Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV PT CS

IP/09/ 1007

Bryssel, 25. kesäkuuta 2009

Portugali n varmistettava puhelunluettelojen ja numerotiedotuspalvelujen saatavuus

Komissio katsoo, että Portugalin on nopeutettava kattavien puhelinluettelo- ja numerotiedotuspalvelujen saattamista saataville EU:n televiestintäsääntöjen mukaisesti. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kehotti maaliskuussa 2009 Portugalia varmistamaan, että portugalilaisilla kuluttajilla on käytössään puhelinluettelo- ja numerotiedotuspalvelut ja että luettelossa on kaikkien siihen nimensä haluavien tilaajien tiedot. Komissio on tänään päättänyt lähettää Portugalille virallisen ilmoituksen, jossa Portugalia pyydetään noudattamaan tuomiota. Muutoin asia voidaan viedä uudestaan tuomioistuimeen ja Portugalille voidaan määrätä sakkoja.

"Kattavat luettelo - ja numerotiedotuspalvelut ovat tilaajien käytettävissä useimmissa EU:n jäsenvaltioissa enkä näe mitään syytä siihen, että portugalilaiset kuluttajat eivät voisi hyötyä samoista keskeisistä palveluista kuin muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset", toteaa EU:n televiestintäkomissaari Viviane Reding. " EU:n perussopimusten valvojana komission on jatkettava rikkomusmenettelyä Portugalia vastaan sen varmistamiseksi, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota noudatetaan. Puhelinluettelo- ja numerotiedotuspalvelut ovat puhelinpalvelujen käytön keskeinen edellytys ja niiden tulisi olla kaikkien kuluttajien käytettävissä EU:ssa ."

Komissio kehotti tänään Portugalia noudattamaan paremmin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota, jossa kehotetaan Portugalia saattamaan puhelinluettelo- ja numerotiedotuspalvelut kuluttajien saataville EU:n sääntöjen mukaisesti. Tämä on rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Jos Portugali ei reagoi kehotukseen asianmukaisesti, asia voidaan viedä uudestaan Euroopan yhteisön tuomioistuimeen ja Portugalille voidaan määrätä sakkoja.

Yhteisöjen tuomioistuin katsoi tuomiossaan 12. maaliskuuta 2009, että P ortugalin tasavalta ei ole varmistanut sitä, että loppukäyttäjien saatavilla on vähintään yksi kattava luettelo ja vähintään yksi kattava numerotiedotuspalvelu.

Portugalissa tällä hetkellä käytettävissä olevat luettelo t ja numerotiedotuspalvelut sisältävät ainoastaan joidenkin operaattorien tilaajien tiedot. Komissio on ottanut huomioon tietyt toimet, jotka Portugalin sääntelyviranomaiset toteuttivat tammikuussa 2009 tilanteen korjaamiseksi. Komissio kehottaa kuitenkin Portugalin hallitusta nopeuttamaan prosessia ja varmistamaan, että kattavat palvelut saadaan käyttöön. Jos Portugali ei reagoi kehotukseen kahden kuukauden kuluessa, sille voidaan määrätä sakkoja seurauksena siitä, ettei se ei ole noudattanut tuomioistuimen tuomiota.

Kuluttajilla olisi oltava käytettävissään painettu tai sähköinen kattava puhelinluettelo tai numero tiedotuspalvelu. Luettelossa olisi operaattorista riippumatta oltava tiedot kaikista tilaajista, jotka haluavat tietonsa olevan siinä. Kyseiset palvelut ovat kuluttajien keskeisiä oikeuksia televiestintäalalla.

Taustaa

Yleispalveludirektiivin (5 ja 25 artiklan) mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisessä valtiossa on saatavilla vähintään yksi kattava luettelo ja vähintään yksi numerotiedotuspalvelu. Lisäksi tilaajilla on oltava oikeus saada tietonsa luetteloon ja kaikkien loppukäyttäjien saatavilla on oltava vähintään yksi numerotiedotuspalvelu.

Tämä ei ole ainoa televies tintäalan rikkomusmenettely Portugalia vastaan. Komissio päätti tammikuussa 2009 EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla viedä Portugalin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen asiassa, joka liittyy yritysten nimeämiseen yleispalvelun tarjoajiksi ( IP/09/164 ) . Komission näkemys on se, että tämänhetkinen toimilupasopimus, jonka nojalla vakiintunut operaattori jatkaa yleispalvelun tarjoamista vuoteen 2025, estää epäoikeudenmukaisella tavalla muiden operaattoreiden nimeämisen yleispalvelun tarjoajiksi.

Televiestintäalan rikkomusmenettelyistä on tietoa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar