Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/965

Briuselis, 2008 m. birželio 18 d.

Klimato kaita. Komisija džiaugiasi dar didesne pažanga siekiant Europos Sąjungos nustatyto Kioto protokolo tikslo

Europos Komisijos narys Stavras Dimas šiandien palankiai įvertino daugelio valstybių narių pažangą 2006 m. mažinant išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Europos aplinkos agentūros parengta 2006 m. (paskutinių metų, kurių turimi visi duomenys) išmetamųjų teršalų suvestinė rodo, kad ES-15 valstybės išmetė 0,8 % mažiau teršalų nei 2005 m., taigi, palyginti su atskaitos metais (daugeliu atvejų 1990 m.), išmetamųjų teršalų sumažėjo 2,7 %. Taip ES-15 dar sėkmingiau siekia Kioto protokole nustatyto tikslo 2008–2012 m. išlaikyti bent 8 % mažesnį vidutinį išmetamųjų teršalų kiekį, palyginti su atskaitos metais.

Komisijos narys S. Dimas sakė: „Tai, kad ES-15 valstybių išmetamųjų teršalų pastaruoju metu sumažėjo, teikia vilčių. Vis vien būtina nedelsiant visiškai įgyvendinti priimtas ar planuojamas strategijas bei priemones. Valstybės narės ir toliau turi dėti vis didesnes pastangas, kad apribotų ar sumažintų išmetamųjų teršalų kiekį.“

Jis dar pridūrė: „Padidėjęs daugelio ES-12 valstybių išmetamųjų teršalų kiekis nepadeda siekti šių tikslų. ES-12 valstybės privalo suvokti, kad joms nedera kliautis buvusiais pasiekimais. Mūsų tikslai – mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį – po 2012 m. keliami visoms ES-27 valstybėms kartu, ir visos valstybės narės turės be perstojo stengtis, kad juos pasiektų.“

Teršalų išmetimas dar labiau atsiejamas nuo ekonomikos augimo

Nors 2005–2006 m. EU-15 valstybių išmetamųjų teršalų kiekis sumažėjo 0,8 %, BVP tą laikotarpį padidėjo 2,8 % – tai reiškia, kad Europai pavyko dar labiau atsieti teršalų išmetimą nuo ekonomikos augimo. Mažiau teršalų (iš viso 34,9 mln. tonų CO2 ekvivalento) buvo išmesta dėl šiltesnio oro, gaminant mažiau azoto rūgšties, kurios gamyboje išsiskiria šiltnamio efektą sukeliančios dujos azoto oksidas, ir įdiegus naujas adipo rūgštį gaminant išmetamo azoto oksido kiekio mažinimo technologijas.

EU-27 per metus išmetamųjų teršalų sumažėjo 0,3 %, o tai yra 10,8 % mažiau nei atskaitos metais (kai kurioms valstybėms narėms šie metai – ne 1990 m.) ir 7,7 % mažiau nei 1990 m. Išmetamųjų teršalų galėjo sumažėti iš viso 14 mln. tonų CO2 ekvivalento dėl to, kad gaminama mažiau azoto rūgšties, Prancūzijoje ir Vengrijoje sumažėjo teršalų, išmetamų gaminant cheminius produktus, o namų ūkiuose apskritai naudojama mažiau dujų ir skysto kuro.

Transporto priemonių išmetamų teršalų vis daugėja

Atsižvelgiant į ES-15 tendencijas, 2006 m. skaičiai patvirtina, kad žemės ūkio ir atliekų sektorių išmetamųjų teršalų kiekis tolydžio mažėja. Energetikos pramonės išmetamųjų teršalų kiekis per pastaruosius kelerius metus nebekinta, o gamybos pramonės – šiek tiek mažėja. Tačiau su transportu susijusių išmetamųjų teršalų nuolat daugėja ir tai kelia ypatingą susirūpinimą.

ES-27 valstybių tendencijos panašios į ES-15, išskyrus pramoninius procesus, kuriuos vykdant teršalų išmetama šiek tiek daugiau.

Europos aplinkos agentūra surinko šiuos duomenis ir pateikė Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) organizacijai.

Daugiau informacijos:

Europos aplinkos agentūros pranešimas spaudai

http://www.eea.europa.eu/highlights

EAA ataskaita apie 1990–2006 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų suvestinę

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_6/en

Europos Komisijos interneto svetainė, skirta klimato kaitai http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Priedas

Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis CO2 ekvivalentais (išskyrus anglies absorbentus), palyginti su 2008–2012 m. Kioto protokolo tikslais

Šaltinis – Europos Komisija, kuri remiasi Europos aplinkos agentūros pateikta informacija

MEMBER STATE
1990
Kyoto Protocol
base year 1)
2006
Change 2005–2006
Change 2005–2006
Change 1990-2006
Change base year–2006
Targets 2008–12 under Kyoto Protocol and "EU burden sharing"
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(%)
(%)
(%)
(%)
Austria
79.2
79.0
91.1
-2.2
-2.3%
15.1%
15.2%
-13.0%
Belgium
144.5
145.7
137.0
-5.4
-3.8%
-5.2%
-6.0%
-7.5%
Bulgaria
116.7
132.6
71.3
0.8
1.2%
-38.9%
-46.2%
-8.0%
Cyprus
6.0
6.0
10.0
0.2
1.6%
66.0%
Not applicable
Not applicable
Czech Republic
194.2
194.2
148.2
2.5
1.7%
-23.7%
-23.7%
-8.0%
Denmark
69.0
69.3
70.5
6.9
10.9%
2.1%
1.7%
-21.0%
Estonia
41.6
42.6
18.9
-0.4
-2.3%
-54.6%
-55.7%
-8.0%
EU-15
4243.8
4265.5
4151.1
-34.9
-0.8%
-2.2%
-2.7%
-8.0%
Finland
70.9
71.0
80.3
11.3
16.3%
13.2%
13.1%
0.0%
France
563.3
563.9
541.3
-13.8
-2.5%
-3.9%
-4.0%
0.0%
Germany
1227.7
1232.4
1004.8
-0.2
0.0%
-18.2%
-18.5%
-21.0%
Greece
104.6
107.0
133.1
-0.7
-0.5%
27.3%
24.4%
25.0%
Hungary
98.2
115.4
78.6
-1.6
-2.0%
-20.0%
-31.9%
-6.0%
Ireland
55.5
55.6
69.8
-0.6
-0.8%
25.6%
25.5%
13.0%
Italy
516.9
516.9
567.9
-10.0
-1.7%
9.9%
9.9%
-6.5%
Latvia
26.5
25.9
11.6
0.5
4.4%
-56.1%
-55.1%
-8.0%
Lithuania
49.4
49.4
23.2
0.5
2.4%
-53.0%
-53.0%
-8.0%
Luxembourg
13.2
13.2
13.3
0.03
0.2%
1.0%
1.2%
-28.0%
Malta
2.2
2.2
3.2
-0.01
-0.3%
45.0%
Not applicable
Not applicable
Netherlands
211.7
213.0
207.5
-4.3
-2.0%
-2.0%
-2.6%
-6.0%
Poland
453.6
563.4
400.5
14.1
3.7%
-11.7%
-28.9%
-6.0%
Portugal
59.1
60.1
83.2
-4.2
-4.8%
40.7%
38.3%
27.0%
Romania
247.7
278.2
156.7
4.7
3.1%
-36.7%
-43.7%
-8.0%
Slovakia
73.7
72.1
48.9
-0.4
-0.9%
-33.6%
-32.1%
-8.0%
Slovenia
18.6
20.4
20.6
0.1
0.6%
10.8%
1.2%
-8.0%
Spain
287.7
289.8
433.3
-7.5
-1.7%
50.6%
49.5%
15.0%
Sweden
72.0
72.2
65.7
-1.2
-1.7%
-8.7%
-8.9%
4.0%
United Kingdom
768.5
776.3
652.3
-3.0
-0.5%
-15.1%
-16.0%
-12.5%
EU-27
5572.2
Not applicable
5142.8
-14.0
-0.3%
-7.7%
Not applicable
Not applicableSide Bar