Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT FI CS LT

IP/09/ 1010

Bryssel den 25 juni 2009

Telekom: EU-kommissionen uppmanar Litauen att garantera lokaliseringsuppgifter vid nödsamtal till larmnumret 112

Larmtjänsterna i Litauen har fortfarande inte alltid möjlighet att spåra människor som ringer det gemensamma europeiska larmnumret 112 från sina mobiltelefoner. Detta trots att EG-domstolen redan i september förra året slog fast att Litauen måste följa EU:s telekomregler och se till att detta sker. EU-kommissionen beslutade därför idag att skicka en formell underrättelse till Litauen där landet uppmanas att följa domen och se till att larmtjänsterna får information om varifrån samtliga mobilsamtal till 112 kommer. Om ärendet dras inför EU-domstolen igen kan Litauen bötfällas. Lokaliseringsuppgifterna gör det möjligt för larmtjänsterna att fastställa var den som ringer 112-samtalet befinner sig, även om personen själv inte vet, och detta gör det mycket lättare att reagera på en nödsituation.

Att veta var människor som behöver omedelbar hjälp befinner sig är avgörande för att det gemensamma europeiska larmnumret 112 ska fungera såsom tänkt ”, säger EU-kommissionären i telekomfrågor Viviane Reding. ” Vi kan vara säkra på att räddningstjänsterna i de flesta medlemsstater kan hitta människor i nöd även om dessa inte själva vet adressen. Det finns inget skäl till varför inte Litauen skulle kunna införa denna livsviktiga tjänst som kan rädda livet på medborgarna. I sin roll som fördragens väktare måste kommissionen nu fortsätta överträdelseförfarandet mot Litauen och se till att EG-domstolens dom följs.”

Idag inledde kommissionen för andra gången ett rättsligt förfarande mot Litauen då landet fortfarande inte kan garantera lokaliseringsuppgifter för personer som ringer det europeiska larmnumret 112. Kommissionen inledde det första överträdelseförfarandet 2006 och den 11 september 2008 fastslog EG-domstolen att Litauen inte hade uppfyllt sina skyldigheter enligt EU:s lagstiftning, eftersom landet inte garanterar att de myndigheter som hanterar nödsamtal till det gemensamma europeiska larmnumret 112 får uppgifter om varifrån dessa samtal kommer. Med undantag av huvudstaden Vilnius och området däromkring får larmtjänsterna fortfarande inga lokaliseringsuppgifter när 112-samtal rings från mobiltelefoner runtom i Litauen.

EU-kommissionen noterade idag att de litauiska myndigheterna är på väg att vidta åtgärder för att ambulansperso nal, polis, brandkår och andra räddningstjänster ska få information var människor som söker hjälp via 112 befinner sig. Den uppmanade dock Litauens regering att öka takten och snabbt införa lokaliseringsuppgifter för samtliga 112-samtal från såväl mobiltelefoner som fasta telefonlinjer i hela landet. Om Litauen inte reagerar på kommissionens uppmaning inom två månader, kan landet bötfällas för att det inte följer EG-domstolens dom.

Bakgrund

Om européerna ska kunna garanteras säkerhet är det avgörande att människor som söker hjälp via det gemensamma europeiska larmnumret 112 kan lokaliseras av nödtjänsterna. Litauer och besökare från andra länder måste kunna vara förvissade om att de litauiska nödtjänsterna kan spåra dem när de behöver hjälp men inte själva kan lämna uppgifter om var de befinner sig.

Enligt EU-direktivet om samhällsomfattande tjänster (artikel 26) måste medlemsstaterna garantera att det gemensamma europeiska larmnumret 112 fungerar korrekt. Detta inbegriper att larmmyndigheterna får lokaliseringsuppgifter vid samtliga 112-samtal.

Kommissionen har inlett överträdelseförfaranden mot fjorton medlemsstater när det gäller tillgången till lokaliseringsuppgifter om personer som ringer larmnumret 112. Av dessa ärenden har elva avslutats eftersom länderna har gjort lokaliseringsuppgifter fullt tillgängliga. Utöver domen mot Litauen, har EG-domstolen också fastslagit att Italien och Nederländerna inte följer EU-lagstiftningen om lokaliseringsuppgifter för 112-samtal. Förfarandena mot Italien och Nederländerna pågår fortfarande ( IP/09/774 ).

En detaljerad redovisning av de pågående överträdelseförfarandena inom området för telekommunikation finns på

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

Mer information om 112 finns på

http://ec.europa.eu/112

Annex

State of infringement proceedings concerning '112' emergency number

(Situation as of June 2009, '* ' - pending cases)

Member State

Availability of 112 from fixed and mobile telephones

Provision of caller location for fixed and mobile calls

Call handling and answering

Austria

+

+

+

Belgium

+

+
(
Infringement closed in June 2007 )

+

Bulgaria

+

(
Infringement closed in January 2009 )

+

+

Cyprus

+

+

( Infringement closed in October 2006 )

+

Czech Republic

+

+

+

Germany

+

+

+

Denmark

+

+

+

Estonia

+

+

+

Spain

+

+

+

Finland

+

+

+

France

+

+

+

Greece

+

+

( Infringement closed in October 2007 )

+

Hungary

+

+

( Infringement closed in June 2007 )

+

Ireland

+

+

( Infringement closed in October 2006 )

+

Italy

+

* Letter of formal notice under Art.228 sent in May 2009 following ECJ judgment of 15 January 2009

* Infringement started in September 2008

Lithuania

+

* Letter of formal notice under Art.228 sent in June 2009 following ECJ judgment of 11 September 2008

+

Luxembourg

+

+

( Infringement closed in October 2006

+

Latvia

+

+

( Infringement closed in February 2008 )

+

Malta

+

+

+

Netherlands

+

* ECJ judgement of 9 October 2008 finding Infringement of EU law

+

Poland

+

( Infringement closed in December 2005

+

( Infringement closed in October 2008 )

+

Portugal

+

+

( Infringement closed in October 2007 )

+

Romania

+

+

( Infringement closed in January 2009 )

+

Sweden

+

+

+

Slovenia

+

+

+

Slovakia

+

+

( Infringement closed in January 2009 )

+

United Kingdom

+

+

+


Side Bar