Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT SV FI LT

IP/09/1010

V Bruselu dne 25. června 2009

Telekomunikace: Evropská komise vyzvala Litvu, aby poskytla informace o místě volajícího u tísňových služeb linky 112

Služby tísňového volání ještě stále nemají vždy k dispozici informace o místě osob volajících jednotné evropské číslo tísňového volání 112 z mobilního telefonu v Litvě. To je v rozporu s rozsudkem Evropského soudního dvora ze září loňského roku, podle něhož má Litva povinnost tyto informace v rámci právních předpisů EU v oblasti telekomunikací poskyt nout. Evropská komise proto dnes rozhodla, že Litvě zašle výzvu, aby splnila svou povinnost, kterou jí ukládá uvedený rozsudek, a zajistila dostupnost informací o místě volajícího pro účely tísňových služeb v případě všech volání na linku 112 z mobilních telefonů. Pokud bude případ opět předán Evropskému soudnímu dvoru, hrozila by Litvě pokuta. Informace o místě volajícího umožňují tísňovým službám linky 112 určit polohu volajícího i v případě, že volající tak není schopen sám učinit, a významně tím urychlují možnost zásahu v případě nouze.

„Pro účinné fungování jednotného evropského čísla tísňového volání 112 má dostupnost informací o místě lidí, kteří potřebují rychlou pomoc, klíčový význam,“ prohlásila komisařka EU pro telekomunikace Viviane Redingová. „Ve většině členských států si můžeme být jisti, že záchranné služby najdou osoby v tísni i v případě, že neznají jejich adresu . Není důvod, proč by Litva nemohla tuto nepostradatelnou službu, která může zachránit životy jejích občanů, také zajistit. Jako strážkyně Smluv EU musí Evropská komise proti Litvě zahájit řízení pro porušení povinnosti, aby bylo zajištěno splnění rozsudku Evropského soudního dvora.“

Komise dnes podruhé podala proti Litvě žalobu pro nesplnění povinnosti poskytnutí informací o místě volajícího na evropské číslo tísňového volání 112. Dne 11. září 2008 vyústilo původní řízení pro porušení povinnosti zahájené Komisí v roce 2006 v rozhodnutí Evropského soudního dvora, v němž se uvádí, že Litva navzdory svým povinnostem podle právních předpisů EU nezajistila dostupnost informací o místě osob volajících na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 orgánům, které tato volání vyřizují. Informace o místě volajícího nejsou stále ještě dostupné tísňovým službám v případě volání na linku 112 z mobilního telefonu po celé Litvě, s výjimkou hlavního města Vilniusu a jeho okolí.

Evropská komise dnes vzala na vědomí, že litevské orgány začaly přijímat opatření, aby informace o místě osob vyžadujících pomoc prostřednictvím čísla 112 byly dostupné záchranným službám, policii, požárníkům a dalším tísňovým službám. Vyzvala však litevskou vládu, aby urychlila poskytování informací o místě volajícího u všech volání na linku 112 z mobilních telefonů i pevných linek po celé zemi. Pokud Litva nevyhoví žádosti Komise do dvou měsíců, vystavuje se nebezpečí, že jí za nedodržení požadavků stanovených v rozsudku Soudního dvora bude uložena pokuta.

Souvislosti

Zpřístupnění informací o osobách volajících na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 tísňovým službám je nezbytné pro zajištění bezpečnosti Evropanů. Litevci a návštěvníci z jiných zemí musí mít jistotu, že litevské tísňové služby dokáží určit jejich polohu, budou-li potřebovat pomoc, ale nebudou-li schopni poskytnout údaje o místě, v němž se nacházejí.

Podle směrnice EU o univerzální službě (článku 26) jsou členské státy povinny zajistit správné fungování jednotného evropského čísla tísňového volání 112. K této povinnosti patří i zajištění dostupnosti informací o místě volajícího orgánům zasahujícím v případě tísně u všech volání na číslo 112.

Komise ve věci dostupnosti informací o místě volajícího na linku 112 zahájila řízení pro porušení povinnosti proti 14 členským státům. 11 z těchto případů bylo uzavřeno, protože členské státy informace o místě volajícího plně zpřístupnily. Evropský soudní dvůr rovněž vynesl rozsudky, podle nichž požadavky právních předpisů EU týkající se místa volajícího na linku 112 nesplnily kromě Litvy ani Itálie a Nizozemsko. Řízení proti Itálii a Nizozemsku stále pokračuje ( IP/09/774 ).

Podrobný přehled řízení pro porušení povinností v oblasti telekomunikací je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

Další informace o lince 112 jsou dostupné na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/112

Annex

State of infringement proceedings concerning '112' emergency number

(Situation as of June 2009, '* ' - pending cases)

Member State

Availability of 112 from fixed and mobile telephones

Provision of caller location for fixed and mobile calls

Call handling and answering

Austria

+

+

+

Belgium

+

+
(
Infringement closed in June 2007 )

+

Bulgaria

+

(
Infringement closed in January 2009 )

+

+

Cyprus

+

+

( Infringement closed in October 2006 )

+

Czech Republic

+

+

+

Germany

+

+

+

Denmark

+

+

+

Estonia

+

+

+

Spain

+

+

+

Finland

+

+

+

France

+

+

+

Greece

+

+

( Infringement closed in October 2007 )

+

Hungary

+

+

( Infringement closed in June 2007 )

+

Ireland

+

+

( Infringement closed in October 2006 )

+

Italy

+

* Letter of formal notice under Art.228 sent in May 2009 following ECJ judgment of 15 January 2009

* Infringement started in September 2008

Lithuania

+

* Letter of formal notice under Art.228 sent in June 2009 following ECJ judgment of 11 September 2008

+

Luxembourg

+

+

( Infringement closed in October 2006

+

Latvia

+

+

( Infringement closed in February 2008 )

+

Malta

+

+

+

Netherlands

+

* ECJ judgement of 9 October 2008 finding Infringement of EU law

+

Poland

+

( Infringement closed in December 2005

+

( Infringement closed in October 2008 )

+

Portugal

+

+

( Infringement closed in October 2007 )

+

Romania

+

+

( Infringement closed in January 2009 )

+

Sweden

+

+

+

Slovenia

+

+

+

Slovakia

+

+

( Infringement closed in January 2009 )

+

United Kingdom

+

+

+


Side Bar