Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/994

Brussel, 23 juni 2008

"Gezond ouder worden": de Europese Commissie stelt 600 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe digitale oplossingen voor ouderen in Europa

Tegen 2020 zal 25% van de EU-bevolking ouder zijn dan 65. Met het oog op deze demografische uitdaging heeft de Raad vandaag zijn goedkeuring gehecht aan een plan van de Commissie om Europa een centrum te maken voor de ontwikkeling van digitale technologieën zodat ouderen te langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het op 14 juni 2007 door de Commissie ingediende voorstel, betekent dat nog eens 150 miljoen euro wordt toegevoegd aan een nieuw gezamenlijk Europees onderzoeksprogramma waarmee de totale investeringen meer dan 600 miljoen euro belopen. Met dit nieuwe programma's zullen ondernemingen zeer innovatieve digitale producten en diensten kunnen ontwikkelen die het leven van ouderen thuis, op het werk en in de samenleving in het algemeen moeten verbeteren. Slimme apparatuur om de veiligheid thuis te verbeteren, mobiele oplossingen voor monitoring van vitale symptomen en gebruiksvriendelijke interfaces voor mensen met een verminderd gezichts- of gehoorvermogen – al deze middelen zullen de levenskwaliteit verbeteren van ouderen, hun loopbaan en hun gezin. Het plan was al eerder op 13 maart door het Europees Parlement in eerste lezing goedgekeurd (Rapporteur: Neena Gill). Naast 20 EU-lidstaten zullen ook Israël, Noorwegen en Zwitserland deelnemen aan dit gezamenlijk onderzoeksprogramma.

"Er is geen reden dat ouderen in Europa niet zouden kunnen profiteren van de voordelen van nieuwe technologieën. Met de oplossingen en diensten die uit dit programma voortvloeien zullen zij actief kunnen blijven in de samenleving en langer een sociaal en zelfstandig leven kunnen leiden," aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor Informatiemaatschappij en Media. "Dit programma dat deel uitmaakt van de 1 miljard euro die de EU, lidstaten en privésector hebben uitgetrokken voor onderzoek en innovatie op dit gebied, zal Europese ondernemingen helpen een beter antwoord te vinden voor de behoeften van onze ouderen, nieuwe belangrijke handelsmogelijkheden creëren en de overheid oplossingen bieden om in de toekomst duurzame stelsels voor gezondheidszorg en sociale verzorging te kunnen aanbieden".

De uitgaven voor pensioenen, gezondheidszorg en langetermijnzorg zullen de komende decennia waarschijnlijk een stijging vertonen van 4 tot 8% van het BBP. Aangezien de totale uitgaven tegen 2005 zullen verdrievoudigen, zoeken veel landen nu naar duurzame oplossingen. Dit is de economische kans voor Europese ondernemingen om technologieën te ontwikkelen die gericht zijn op oudere Europeanen, die met een gezamenlijke vermogen van meer dan 3000 miljard euro, een belangrijke groep consumenten vormen.

Tussen 2008 en 2013 zullen de Commissie, de EU-lidstaten en de privésector gezamenlijk meer dan 1 miljard euro investeren in onderzoek en innovatie voor gezond ouder worden, met inbegrip van 600 miljoen euro van het nieuwe gezamenlijk onderzoeksprogramma en 400 miljoen euro van het 7e kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de EU. De voornaamste doelstellingen zijn belangrijke kostenbesparingen verwezenlijken in de gezondheids- en sociale zorg, een sterk industrieel centrum voor informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en ouder worden in Europa creëren en ouderen een betere levenskwaliteit verschaffen (door bijvoorbeeld slimme technologieën om thuis verwarming en verlichting te regelen en zelfs voedselvoorraden op afstand te beheren en elektronische alarmsystemen of elektronische gezondheidszorg). Europa bevindt zich in een goede positie om een leidinggevende markt te worden voor technologieën op het gebied van gezond ouder worden en zo wereldwijd mogelijkheden te creëren voor Europese ICT-ondernemingen.

Bij EU-onderzoek en innovatie op dit gebied zijn reeds goede resultaten geboekt wat betreft het creëren van innovatieve ICT-oplossingen voor ouderen. Twee goede voorbeelden zijn MobilAlarm, een dienst waarbij de locatie kan worden bepaald zodat ouderen een alarmoproep kunnen doen om hulp te vragen waar en wanneer dit nodig is en I2HOME, de eerste gestandaardiseerde afstandsbediening ter wereld voor huishoudelijke apparatuur waardoor televisietoestellen, verwarmingsinstallaties, magnetronovens en wasmachines makkelijker toegankelijk worden voor mensen met fysieke of cognitieve beperkingen.

Achtergrond informatie:

De vandaag goedgekeurde deelneming aan het gezamenlijk onderzoeksprogramma ("Ambient Assisted Living"-programma) is het resultaat van de inzet van de Europese Unie om te werken aan een inclusieve informatiemaatschappij (IP/07/1804). Grotere online-toegankelijkheid is tegelijkertijd een van de doelstellingen van het actieplan van de Commissie "Gezond ouder worden in de informatiemaatschappij " (IP/07/831).

Vandaag wordt door de EU meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en innovatie voor gezond ouder worden:ongeveer 600 miljoen euro in het kader van het gezamenlijk onderzoeksprogramma, vermoedelijk 400 miljoen uit hoofde van het meest recente EU-kaderprogramma voor onderzoek en meer dan 50 miljoen euro van het EU programma ter ondersteuning van het ICT-beleid. Dit programma is een zogenaamd Artikel169-initiatief dat tot doel heeft de samenwerking op onderzoeksgebied tussen de lidstaten te versterken door dienovereenkomstige EU-middelen ter beschikking te stellen.

De landen die deelnemen aan dit nieuwe gezamenlijk onderzoeksprogramma van de EU zijn: België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Luxemburg, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk alsmede Israël, Noorwegen en Zwitserland. Ook Litouwen heeft belangstelling getoond om mee te doen.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/einclusion

http://www.aal-europe.eu

http://www.mobilalarm-eu.org/

http://www.i2home.org/

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=library&item_subtype=audiovisual


Side Bar