Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV PT FI

IP/09/ 1007

V Bruselu dne 25. června 2009

Telekomunikace: Komise vyzývá Portugalsko k urychlenému zajištění účastnických seznamů a informační služby o účastnických číslech podle rozhodnutí Soudního dvora

Portugalsko musí urychlit kroky k zajištění úplného účastnického seznamu a informační služby o účastnických číslech, jak to vyžadují pravidla EU v oblasti telekomunikací, prohlásila Evropská komise. V březnu 2009 vyzval Evropský soudní dvůr Portugalsko, aby svým spotřebitelům zajistilo spolehlivé služby telefonních účastnických seznamů a informační služby o účastnických číslech, jež by obsahovaly údaje všech účastníků, kteří chtějí být v seznamech uvedeni. Komise se dnes rozhodla zaslat Portugalsku výzvu, aby splnilo svou povinnost, kterou mu ukládá uvedený rozsudek. V opačném případě, kdyby se věc měla znovu vrátit před Soudní dvůr, Portugalsku by mohla hrozit finanční sankce.

„Úplné účastnické seznamy a informační služby o účastnických číslech jsou dostupné ve většině členských států EU a já nevidím žádný důvod, proč by spotřebitelé v Portugalsku neměli mít možnost plně využívat těchto základních práv jako občané v ostatních členských státech,“ prohlásila komisařka EU pro telekomunikace Viviane Redingová. „Komise ve své roli strážkyně Smluv musí s Portugalskem vést toto řízení pro porušení Smlouvy, aby zajistila, že rozhodnutí Evropského soudního dvora bude respektováno. Účastnický seznam a informační služba o účastnických číslech jsou základním nástrojem spotřebitelů pro přístup k telefonním službám a měly by být dostupné všem spotřebitelům v celé EU."

Komise dnes vyzvala Portugalsko ke zvýšenému úsilí, aby splnilo požadavky rozhodnutí Evropského soudního dvora, podle kterého má Portugalsko zajistit pro spotřebitele uvedené služby, jak to požadují pravidla EU. Jedná se o druhou fázi řízení pro porušení Smlouvy. Pokud se Portugalsko nebude rozsudkem řádně řídit, může se případ vrátit před Soudní dvůr a vést k uložení finanční sankce.

Evropský soudní dvůr vydal 12. března 2009 rozsudek, že Portugalsko nezajistilo svým spotřebitelům alespoň jeden úplný účastnický seznam a alespoň jednu úplnou informační službu o účastnických číslech

V rámci uvedených služeb jsou v současné době v Portugalsku k dispozici pouze účastnické údaje od některých operátorů. Komise zaznamenala určité kroky portugalských regulačních orgánů k řešení tohoto problému v lednu 2009. Vyzývá nicméně portugalskou vládu, aby proces urychlila a zajistila dostupnost úplných služeb. Pokud Portugalsko nebude na tuto výzvu ke zlepšení reagovat do dvou měsíců, vystavuje se nebezpečí, že mu za nedodržení požadavků stanovených rozsudkem Soudního dvora bude uložena pokuta.

Spotřebitelé by měli mít přístup k tištěné nebo elektronické verzi úplného účastnického seznamu a k informační službě o účastnických číslech, které by měly obsahovat údaje všech účastníků telefonních služeb, kteří chtějí být v seznamu uvedeni, bez ohledu na operátora, který telefonní služby poskytuje. Právo na tyto služby je základním právem spotřebitelů v odvětví telekomunikací.

Souvislosti

Podle směrnice EU o univerzální službě (článků 5 a 25) jsou členské státy povinny zajistit, aby byl v jejich zemích dostupný alespoň jeden úplný účastnický seznam a alespoň jedna úplná informační služba o účastnických číslech. Účastníci telefonních služeb mají dále právo být uvedeni v účastnickém seznamu a všichni uživatelé by měli mít možnost přístupu k informační službě o účastnických číslech.

Toto řízení pro porušení Smlouvy není jediným probíhajícím řízením vedeným s Portugalskem v odvětví telekomunikací. V lednu 2009 se Komise podle článku 226 Smlouvy o ES rozhodla postoupit Evropskému soudnímu dvoru jiný portugalský případ, který se týká určení poskytovatelů univerzální služby ( IP/09/164 ). Komise je toho názoru, že současná koncesní smlouva, podle níž bude stávající operátor poskytovat univerzální službu až do roku 2025, nespravedlivě odnímá jiným operátorům možnost být určen za poskytovatele univerzální služby.

Podrobný přehled řízení pro porušení Smlouvy v oblasti telekomunikací je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar