Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/965

Bryssel, 18. kesäkuuta 2008

Ilmastonmuutos: Komissio tyytyväinen edistymiseen Kioton pöytäkirjan tavoitteiden saavuttamisessa

Ympäristöasioista vastaava komissaari Stavros Dimas ilmaisi tänään tyytyväisyytensä siihen, että monet jäsenvaltiot ovat onnistuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuonna 2006. Euroopan ympäristökeskuksen päästökartoitus vuodelta 2006 (viimeisin vuosi, jolta kaikki tiedot ovat käytettävissä) osoittaa, että EU15-maiden päästöt vähenivät 0,8 prosentilla vuodesta 2005, mikä tarkoittaa, että päästöjen määrä oli 2,7 prosenttia pienempi kuin perusvuonna (useimmissa tapauksissa vuosi 1990). Näin ollen EU15-mailla on hyvät mahdollisuudet saavuttaa Kioton pöytäkirjaan perustuva tavoite, jonka mukaan keskimääräisten päästöjen tulisi vuosina 2008–1012 olla vähintään 8 prosenttia alle perusvuoden tason.

Komissaari Dimas totesi: ”Viimeaikaiset päästövähennykset EU15-maissa ovat rohkaisevia. Tästä huolimatta on edelleen ratkaisevan tärkeää, että suunnitellut ja hyväksytyt toimenpiteet pannaan täytäntöön ripeästi ja kaikilta osin. Jäsenvaltioiden on edelleen tehostettava ponnistelujaan päästöjen rajoittamiseksi tai vähentämiseksi. Komissaari Dimas lisäsi: ”Päästöjen lisääntyminen suurimmassa osassa EU12-maita ei auta tilannetta. EU12-maiden on pidettävä mielessä se, etteivät ne voi nojautua aikaisempaan menestykseen. Vuoden 2012 jälkeiset kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteet koskevat kaikkia EU27-maita ja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien jäsenvaltioiden ponnisteluja."

Päästöjen ja talouskasvun erottaminen toisistaan

Samalla kun EU15-maiden päästöt vähenivät vuosina 2005–2006 0,8 prosentilla, BKT kasvoi 2,8 prosentilla. Tämä tarkoittaa sitä, että EU on onnistunut edelleen purkamaan päästöjen ja talouskasvun välistä yhteyttä. Päästöt ovat vähentyneet noin 34,9 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Pääasiallisia syitä tähän ovat olleet lämpimät säät, typpihapon tuotannon vähentyminen (tuotannosta aiheutuu yhden kasvihuonekaasun, typpioksiduulin, päästöjä) ja uusi tekniikka, jolla vähennetään adipiinihapon tuotannosta aiheutuvia typpioksiduulipäästöjä.

EU27-maiden päästöt laskivat kyseisenä vuonna 0,3 prosenttia, jolloin ne olivat 10,8 prosenttia alhaisemmat kuin perusvuonna, joka joidenkin jäsenvaltioiden osalta on jokin muu vuosi kuin 1990, ja 7,7 prosenttia alhaisemmat kuin vuonna 1990. Päästöt vähenivät yhteensä 14 miljoonalla hiilidioksidiekvivalenttitonnilla. Tämän voidaan katsoa johtuvan siitä, että typpihapon tuotannon vähentymisestä, kemikaalien tuotannon päästöjen vähentymisestä Ranskassa ja Unkarissa sekä kaasun että nestemäisten polttoaineiden käytön yleisestä vähentymisestä kotitalouksissa.

Liikenteen päästöt kasvavat edelleen

Kun tarkastellaan EU15-maiden suuntauksia, vuoden 2006 luvut osoittavat, että maatalouden ja jätealan päästöt vähenevät jatkuvasti. Energia-alan päästöt ovat vakiintuneet muutaman viime vuoden aikana ja tuotantoteollisuuden päästöt ovat vähentyneet hieman. Liikenteestä johtuvat päästöt kasvavat sen sijaan jatkuvasti ja aiheuttavat erityistä huolta.

EU27-maiden suuntaukset ovat samankaltaisia kuin EU15-maiden. Poikkeuksena ovat teollisuusprosessit, joiden päästöt ovat kasvaneet hieman.

Edellä mainitut tiedot on kerännyt Euroopan ympäristökeskus ja ne on toimitettu edelleen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen elimille.

Lisätietoja:

Euroopan ympäristökeskuksen tiedote:

http://www.eea.europa.eu/highlights

Euroopan ympäristökeskuksen raportti kasvihuonekaasupäästökartoituksesta vuosilta 1990-2006:

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_6/en

Ilmastonmuutosta koskevat Euroopan komission internetsivut

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Liite

Kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalenttitonneina (mukaan ei ole laskettu hiilinieluja) verrattuna Kioton pöytäkirjan tavoitteisiin vuosiksi 2008–2012.

Lähde: Euroopan komissio Euroopan ympäristökeskuksen tietojen perusteella

JÄSEN- VALTIO
1990
Kioton pöytäkirjan
perusvuosi 1)
2006
Muutos 2005–2006
Muutos 2005–2006
Muutos 1990-2006
Muutos perusvuosi –2006
Tavoitteet vuosiksi 2008–12 Kioton pöytäkirjan ja EU:n ”taakanjaon” mukaisesti"
(miljoonaa tonnia)
(miljoonaa tonnia)
(miljoonaa tonnia)
(miljoonaa tonnia)
(%)
(%)
(%)
(%)
Itävalta
79,2
79,0
91,1
-2,2
-2,3%
15,1%
15,2%
-13,0%
Belgia
144,5
145,7
137,0
-5,4
-3,8%
-5,2%
-6,0%
-7,5%
Bulgaria
116,7
132,6
71,3
0,8
1,2%
-38,9%
-46,2%
-8,0%
Kypros
6,0
6,0
10,0
0,2
1,6%
66,0%
-
-
Tšekki
194,2
194,2
148,2
2,5
1,7%
-23,7%
-23,7%
-8,0%
Tanska
69,0
69,3
70,5
6,9
10,9%
2,1%
1,7%
-21,0%
Viro
41,6
42,6
18,9
-0,4
-2,3%
-54,6%
-55,7%
-8,0%
EU-15
4243,8
4265,5
4151,1
-34,9
-0,8%
-2,2%
-2,7%
-8,0%
Suomi
70,9
71,0
80,3
11,3
16,3%
13,2%
13,1%
0,0%
Ranska
563,3
563,9
541,3
-13,8
-2,5%
-3,9%
-4,0%
0,0%
Saksa
1227,7
1232,4
1004,8
-0,2
0,0%
-18,2%
-18,5%
-21,0%
Kreikka
104,6
107,0
133,1
-0,7
-0,5%
27,3%
24,4%
25,0%
Unkari
98,2
115,4
78,6
-1,6
-2,0%
-20,0%
-31,9%
-6,0%
Irlanti
55,5
55,6
69,8
-0,6
-0,8%
25,6%
25,5%
13,0%
Italia
516,9
516,9
567,9
-10,0
-1,7%
9,9%
9,9%
-6,5%
Latvia
26,5
25,9
11,6
0,5
4,4%
-56,1%
-55,1%
-8,0%
Liettua
49,4
49,4
23,2
0,5
2,4%
-53,0%
-53,0%
-8,0%
Luxemburg
13,2
13,2
13,3
0,03
0,2%
1,0%
1,2%
-28,0%
Malta
2,2
2,2
3,2
-0,01
-0,3%
45,0%
-
-
Alankomaat
211,7
213,0
207,5
-4,3
-2,0%
-2,0%
-2,6%
-6,0%
Puola
453,6
563,4
400,5
14,1
3,7%
-11,7%
-28,9%
-6,0%
Portugali
59,1
60,1
83,2
-4,2
-4,8%
40,7%
38,3%
27,0%
Romania
247,7
278,2
156,7
4,7
3,1%
-36,7%
-43,7%
-8,0%
Slovakia
73,7
72,1
48,9
-0,4
-0,9%
-33,6%
-32,1%
-8,0%
Slovenia
18,6
20,4
20,6
0,1
0,6%
10,8%
1,2%
-8,0%
Espanja
287,7
289,8
433,3
-7,5
-1,7%
50,6%
49,5%
15,0%
Ruotsi
72,0
72,2
65,7
-1,2
-1,7%
-8,7%
-8,9%
4,0%
Yhdistynyt kuningaskunta
768,5
776,3
652,3
-3,0
-0,5%
-15,1%
-16,0%
-12,5%
EU-27
5572,2
-
5142,8
-14,0
-0,3%
-7,7%
-
-


Side Bar