Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT SV CS LT

IP/09/1010

Bryssel 25. kesäkuuta 2009

Televiestintä: Euroopan komissio vaatii Liettuaa varmistamaan 112-hätäpuhelujen paikantamisen

Liettuan hätäpalvelut eivät edelleenkään pysty aina paikantamaan, mistä yleiseurooppalaiseen 112-hätänumeroon matkapuhelimesta soitettu puhelu tulee, vaikka Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viime syyskuussa antamassa tuomiossa tätä vaaditaan. Sen vuoksi Euroopan komissio päätti tänään lähettää Liettualle virallisen ilmoituksen ja kehottaa sitä noudattamaan kyseistä tuomiota ja varmistamaan, että puhelut voidaan aina paikantaa tällaisissa tapauksissa. Liettualle voidaan langettaa sakkoja, jos asia joudutaan saattamaan uudelleen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsittelyyn. Soittajan paikantamisen avulla hätäpalvelut voivat paikantaa 112-hätänumeroon soittavien sijainnin, vaikkei soittaja itse pystyisi sitä antamaan. Tämä helpottaa huomattavasti hätäpalvelujen työtä.

Yleiseurooppalaisen 112-hätänumeron tehokkuus perustuu siihen, että hädässä olevan soittajan sijainti voidaan paikantaa ”, totesi EU:n tietoyhteiskuntakomissaari Viviane Reding. ” Useimmissa jäsenvaltioissa voimme olla varmoja siitä, että hätäpalvelut pystyvät paikantamaan hätäpuhelun soittajan sijainnin, vaikkei soittaja tietäisi sitä itse. En näe mitään syytä, miksei Liettua voisi tarjota samanlaisen palvelun omien kansalaistensa suojelemiseksi. Euroopan komissio on EU:n perussopimusten valvoja, minkä vuoksi sen on käynnistettävä rikkomusmenettely Liettuaa vastaan varmistaakseen, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamaa tuomiota noudatetaan.”

Komissio käynnisti tänään jo toisen kerran oikeustoimen Liettuaa vastaan, koska tämä ei pysty varmistamaan 112-hätänumeroon soittavien paikantamista. Komissio käynnisti ensimmäisen rikkomusmenettelyn Liettuaa vastaan vuonna 2006. Sen päätteeksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi 11.syyskuuta 2008 tuomion, jonka mukaan Liettua ei ole noudattanut EU:n lainsäädännössä säädettyjä velvoitteita. Liettua ei ole pystynyt varmistamaan, että yleiseurooppalaiseen 112-hätänumeroon soitetun puhelun vastaanottavat viranomaiset voivat paikantaa soittajan sijainnin. Liettuan hätäpalvelut voivat paikantaa 112-hätänumeroon matkapuhelimesta soitetut puhelut ainoastaan pääkaupunki Vilnassa ja sitä ympäröivällä alueella.

Euroopan komissio totesi tänään, että Liettuan viranomaiset ovat ryhtyneet toimiin varmistaakseen, että ambulanssit, poliisi, palomiehet ja muut hätäpalvelut saavat tietää 112-hätänumeroon soittavien sijainnin. Se kehotti kuitenkin Liettuan hallitusta toimimaan ripeämmin, jotta sekä lankalinjoista että matkapuhelimesta soitetut 112-hätäpuhelut voitaisiin paikantaa koko maassa. Jos Liettua ei vastaa komission pyyntöön kahden kuukauden kuluessa, sille voidaan langettaa sakkoja tuomioistuimen tuomion noudattamatta jättämisestä.

Taustaa

Yleiseurooppalaiseen 112-hätänumeroon soittavien sijainnin paikantaminen on elintärkeää eurooppalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Liettualaisten ja Liettuassa matkustavien on voitava olla varmoja, että Liettuan hätäpalvelut voivat paikantaa heidän sijaintinsa hätätilanteessa, vaikka he eivät itse pystyisi sitä antamaan.

EU:n yleispalveludirektiivin (26 artiklan) mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleiseurooppalainen 112-hätänumero toimii moitteettomasti. Niiden on taattava, että hätäpalvelut voivat paikantaa kaikki 112-hätäpuhelut.

Komissio on käynnistänyt 112-hätänumeroon soittavien paikantamista koskevan rikkomusmenettelyn 14 jäsenvaltiota vastaan. Näistä tapauksista 11 on saatu päätökseen, koska soittajien paikantaminen on saatu toimimaan moitteettomasti asianomaisissa jäsenvaltioissa. Liettuan lisäksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut Italiaa ja Alankomaita koskevat tuomiot, sillä nämä maat eivät ole noudattaneet 112-hätänumeroon soittavien paikantamista koskevia vaatimuksia. Italiaa ja Alankomaita vastaan käynnistetyt menettelyt ovat edelleen vireillä ( IP/09/774 ).

Seikkaperäinen kuvaus televiestintäalan rikkomusmenettelyistä on nähtävissä osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

Lisätietoja 112-hätänumerosta on internetsivustolla:

http://ec.europa.eu/112

Annex

State of infringement proceedings concerning '112' emergency number

(Situation as of June 2009, '* ' - pending cases)

Member State

Availability of 112 from fixed and mobile telephones

Provision of caller location for fixed and mobile calls

Call handling and answering

Austria

+

+

+

Belgium

+

+
(
Infringement closed in June 2007 )

+

Bulgaria

+

(
Infringement closed in January 2009 )

+

+

Cyprus

+

+

( Infringement closed in October 2006 )

+

Czech Republic

+

+

+

Germany

+

+

+

Denmark

+

+

+

Estonia

+

+

+

Spain

+

+

+

Finland

+

+

+

France

+

+

+

Greece

+

+

( Infringement closed in October 2007 )

+

Hungary

+

+

( Infringement closed in June 2007 )

+

Ireland

+

+

( Infringement closed in October 2006 )

+

Italy

+

* Letter of formal notice under Art.228 sent in May 2009 following ECJ judgment of 15 January 2009

* Infringement started in September 2008

Lithuania

+

* Letter of formal notice under Art.228 sent in June 2009 following ECJ judgment of 11 September 2008

+

Luxembourg

+

+

( Infringement closed in October 2006

+

Latvia

+

+

( Infringement closed in February 2008 )

+

Malta

+

+

+

Netherlands

+

* ECJ judgement of 9 October 2008 finding Infringement of EU law

+

Poland

+

( Infringement closed in December 2005

+

( Infringement closed in October 2008 )

+

Portugal

+

+

( Infringement closed in October 2007 )

+

Romania

+

+

( Infringement closed in January 2009 )

+

Sweden

+

+

+

Slovenia

+

+

+

Slovakia

+

+

( Infringement closed in January 2009 )

+

United Kingdom

+

+

+


Side Bar