Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/965

Brussel, 18 juni 2008

Klimaatverandering: EU weer een stap dichter bij de Kyotodoelstellingen

Europees commissaris Stavros Dimas toonde zich vandaag verheugd over de vooruitgang die tal van lidstaten in 2006 hebben geboekt in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. Uit de emissie-inventaris van het Europees Milieuagentschap voor het jaar 2006, het recentste jaar waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn, blijkt dat de EU-15-emissies met 0,8% zijn gedaald tegenover 2005, tot 2,7% onder het niveau in het referentiejaar (voor de meeste landen 1990). Dit brengt de EU-15 een stap dichter bij de realisatie van haar Kyotodoelstellingen, namelijk tussen 2008 en 2012 een gemiddelde uitstoot die minstens 8% lager ligt dan het referentieniveau.

Commissaris Dimas noemde “de recente emissiedaling in de EU-15 hoopvol. Een snelle en volledige uitvoering van de afgesproken maatregelen en beslissingen blijft evenwel cruciaal. De lidstaten moeten hun inspanningen om de emissies terug te dringen blijven opvoeren.”

Hij voegde eraan toe “zich zorgen te maken over de toename van de emissies in de meeste EU-12-landen. De nieuwe lidstaten mogen er niet van uitgaan dat zij na hun successen uit het verleden geen inspanningen meer hoeven te doen. Onze doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen na 2012 terug te dringen, gelden voor alle 27 EU-landen en vergen een volgehouden inspanning van alle lidstaten.”

Economische groei zonder toename van de uitstoot

De daling van de EU-15-emissies met 0,8% tussen 2005 en 2006 staat in contrast met de groei van het BBP met 2,8% tijdens dezelfde periode en betekent dat de EU erin geslaagd is economische groei en emissiestijgingen van elkaar los te koppelen. De belangrijkste redenen voor de daling van de emissies – in totaal 34,9 miljoen ton CO2-equivalent – waren het warme weer, een lagere productie van salpeterzuur, waarbij het broeikasgas distikstofoxide vrijkomt, en de invoering van nieuwe technieken om de distikstofuitstoot bij de productie van adipinezuur te verminderen.

De EU-27-emissies zijn dit jaar met 0,3% gedaald en liggen nu 10,8% beneden het niveau in het referentiejaar (voor sommige landen is dat een ander jaar dan 1990) en 7,7% onder het niveau van 1990. De daling met in totaal 14 miljoen ton CO2-equivalent is toe te schrijven aan de daling van de productie van salpeterzuur, een daling van de (emissies bij) de productie van chemicaliën in Frankrijk en Hongarije en een algemene daling van het gas- en vloeibare brandstoffenverbruik door gezinnen.

Emissies door vervoer nemen nog steeds toe

Wat de trends in de EU-15 betreft, bevestigen de cijfers dat de daling van de emissies in de landbouw en de afvalsectoren aanhoudt. De emissies door de energiesector zijn de jongste jaren gestabiliseerd, terwijl de emissies door de industrie licht zijn gedaald. De nog steeds aanhoudende stijging van de emissies door vervoer is daarentegen bijzonder zorgwekkend.

De EU-27-trends zijn vergelijkbaar met die voor de EU-15, behalve voor industriële processen, waar de uitstoot licht is gestegen.

Deze gegevens zijn verzameld door het Europees Milieuagentschap en bekendgemaakt in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC).

Meer informatie:

Persbericht van het Europees Milieuagentschap

EER-verslag inzake de broeikasgasinventaris 1990-2006

Website van de Europese Commissie over de klimaatverandering: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Bijlage

De uitstoot van broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten (waaronder koolstofputten) in vergelijking met de doelstellingen van het Kyotoprotocol voor de periode 2008-2012.

Bron: Europese Commissie, op basis van gegevens van het Europees Milieuagentschap

MEMBER STATE
1990
Kyoto Protocol
base year 1)
2006
Change 2005–2006
Change 2005–2006
Change 1990-2006
Change base year–2006
Targets 2008–12 under Kyoto Protocol and "EU burden sharing"
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(%)
(%)
(%)
(%)
Austria
79.2
79.0
91.1
-2.2
-2.3%
15.1%
15.2%
-13.0%
Belgium
144.5
145.7
137.0
-5.4
-3.8%
-5.2%
-6.0%
-7.5%
Bulgaria
116.7
132.6
71.3
0.8
1.2%
-38.9%
-46.2%
-8.0%
Cyprus
6.0
6.0
10.0
0.2
1.6%
66.0%
Not applicable
Not applicable
Czech Republic
194.2
194.2
148.2
2.5
1.7%
-23.7%
-23.7%
-8.0%
Denmark
69.0
69.3
70.5
6.9
10.9%
2.1%
1.7%
-21.0%
Estonia
41.6
42.6
18.9
-0.4
-2.3%
-54.6%
-55.7%
-8.0%
EU-15
4243.8
4265.5
4151.1
-34.9
-0.8%
-2.2%
-2.7%
-8.0%
Finland
70.9
71.0
80.3
11.3
16.3%
13.2%
13.1%
0.0%
France
563.3
563.9
541.3
-13.8
-2.5%
-3.9%
-4.0%
0.0%
Germany
1227.7
1232.4
1004.8
-0.2
0.0%
-18.2%
-18.5%
-21.0%
Greece
104.6
107.0
133.1
-0.7
-0.5%
27.3%
24.4%
25.0%
Hungary
98.2
115.4
78.6
-1.6
-2.0%
-20.0%
-31.9%
-6.0%
Ireland
55.5
55.6
69.8
-0.6
-0.8%
25.6%
25.5%
13.0%
Italy
516.9
516.9
567.9
-10.0
-1.7%
9.9%
9.9%
-6.5%
Latvia
26.5
25.9
11.6
0.5
4.4%
-56.1%
-55.1%
-8.0%
Lithuania
49.4
49.4
23.2
0.5
2.4%
-53.0%
-53.0%
-8.0%
Luxembourg
13.2
13.2
13.3
0.03
0.2%
1.0%
1.2%
-28.0%
Malta
2.2
2.2
3.2
-0.01
-0.3%
45.0%
Not applicable
Not applicable
Netherlands
211.7
213.0
207.5
-4.3
-2.0%
-2.0%
-2.6%
-6.0%
Poland
453.6
563.4
400.5
14.1
3.7%
-11.7%
-28.9%
-6.0%
Portugal
59.1
60.1
83.2
-4.2
-4.8%
40.7%
38.3%
27.0%
Romania
247.7
278.2
156.7
4.7
3.1%
-36.7%
-43.7%
-8.0%
Slovakia
73.7
72.1
48.9
-0.4
-0.9%
-33.6%
-32.1%
-8.0%
Slovenia
18.6
20.4
20.6
0.1
0.6%
10.8%
1.2%
-8.0%
Spain
287.7
289.8
433.3
-7.5
-1.7%
50.6%
49.5%
15.0%
Sweden
72.0
72.2
65.7
-1.2
-1.7%
-8.7%
-8.9%
4.0%
United Kingdom
768.5
776.3
652.3
-3.0
-0.5%
-15.1%
-16.0%
-12.5%
EU-27
5572.2
Not applicable
5142.8
-14.0
-0.3%
-7.7%
Not applicable
Not applicableSide Bar