Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/965

Bruksela, dnia 18 czerwca 2008 r.

Zmiany klimatu: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp w dążeniu do osiągnięcia celów z Kioto

Komisarz ds. środowiska Stavros Dimas wyraził dziś zadowolenie z postępów poczynionych przez państwa członkowskie w redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2006 r. Wykaz emisji sporządzony przez Europejską Agencję Środowiska za rok 2006, czyli ostatni, dla którego dostępne są kompletne dane, wskazuje, że emisje w krajach UE-15 zmalały o 0,8 % w porównaniu z rokiem 2005, a w porównaniu z rokiem bazowym (w większości państw - 1990) o 2,7 %. Dzięki tej redukcji UE-15 zbliża się do osiągnięcia celu założonego w Protokole z Kioto, polegającego na zmniejszeniu emisji o przynajmniej 8 % w porównaniu z rokiem bazowym.

Komisarz Dimas stwierdził: „Odnotowany ostatnio spadek emisji wśród państw UE-15 jest zachęcający. Jednakże szybka i pełna realizacja przyjętych lub planowanych środków i założeń politycznych stanowi element krytyczny. Państwa członkowskie muszą wzmóc wysiłki w celu ograniczenia emisji.”

Komisarz dodał również: „Nie pomaga wzrost emisji w większości państw UE-12. Kraje te muszą mieć na uwadze, że sukcesy z przeszłości nie wystarczą. Nasze cele dotyczące obniżenia emisji gazów cieplarnianych po roku 2012 są wspólne dla całej UE-27, dlatego od wszystkich państw członkowskich będziemy oczekiwali ciągłych wysiłków w dążeniu do ich osiągnięcia.”

Uniezależnienie emisji od wzrostu gospodarczego

Spadek emisji w UE-15 o 0,8 % w latach 2005-2006 kontrastował z wzrostem PKB w tym okresie o 2,8 %, co oznacza, że Unia dokonała dalszych postępów w dziedzinie oddzielenia emisji od wzrostu gospodarczego. Główne przyczyny spadku emisji, wynoszącego 34,9 mln ton równoważnika CO2, to cieplejsza pogoda, spadek produkcji kwasu azotowego powodującego emisje tlenku azotu, oraz wprowadzenie nowych technik redukcji emisji tlenku azotu powstającego przy produkcji kwasu adypinowego.

Emisje w całej UE-27 spadły w 2006 r. o 0,3 % - czyli 10,8 % poniżej poziomu z roku bazowego (który dla niektórych państw członkowskich jest inny niż 1990) i 7,7 % poniżej poziomu z roku 1990. Spadek wynoszący 14 mln ton równoważnika CO2 można przypisać zmniejszeniu produkcji kwasu azotowego, zmniejszeniu [emisji pochodzących z] produkcji substancji chemicznych we Francji i na Węgrzech oraz ogólnemu spadkowi wykorzystania paliw gazowych i płynnych w gospodarstwach domowych.

Ciągły wzrost emisji z transportu

Dane z 2006 r. potwierdzają ciągły spadek emisji z sektorów rolnictwa i odpadów w odniesieniu do UE-15. Emisje z sektora energii uległy w ostatnich latach stabilizacji, a emisje z przemysłu wytwórczego wykazują niewielki spadek. Emisje z transportu natomiast ciągle wzrastają i stanowią powód do obaw.

Tendencje w UE-27 są podobne jak w UE-15, z wyjątkiem procesów przemysłowych, gdzie odnotowano niewielki wzrost emisji.

Dane zostały zebrane przez Europejską Agencję Środowiska i przedłożone Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Dalsze informacje:

Komunikat prasowy Europejskiej Agencji Środowiska

http://www.eea.europa.eu/highlights

Sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska dotyczące wykazu gazów cieplarnianych w latach 1996-2006

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_6/en

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona zmianom klimatu

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Załącznik

Emisje gazów cieplarnianych w równoważniku CO2 (bez pochłaniaczy CO2) w porównaniu z celami określonymi w Protokole z Kioto na lata 2008-2012

Źródło: Komisja Europejska w oparciu o informacje Europejskiej Agencji Środowiska

MEMBER STATE
1990
Kyoto Protocol
base year 1)
2006
Change 2005–2006
Change 2005–2006
Change 1990-2006
Change base year–2006
Targets 2008–12 under Kyoto Protocol and "EU burden sharing"
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(%)
(%)
(%)
(%)
Austria
79.2
79.0
91.1
-2.2
-2.3%
15.1%
15.2%
-13.0%
Belgium
144.5
145.7
137.0
-5.4
-3.8%
-5.2%
-6.0%
-7.5%
Bulgaria
116.7
132.6
71.3
0.8
1.2%
-38.9%
-46.2%
-8.0%
Cyprus
6.0
6.0
10.0
0.2
1.6%
66.0%
Not applicable
Not applicable
Czech Republic
194.2
194.2
148.2
2.5
1.7%
-23.7%
-23.7%
-8.0%
Denmark
69.0
69.3
70.5
6.9
10.9%
2.1%
1.7%
-21.0%
Estonia
41.6
42.6
18.9
-0.4
-2.3%
-54.6%
-55.7%
-8.0%
EU-15
4243.8
4265.5
4151.1
-34.9
-0.8%
-2.2%
-2.7%
-8.0%
Finland
70.9
71.0
80.3
11.3
16.3%
13.2%
13.1%
0.0%
France
563.3
563.9
541.3
-13.8
-2.5%
-3.9%
-4.0%
0.0%
Germany
1227.7
1232.4
1004.8
-0.2
0.0%
-18.2%
-18.5%
-21.0%
Greece
104.6
107.0
133.1
-0.7
-0.5%
27.3%
24.4%
25.0%
Hungary
98.2
115.4
78.6
-1.6
-2.0%
-20.0%
-31.9%
-6.0%
Ireland
55.5
55.6
69.8
-0.6
-0.8%
25.6%
25.5%
13.0%
Italy
516.9
516.9
567.9
-10.0
-1.7%
9.9%
9.9%
-6.5%
Latvia
26.5
25.9
11.6
0.5
4.4%
-56.1%
-55.1%
-8.0%
Lithuania
49.4
49.4
23.2
0.5
2.4%
-53.0%
-53.0%
-8.0%
Luxembourg
13.2
13.2
13.3
0.03
0.2%
1.0%
1.2%
-28.0%
Malta
2.2
2.2
3.2
-0.01
-0.3%
45.0%
Not applicable
Not applicable
Netherlands
211.7
213.0
207.5
-4.3
-2.0%
-2.0%
-2.6%
-6.0%
Poland
453.6
563.4
400.5
14.1
3.7%
-11.7%
-28.9%
-6.0%
Portugal
59.1
60.1
83.2
-4.2
-4.8%
40.7%
38.3%
27.0%
Romania
247.7
278.2
156.7
4.7
3.1%
-36.7%
-43.7%
-8.0%
Slovakia
73.7
72.1
48.9
-0.4
-0.9%
-33.6%
-32.1%
-8.0%
Slovenia
18.6
20.4
20.6
0.1
0.6%
10.8%
1.2%
-8.0%
Spain
287.7
289.8
433.3
-7.5
-1.7%
50.6%
49.5%
15.0%
Sweden
72.0
72.2
65.7
-1.2
-1.7%
-8.7%
-8.9%
4.0%
United Kingdom
768.5
776.3
652.3
-3.0
-0.5%
-15.1%
-16.0%
-12.5%
EU-27
5572.2
Not applicable
5142.8
-14.0
-0.3%
-7.7%
Not applicable
Not applicableSide Bar