Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV FI CS LT

IP/09/ 1010

Brussel, 25 juni 2009

Telecommunicatie: Europese Commissie verzoekt Litouwen locatiegegevens van de beller ter beschikking te stellen voor oproepen naar het alarmnummer 112

Hulpdiensten in Litouwen beschikken nog steeds niet altijd over loc atiegegevens van mobiele bellers naar het nummer 112, ondanks een arrest van het Europees Hof van Justitie van september vorig jaar waarin Litouwen werd opgedragen dit op grond van de EU-telecommunicatievoorschriften in orde te brengen. Daarom heeft de Europese Commissie vandaag besloten Litouwen een schriftelijke aanmaning te sturen met het verzoek gevolg te geven aan het arrest en ervoor te zorgen dat de hulpdiensten kunnen beschikken over locatiegegevens van alle mobiele bellers naar het nummer 112. Als deze zaak weer voor het Europees Hof van Justitie komt, kan Litouwen een boete worden opgelegd. Met locatiegegevens van de beller kunnen de hulpdiensten de precieze plaats bepalen waar de oproepers van het nummer 112 zich bevinden, zelfs wanneer de oproeper dit zelf niet kan meedelen. Daardoor wordt het veel makkelijker om op te treden in noodsituaties.

" Weten waar een beller die dringend hulp nodig heeft zich bevindt is van vitaal belang voor een doelmatige werking van het gemeenschappelijk Europees noodnummer 112," aldus EU-commissaris Viviane Reding, bevoegd voor telecommunicatie. " In de meeste lidstaten kunnen we er zeker van zijn dat de hulpverleners slachtoffers daadwerkelijk kunnen vinden ook al kennen ze hun adres niet. Er is geen reden waarom Litouwen deze bijzonder belangrijke dienst, die het leven van burgers kan redden, niet kan aanbieden. Als hoedster van de EU-Verdragen moet de Europese Commissie de inbreukprocedure tegen Litouwen voortzetten om ervoor te zorgen dat het arrest van het Europese Hof van Justitie wordt nageleefd ."

Vandaag nam de Commissie voor de tweede maal juridische stappen tegen Litouwen omdat de dienst waarbij de locatiegegevens van de beller naar het Europese alarmnummer beschikbaar worden gesteld, nog niet wordt aangeboden. De oorspronkelijke inbreukprocedure die door de Commissie in 2006 was ingeleid, resulteerde op 11 september 2008 in een arrest van het Europees Hof van Justitie, waarin het Hof oordeelde dat Litouwen in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van de EU-wetgeving, geen locatiegegevens van de beller naar het noodnummer 112 beschikbaar stelt voor de autoriteiten die dergelijke oproepen afhandelen. De hulpdiensten beschikken nog niet over locatiegegevens van bellers naar het nummer 112 van mobiele telefoons in heel Litouwen, met uitzondering van de hoofdstad Vilnius en omgeving.

De Europese Commissie heeft er nota van genomen dat de Litouwse autoriteiten maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat locatiegegevens van bellers naar het nummer 112 beschikbaar worden voor ambulances, politie, brandweer en andere hulpdiensten. Toch vraagt zij de Litouwse regering meer vaart te zetten achter de beschikbaarstelling van locatiegegevens van bellers voor alle oproepen naar het nummer 112, zowel via mobiele als vaste lijnen, in het hele land. Als Litouwen binnen twee maanden geen gehoor geeft aan dit verzoek van de Commissie, loopt het land het risico een boete te krijgen omdat het het arrest van het Hof naast zich neer legt.

Achtergrond

Het ter beschikking stellen van locatiegegevens van bellers die hulp zoeken via het gemeenschappelijke Europese noodnummer 112 is van vitaal belang om te zorgen voor de veiligheid van Europeanen. Litouwers en bezoekers uit andere landen moeten er van op aan kunnen dat de Litouwse hulpdiensten hen kunnen traceren, wanneer zij hulp nodig hebben maar geen details kunnen verschaffen over de plaats waar zij zich bevinden.

Op grond van de Universeledienstrichtlijn van de EU (artikel 26) zijn de lidstaten verplicht te zorgen voor de goede werking van het gemeenschappelijk Europees noodnummer 112. Dit houdt in dat locatiegegevens van de beller beschikbaar moeten zijn voor de hulpdiensten voor alle oproepen naar het nummer 112 .

In totaal heeft de Commissie inbreukprocedures ingeleid tegen 14 lidstaten met betrekking tot locatiegegevens van bellers naar het nummer 112. Elf hiervan zijn afgesloten omdat de lidstaten maatregelen hebben genomen zodat de locatiegegevens van de beller nu volledig beschikbaar zijn. Afgezien van Litouwen heeft het Europees Hof van Justitie ook geoordeeld dat Italië en Nederland niet voldeden aan de eisen van de EU-wetgeving wat betreft locatiegegevens van bellers, maar deze zaken zijn nog hangende ( IP/09/774 ).

Een uitgebreid overzicht van inbreukprocedures op het gebied van telecommunicatie is beschikbaar op :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

M eer informatie over het noodnummer 112 is beschikbaar op :

http://ec.europa.eu/112

Annex

State of infringement proceedings concerning '112' emergency number

(Situation as of June 2009, '* ' - pending cases)

Member State

Availability of 112 from fixed and mobile telephones

Provision of caller location for fixed and mobile calls

Call handling and answering

Austria

+

+

+

Belgium

+

+
(
Infringement closed in June 2007 )

+

Bulgaria

+

(
Infringement closed in January 2009 )

+

+

Cyprus

+

+

( Infringement closed in October 2006 )

+

Czech Republic

+

+

+

Germany

+

+

+

Denmark

+

+

+

Estonia

+

+

+

Spain

+

+

+

Finland

+

+

+

France

+

+

+

Greece

+

+

( Infringement closed in October 2007 )

+

Hungary

+

+

( Infringement closed in June 2007 )

+

Ireland

+

+

( Infringement closed in October 2006 )

+

Italy

+

* Letter of formal notice under Art.228 sent in May 2009 following ECJ judgment of 15 January 2009

* Infringement started in September 2008

Lithuania

+

* Letter of formal notice under Art.228 sent in June 2009 following ECJ judgment of 11 September 2008

+

Luxembourg

+

+

( Infringement closed in October 2006

+

Latvia

+

+

( Infringement closed in February 2008 )

+

Malta

+

+

+

Netherlands

+

* ECJ judgement of 9 October 2008 finding Infringement of EU law

+

Poland

+

( Infringement closed in December 2005

+

( Infringement closed in October 2008 )

+

Portugal

+

+

( Infringement closed in October 2007 )

+

Romania

+

+

( Infringement closed in January 2009 )

+

Sweden

+

+

+

Slovenia

+

+

+

Slovakia

+

+

( Infringement closed in January 2009 )

+

United Kingdom

+

+

+


Side Bar