Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT CS PL

IP/09/1004

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2009

Λογιστική και έλεγχος: η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφ άσ ισε να παραπέ μψει την Αυστρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη μη μεταφορά στ ο εθνικ ό δίκαιο της οδηγίας για τους υποχρεωτικούς ελέγχους. Η Επιτροπή αποφ άσ ισε επίσης να απευθύνει επίσημ α αιτ ήματα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και στην Πορτογαλία , επειδή δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στις εθνικές νομοθεσίες τους την πιό πρόσφατη οδηγία στον τομέα τ ης λογισ τικής εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Τα εν λόγω επίσημ α αιτή ματα έχουν τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης», που είναι η δεύτερη φάση της διαδικασίας επί παραβάσει που προβλέπεται στο άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση μέσα στους επόμενους δύο μήνες, η Επιτροπή ενδέχεται να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Οδηγία για τους υποχρεωτικούς ελέγχους - Αυστρία, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία

Η Επιτροπή αποφ άσ ισε να παραπέ μψει τέσσερα κράτη μέλη στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και συγκεκριμένα την Αυστρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία, επειδή δεν κοινοπο ίησ αν στην Επιτροπή όλα τα εθνικά μέτρα τους για τη μεταφορά της οδηγίας 2006/43/EK για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών.

Με την οδηγία αυτή αναθεωρήθηκαν οι ρυθμίσεις που διέπουν το επάγγελμα του ελεγκτή , ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των ελέγχων στην Ευρώπη, μετά τα εταιρικά σκάνδαλα που εκδηλώθηκαν κατά το παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα, η οδηγία κα θιστά υποχρεωτική τη θέσπιση, από τα κράτη μέλη, συστημάτων εξωτερικής διασφάλισης της ποιότητας καθώς και συστήματος δημόσιας εποπτείας των επαγγελματιών του κλάδου και προβλέ πει μέτρα για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ. Η οδηγία προβλέπει επίσης μια σειρά δεοντολογικών αρχών για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των νόμιμων ελεγκτών και διευκρ ινίζει τα καθήκοντά τους .

Η προθεσμία ενσωμάτωσης της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 29 Ιουνίου 2008.

Λογιστική: Βέλγιο, Τσεχία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Πολωνία και Πορτογαλία

Η Επιτροπή αποφ άσ ισε να απευθύνει αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία , επειδή δεν έχουν ενσωματώσει πλήρως στις εθνικές νομοθεσίες τους την πιό πρόσφατη οδηγία στον τομέα τ ης λογισ τικής εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Η οδηγία (2006/46/EOK) αυξάνει τα μέγιστα κατώτατα όρια που μπορούν να εφαρμ όζουν τα κράτη μέλη για να καθορ ίζουν ποι ες επιχειρήσεις μπορούν να απαλλα γούν από ορισμένες υποχρεώσεις δημοσιοποίησης. Επεκτείνει επίσης τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης για τις επιχειρήσεις στις ουσιώ δεις πράξε ις με συνδεόμενα μέρη, όπως τα βασικά διοικητικά στελέχη και οι σύζυγοι των μελών συμβουλίου εταιρείας, και στ ους διακανονισμούς που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, όπως οι πράξεις ή οι συμφωνίες μεταξύ εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων. Επιπλέον, πρέπει επίσης να δημοσιοποιείται ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ως συγκεκριμένο και σαφώς αναγνωρίσιμο τμήμα της ετήσιας έκθεσης.

Όταν εφαρμοσ τεί η οδηγία, οι μη εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει επίσης να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες στους επενδυτές και άλλους πολίτες για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Συγχρόνως, η οδηγία λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των μικρομεσαί ων επιχειρήσεων , επιτρέποντας τη ν απαλλαγή τους από ορισμένες υποχρεώσεις δημοσιοποίησης, μειώνοντας έτσι τελικά το διοικητικό φόρτο τους.

Η προθεσμία ενσωμάτωσης της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 5 Σεπτεμβρίου 2008.

Οι πλέον πρόσφατες πληροφορίες για τις διαδικασίες παράβασης που έχουν κινηθεί κατά κρατών μελών διατίθενται στον δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/community_law/index_el.htm


Side Bar