Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT SV FI CS

IP/09/ 1010

Briuselis, 2009 m. birželio 25 d.

Telekomunikacijos. Europos Komisija ragina Lietuvą pasirūpinti, kad būtų teikiama informacija apie pagalbos numeriu 112 skambinančių asmenų buvimo vietą

Lietuvoje pagalbos tarnybos ne visada žino, kur yra bendruoju Europos pagalbos numeriu 112 mobiliaisiais telefonais skambinantys žmonės, nors Europos Teisingumo Teismas praėjusių metų rugsėjo mėn. priimtame sprendime nurodė, kad pagal ES telekomunikacijų taisykles Lietuva privalo tai užtikrinti. Todėl šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Lietuvai oficialų pranešimą, kuriame raginama vykdyti teismo sprendimą ir užtikrinti, kad pagalbos tarnyboms visada būtų teikiama informacija apie numeriu 112 mobiliuoju telefonu skambinančio asmens buvimo vietą. Jei byla vėl būtų perduota Europos Teisingumo Teismui, Lietuvai gali būti skirta bauda. Turėdamos skambinančio asmens buvimo vietos duomenis pagalbos tarnybos tiksliai žino, iš kur skambinama numeriu 112 (net jei pats asmuo to pasakyti negali), todėl imtis priemonių ištikus nelaimei kur kas lengviau.

Kad bendrasis Europos pagalbos telefono numeris 112 veiktų efektyviai, ypač svarbu žinoti, kur yra skambinantys asmenys, kuriems reikia skubiai padėti , – sakė už telekomunikacijas atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. Esame tikri, kad daugumoje valstybių narių gelbėtojai rastų nelaimės ištiktus žmones, net jei pastarieji nežinotų savo adreso . Nėra argumentų, kodėl Lietuvoje negalėtų veikti tokia pati gyvybiškai svarbi paslauga, galinti padėti išgelbėti tos valstybės piliečių gyvybes. Kaip ES sutarčių sergėtoja, Europos Komisija privalo toliau vykdyti prieš Lietuvą pradėtą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kad užtikrintų Europos Teisingumo Teismo sprendimų vykdymą.“

Šiandien Komisija antrą kartą ėmėsi teisinių priemonių prieš Lietuvą, nes ši neužtikrino, kad būtų nustatoma Europos pagalbos numeriu 112 skambinančių asmenų buvimo vieta. 2008 m. rugsėjo 11 d., užbaigus pirmąją pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kurią Komisija pradėjo 2006 m., Europos Teisingumo Teismas nusprendė, jog Lietuva, nors ir įsipareigojo pagal ES teisės aktus, neužtikrino, kad bendruoju Europos pagalbos numeriu 112 gautus skambučius apdorojančioms valdžios institucijoms būtų teikiama informacija apie šiuo numeriu skambinančių asmenų buvimo vietą. Visoje Lietuvoje, išskyrus sostinę Vilnių ir jo apylinkes, informacija apie asmens, mobiliuoju telefonu skambinančio numeriu 112, buvimo vietą pagalbos tarnyboms vis dar neteikiama.

Šiandien Europos Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos valdžios institucijos imasi priemonių užtikrinti, kad greitosios medicinos pagalbos tarnybai, policijai, gaisrininkams ir kitoms avarinėms tarnyboms būtų žinoma, kur yra žmonės, prašantys pagalbos numeriu 112. Tačiau ji ragina Lietuvos Vyriausybę greičiau užtikrinti, kad informacija apie skambinančio asmens buvimo vietą būtų teikiama visoje šalyje, nesvarbu, ar numeriu 112 būtų skambinama fiksuotojo, ar judriojo ryšio telefonu. Jei į Komisijos prašymą Lietuva neatsakytų per du mėnesius, jai gali būti skirta bauda už Teisingumo Teismo sprendimo nevykdymą.

Pagrindiniai faktai

Siekiant užtikrinti Europos piliečių saugumą, ypač svarbu, kad pagalbos tarnybos žinotų, kur yra žmonės, prašantys pagalbos bendruoju Europos pagalbos numeriu 112. Lietuvos gyventojai ir svečiai iš kitų šalių turi būti tikri, kad prireikus Lietuvos pagalbos tarnybos juos surastų, net jei jie nesugebėtų pranešti savo buvimo vietos.

Pagal ES universaliųjų paslaugų direktyvos 26 straipsnį valstybės narės privalo užtikrinti, kad bendrasis Europos pagalbos numeris 112 veiktų tinkamai. Jos taip pat turi užtikrinti, kad pagalbos tarnybos gautų bet kokio tipo telefonu numeriu 112 skambinančio asmens buvimo vietos duomenis. Pažeidimų nagrinėjimo procedūras dėl numeriu 112 skambinančių asmenų buvimo vietos nustatymo Komisija pradėjo prieš 14 valstybių narių. 11 procedūrų buvo nutraukta, nes valstybės narės užtikrino, kad informacija apie skambinančio asmens buvimo vietą bus teikiama visada. Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad ES teisės aktų reikalavimų dėl informacijos apie numeriu 112 skambinančių asmenų buvimo vietą nesilaikyta ne vien Lietuvoje, bet ir Italijoje ir Nyderlanduose. Pažeidimų nagrinėjimo procedūros prieš Italiją ir Nyderlandus dar nebaigtos ( IP/09/774 ).

Išsami telekomunikacijų srities pažeidimų nagrinėjimo procedūrų apžvalga pateikta:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/ .

Daugiau informacijos apie numerį 112 pateikta:

http://ec.europa.eu/112 .

Annex

State of infringement proceedings concerning '112' emergency number

(Situation as of June 2009, '* ' - pending cases)

Member State

Availability of 112 from fixed and mobile telephones

Provision of caller location for fixed and mobile calls

Call handling and answering

Austria

+

+

+

Belgium

+

+
(
Infringement closed in June 2007 )

+

Bulgaria

+

(
Infringement closed in January 2009 )

+

+

Cyprus

+

+

( Infringement closed in October 2006 )

+

Czech Republic

+

+

+

Germany

+

+

+

Denmark

+

+

+

Estonia

+

+

+

Spain

+

+

+

Finland

+

+

+

France

+

+

+

Greece

+

+

( Infringement closed in October 2007 )

+

Hungary

+

+

( Infringement closed in June 2007 )

+

Ireland

+

+

( Infringement closed in October 2006 )

+

Italy

+

* Letter of formal notice under Art.228 sent in May 2009 following ECJ judgment of 15 January 2009

* Infringement started in September 2008

Lithuania

+

* Letter of formal notice under Art.228 sent in June 2009 following ECJ judgment of 11 September 2008

+

Luxembourg

+

+

( Infringement closed in October 2006

+

Latvia

+

+

( Infringement closed in February 2008 )

+

Malta

+

+

+

Netherlands

+

* ECJ judgement of 9 October 2008 finding Infringement of EU law

+

Poland

+

( Infringement closed in December 2005

+

( Infringement closed in October 2008 )

+

Portugal

+

+

( Infringement closed in October 2007 )

+

Romania

+

+

( Infringement closed in January 2009 )

+

Sweden

+

+

+

Slovenia

+

+

+

Slovakia

+

+

( Infringement closed in January 2009 )

+

United Kingdom

+

+

+


Side Bar