Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/965

Bruselj, 18. junija 2008

Podnebne spremembe: Komisija pozdravlja nadaljnji napredek pri uresničitvi ciljev EU iz Kjotskega protokola

Evropski komisar za okolje Stavros Dimas je danes pozdravil napredek številnih držav članic pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v letu 2006. Popis emisij, ki ga je pripravila Evropska agencija za okolje za leto 2006, tj. zadnje leto, za katero so na voljo popolni podatki, kaže, da so se emisije EU-15 zmanjšale za 0,8 % v primerjavi z letom 2005, kar pomeni, da so emisije za 2,7 % pod ravnmi izhodiščnega leta (v večini primerov je to leto 1990). S tem je EU-15 na najboljši poti k uresničitvi svojega cilja iz Kjotskega protokola, v skladu s katerim naj bi bile njene emisije med leti 2008 in 2012 v povprečju najmanj za 8 % pod ravnmi izhodiščnega leta.

Komisar Dimas je dejal: „Nedavna zmanjšanja emisij v EU-15 so spodbudna. Vendar je hitro in dosledno izvajanje sprejetih ali načrtovanih politik in ukrepov ključnega pomena. Države članice si morajo še naprej pospešeno prizadevati za omejitev ali zmanjšanje emisij.“

Dodal je še: „Povečanja emisij v večini držav EU-12 niso v pomoč. Države EU-12 se morajo zavedati, da se ne morejo zanašati na pretekle uspehe. Naši cilji za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov po letu 2012 veljajo za celotno EU-27 in za njihovo uresničevanje bodo potrebna stalna prizadevanja vseh držav članic.“

Nadaljnje ločevanje emisij od gospodarske rasti

Zmanjšanje emisij EU-15 za 0,8 % med leti 2005 in 2006 je bilo v nasprotju s povečanjem BDP za 2,8 % v istem obdobju, kar pomeni da je EU še naprej uspešno ločevala emisije od gospodarske rasti. Glavni razlogi za zmanjšanje emisij – v skupni vrednosti 34,9 milijona ton ekvivalenta CO2 – so bili toplejše vreme, manjša proizvodnja dušikove kisline, ki povzroča emisije toplogrednega plina dušikovega oksida, in uvedba novih tehnik za zmanjšanje emisij dušikovega oksida pri proizvodnji adipinske kisline.

Emisije EU-27 so se v istem letu zmanjšale za 0,3 % in so tako za 10,8 % pod ravnmi izhodiščnega leta, ki se v nekaterih državah članicah razlikuje od leta 1990, in za 7,7 % pod ravnmi v letu 1990. Zmanjšanje, ki znaša v celoti 14 milijonov ton ekvivalenta CO2, je mogoče pripisati zmanjšanju proizvodnje dušikove kisline, zmanjšanju emisij iz proizvodnje kemikalij v Franciji in na Madžarskem ter manjši splošni porabi plinastih in tekočih goriv v gospodinjstvih.

Emisije zaradi prometa se še naprej povečujejo

Glede trendov v EU-15 številke za leto 2006 potrjujejo nadaljnje zmanjšanje emisij iz sektorja kmetijstva in sektorja odpadkov. Emisije iz energetske industrije so se v zadnjih nekaj letih ustalile, emisije iz predelovalne industrije pa so se nekoliko zmanjšale. Emisije, povezane s prometom, pa se stalno povečujejo in so posebej zaskrbljujoče.

Trendi v EU-27 so podobni trendom v EU-15, z izjemo proizvodnih postopkov, pri katerih so se emisije nekoliko povečale.

Podatke je zbrala Evropska agencija za okolje in jih predložila Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC).

Drugi podatki:

Sporočilo za javnost Evropske agencije za okolje

http://www.eea.europa.eu/highlights

Poročilo EEA o popisu toplogrednih plinov v obdobju 1990–2006

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_6/en

Spletna stran Evropske komisije o podnebnih spremembah

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm.

Priloga

Emisije toplogrednih plinov v ekvivalentih CO2 (brez ponorov ogljika) v primerjavi s cilji iz Kjotskega protokola za obdobje 2008–2012

Vir: Evropska komisija na podlagi podatkov Evropske agencije za okolje

MEMBER STATE
1990
Kyoto Protocol
base year 1)
2006
Change 2005–2006
Change 2005–2006
Change 1990-2006
Change base year–2006
Targets 2008–12 under Kyoto Protocol and "EU burden sharing"
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(%)
(%)
(%)
(%)
Austria
79.2
79.0
91.1
-2.2
-2.3%
15.1%
15.2%
-13.0%
Belgium
144.5
145.7
137.0
-5.4
-3.8%
-5.2%
-6.0%
-7.5%
Bulgaria
116.7
132.6
71.3
0.8
1.2%
-38.9%
-46.2%
-8.0%
Cyprus
6.0
6.0
10.0
0.2
1.6%
66.0%
Not applicable
Not applicable
Czech Republic
194.2
194.2
148.2
2.5
1.7%
-23.7%
-23.7%
-8.0%
Denmark
69.0
69.3
70.5
6.9
10.9%
2.1%
1.7%
-21.0%
Estonia
41.6
42.6
18.9
-0.4
-2.3%
-54.6%
-55.7%
-8.0%
EU-15
4243.8
4265.5
4151.1
-34.9
-0.8%
-2.2%
-2.7%
-8.0%
Finland
70.9
71.0
80.3
11.3
16.3%
13.2%
13.1%
0.0%
France
563.3
563.9
541.3
-13.8
-2.5%
-3.9%
-4.0%
0.0%
Germany
1227.7
1232.4
1004.8
-0.2
0.0%
-18.2%
-18.5%
-21.0%
Greece
104.6
107.0
133.1
-0.7
-0.5%
27.3%
24.4%
25.0%
Hungary
98.2
115.4
78.6
-1.6
-2.0%
-20.0%
-31.9%
-6.0%
Ireland
55.5
55.6
69.8
-0.6
-0.8%
25.6%
25.5%
13.0%
Italy
516.9
516.9
567.9
-10.0
-1.7%
9.9%
9.9%
-6.5%
Latvia
26.5
25.9
11.6
0.5
4.4%
-56.1%
-55.1%
-8.0%
Lithuania
49.4
49.4
23.2
0.5
2.4%
-53.0%
-53.0%
-8.0%
Luxembourg
13.2
13.2
13.3
0.03
0.2%
1.0%
1.2%
-28.0%
Malta
2.2
2.2
3.2
-0.01
-0.3%
45.0%
Not applicable
Not applicable
Netherlands
211.7
213.0
207.5
-4.3
-2.0%
-2.0%
-2.6%
-6.0%
Poland
453.6
563.4
400.5
14.1
3.7%
-11.7%
-28.9%
-6.0%
Portugal
59.1
60.1
83.2
-4.2
-4.8%
40.7%
38.3%
27.0%
Romania
247.7
278.2
156.7
4.7
3.1%
-36.7%
-43.7%
-8.0%
Slovakia
73.7
72.1
48.9
-0.4
-0.9%
-33.6%
-32.1%
-8.0%
Slovenia
18.6
20.4
20.6
0.1
0.6%
10.8%
1.2%
-8.0%
Spain
287.7
289.8
433.3
-7.5
-1.7%
50.6%
49.5%
15.0%
Sweden
72.0
72.2
65.7
-1.2
-1.7%
-8.7%
-8.9%
4.0%
United Kingdom
768.5
776.3
652.3
-3.0
-0.5%
-15.1%
-16.0%
-12.5%
EU-27
5572.2
Not applicable
5142.8
-14.0
-0.3%
-7.7%
Not applicable
Not applicableSide Bar