učiněná ve snaze posílit bezpečnost na nejkritičtější části infrastruktur, spočívá v ustanovení, že každý žadatel o řidičský průkaz musí mít dobré teoretické i praktické znalosti o řízení v tunelech. Další změny se týkají definice vozidel s automatickou převodovkou a přechodného období, během něhož lze ještě používat stará nákladní vozidla pro praktickou zkoušku na řidičský průkaz pro tuto kategorii.

Portugalsko, Kypr a Česká republika nesdělily opatření, jimiž se tato směrnice provádí do jejich vnitrostátního práva. Nejzazší lhůta pro provedení uplynula dne 30. září 2008.

Odůvodněná stanoviska představují druhou etapu v řízení o porušení Smlouvy u neprovedení směrnic do vnitrostátního práva ve stanovených lhůtách. Členské státy mají na odpověď lhůtu dvou měsíců; poté se bude v řízení pokračovat.

1 :

Směrnice Komise 2008/65/ES ze dne 27. června 2008, kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech.


Side Bar