Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/ 09/1022

Βρυξέλλες, 2 5 Ιουνίου 2009

Δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και αποθήκευσή του σε γεωλογικούς σχηματισμούς (CCS) σε αναδυόμενες αναπτυσσόμενες χώρες: χρηματοδότηση του έργου ΕΕ-Κίνας «Ανθρακικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με σχεδόν μηδενικές εκπομπές»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα σχέδια που αφορούν τη χρηματοδότηση της επίδειξης τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) σε συνεργασία με την Κίνα. Τα σχέδια αυτά εντάσσονται στη δέσμευση που έχουν αναλάβει η ΕΕ και η Κίνα για την ανάπτυξη και την επίδειξη, μέχρι το 2020 στην Κίνα και στην ΕΕ, προηγμένης τεχνολογίας καύσης γαιάνθρακα με σχεδόν μηδενικές εκπομπές, βασιζόμενης στη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Η CCS αποτελεί σημαντική τεχνολογία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και παρέχει δυνατότητες μείωσης των εκπομπών από τον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής σε αναδυόμενες οικονομίες με ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης που εξαρτώνται από τον γαιάνθρακα, όπως η Κίνα.

Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής: «Αφού δραστηριοποιηθήκαμε για τη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου και την παροχή κινήτρων που θα διευκολύνουν την επίδειξη της CCS στην Ευρώπη, εκπληρώνουμε τώρα την υπόσχεσή μας προς την Κίνα. Για να εξασφαλιστεί η συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από το επίπεδο κινδύνου των 2 ºC, έχει ουσιαστική σημασία να λάβουν μέτρα τόσο οι ανεπτυγμένες όσο και οι αναπτυσσόμενες χώρες. Η σημαντική αυτή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Κίνας στο πεδίο της CCS μπορεί να λειτουργήσει σαν υπόδειγμα συνεργασίας στο πλαίσιο του διεθνούς καθεστώτος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μετά το 2012, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από όλες τις χώρες του κόσμου τον Δεκέμβριο στην Κοπεγχάγη.»

Η αρμόδια για τις εξωτερικές σχέσεις Επίτροπος Benita Ferrero-Waldner πρόσθεσε: «Οι κοινές προσπάθειες της ΕΕ και της Κίνας είναι καθοριστικές για την αίσια έκβαση των διεξαγόμενων στην Κοπεγχάγη διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μετά το 2012. Μας δίνεται η ευκαιρία να ηγηθούμε πραγματικά. Το γεγονός ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί την κατασκευή σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στην Κίνα εξοπλισμένου με την καινοτόμο αυτή τεχνολογία αποδεικνύει την κοινή μας επιδίωξη να ατενίσουμε το μέλλον πολύ πέραν της Κοπεγχάγης και να προλειάνουμε το έδαφος για καθαρότερη παραγωγή ενέργειας από γαιάνθρακα σε παγκόσμια κλίμακα.»

Η αναγκαιότητα της δράσης όλων των χωρών

Όπως αναφέρεται στην «Ανακοίνωση για την Κοπεγχάγη» 1 της Επιτροπής ( IP/09/141 ), για να περιοριστεί η μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2°C έναντι των επιπέδων της προ-βιομηχανικής εποχής, πρέπει τόσο οι ανεπτυγμένες όσο και οι αναπτυσσόμενες χώρες να μετριάσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Η ΕΕ και οι άλλες ανεπτυγμένες χώρες έχουν συμφωνήσει, βάσει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό, μέσω οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας.

Συνεργασία της ΕΕ με τη Κίνα στο πεδίο της CCS

Ειδικότερα, η ΕΕ συμφώνησε το 2005 να συνεργαστεί με την Κίνα σε μια σειρά θεμάτων σχετικών με την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της CCS, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κίνας για την κλιματική αλλαγή 2 .

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα παρουσιάζεται το σχέδιο της Επιτροπής να συστήσει επενδυτικό μηχανισμό για τη συγχρηματοδότηση της μελέτης και της κατασκευής σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στην Κίνα με σκοπό την επίδειξη τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS). Η Επιτροπή προγραμματίζει τη χρηματοδότηση της φάσης κατασκευής και λειτουργίας του έργου με ποσό έως 50 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 60 εκατ. ευρώ που έχει προβλεφθεί να διατεθεί ειδικά για συνεργασία με οικονομικά αναδυόμενες χώρες στα πεδία των τεχνολογιών καθαρότερου άνθρακα και της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Ανάλογα με την τεχνολογία που θα επιλεγεί και με την παραδοχή ότι η Κίνα θα καθιερώσει κάποιο τρόπο τιμολόγησης του διοξειδίου του άνθρακα, το πρόσθετο κόστος κατασκευής και 25ετούς λειτουργίας ενός νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής εξοπλισμένου με τεχνολογία CCS στην Κίνα υπολογίζεται σε 300-550 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με την Κίνα, τα κράτη μέλη, με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και με τη βιομηχανία για να εξασφαλίσει την απαιτούμενη συμπληρωματική χρηματοδότηση. Η Επιτροπή προτείνει να συνδυαστούν αυτές οι πηγές χρηματοδότησης σε σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, πιθανώς με τη μορφή φορέα ειδικού σκοπού.

Ο επενδυτικός αυτός μηχανισμός θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα για άλλες δραστηριότητες τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ ανεπτυγμένων χωρών και αναδυόμενων οικονομιών/αναπτυσσόμενων χωρών, στο πλαίσιο συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μετά το 2012.

Η σημασία της CCS

Ο γαιάνθρακας, το ορυκτό καύσιμο από το οποίο προέρχονται τα υψηλότερα επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (αέριο θερμοκηπίου), αποτελεί την πρωταρχική πηγή ενέργειας στην Κίνα, κατέχοντας μερίδιο 70% στον συνδυασμό ενεργειακών πηγών (ενεργειακό μείγμα), και προβλέπεται ότι θα διατηρήσει και στο μέλλον τη σημαντική αυτή θέση. Πρέπει, συνεπώς, να εξευρεθούν τρόποι μείωσης των επιπτώσεων που έχει στο κλίμα η καύση γαιάνθρακα. Οι τεχνολογίες CCS μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο μέσω του μετριασμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και να αποτελέσουν μεταβατικές τεχνολογίες μέχρι να αναπτυχθούν περαιτέρω και να εφαρμοστούν ευρέως εναλλακτικές λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων.

Από ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει ότι, με βάση σενάριο εκπομπών συμβατό με τον στόχο των 2ºC, περίπου το 18% της παγκόσμιας ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να προέρχεται το 2030 από εγκαταστάσεις εξοπλισμένες με τεχνολογία CCS .

Δράση στο πεδίο της CCS στην ΕΕ

Οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ έχουν δεσμευθεί για τη συγκρότηση δικτύου έως 12 μονάδων επίδειξης της CCS μέχρι το 2015 .

Η νέα οδηγία της ΕΕ για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς 3 , που εκδόθηκε στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια ( IP/09/628 ), διαμορφώνει νομικό πλαίσιο για την CCS, τα οποίο καθιστά δυνατή την ασφαλή εκμετάλλευσή της στην Ευρώπη. Παράλληλα, η ΕΕ έχει συμφωνήσει στην παροχή κινήτρων για την επίδειξη της CCS μέσω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (το CO 2 που θα αποθηκεύεται με ασφαλή τρόπο δεν θα συνυπολογίζεται στις εκπομπές), μέσω χρηματοδοτικών πόρων από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπής στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος, οι οποίοι είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για τη συγχρηματοδότηση μονάδων επίδειξης CCS, καθώς και μέσω αναθεωρημένων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας διατίθενται 1050 εκατ. ευρώ για έργα επίδειξης της CCS εντός της ΕΕ, ενώ διάφορες εταιρείες της ΕΕ έχουν εξαγγείλει την αποπεράτωση μονάδων επίδειξης της CCS στην ΕΕ τα επόμενα 5-10 έτη .

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή καλεί, αφενός τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις ενδιαφερόμενες χώρες του ΕΟΧ και την Κίνα να δεσμευθούν να υποστηρίξουν οικονομικά και πολιτικά τη νέα αυτή πρωτοβουλία και, αφετέρου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παράσχει πολιτική υποστήριξη.

Περισσότερες πληροφορίες :

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action.htm

http://ec.europa.eu/environment/climat/china.htm

1 :

Για μια συνεκτική συμφωνία σχετικά με την κλιματική αλλαγή στην Κοπεγχάγη , COM(2009) 39 τελικό

2 :

http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/china/joint_declaration_ch_eu.pdf

3 :

Οδηγία 2009/31/ΕΚ


Side Bar