Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/965

Brüssel, 18. juuni 2008

Kliimamuutused: Komisjon on rahul ELi jätkuvate edusammudega Kyoto protokolli eesmärkide täitmisel

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Stavros Dimas tervitas täna mitmete liikmesriikide edusamme kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel 2006. aastal. Euroopa Keskkonnaagentuuri 2006. aasta (viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed) õhusaaste andmekogu andmetel vähenesid EL 15 riikide heitkogused alates 2005. aastast 0,8 % võrra, mis tähendab, et heitkoguste hulk oli 2,7 % allpool võrdlusaasta taset (enamikul juhtudel 1990. aasta). Seega on EL 15 riigid sujuvalt liikumas Kyoto protokolli eesmärgi saavutamise suunas, milleks on heitkoguste keskmise taseme hoidmine ajavahemikus 2008–2012 vähemalt 8 % allpool võrdlusaasta taset.

Volinik Dimas ütles: „Hiljutine heitkoguste vähenemine EL 15 riikides on julgustav. Sellegipoolest on vastuvõetud või kavandatud strateegiate ja meetmete kiire ning täielik rakendamine ka tulevikus kriitilise tähtsusega.” Liikmesriigid peavad jätkuvalt kiirendama oma jõupingutusi heitkoguste piiramisel ja vähendamisel.

Volinik Dimas lisas: „Heitkoguste suurenemine enamikus EL 12 riikides on murettekitav. EL 12 riigid peavad arvestama sellega, et nad ei saa varasemale edule lootma jääda. Meie heitkoguste vähendamisega seotud eesmärgid pärast 2012. aastat on koostatud kogu EL 27 jaoks ning nende saavutamine nõuab pidevaid jõupingutusi kõigilt liikmesriikidelt.”

Heitkoguste majanduskasvust lahtisidumine

Samal ajal kui EL 15 riikide heitkogused langesid ajavahemikus 2005–2006 0,8 % võrra, tõusis SKT samas ajavahemikus 2,8 %, mis tõendab, et ELil on õnnestunud veelgi enam vähendada heitkoguste ja majanduskasvu vahelist seost. Heitkoguste vähenemise (kokku 34,9 miljonit tonni CO2 ekvivalenti) peamisteks põhjusteks olid soojemad ilmad, lämmastikhappe tootmise vähenemine (põhjustab lämmastikoksiidi heitkoguseid) ning uus tehnoloogia, millega vähendatakse adipiinhappe tootmisel tekkivaid lämmastikoksiidi heitkoguseid.

EL 27 heitkogused vähenesid kõnealusel aastal 0,3 % võrra, olles 10,8 % väiksemad kui võrdlusaastal, mis mõne liikmesriigi puhul on mõni muu aasta kui 1990, ja 7,7 % väiksemad kui 1990. aastal. Heitkogused langesid kokku 14 miljoni tonni CO2 ekvivalendi võrra. See tulenes lämmastikhappe tootmise vähenemisest, kemikaalide tootmise vähenemisest Prantsusmaal ja Ungaris ning gaasi ja vedelkütuste üldise kasutamise vähenemisest kodumajapidamistes.

Transpordist tingitud heitkoguste kasv jätkus

EL 15 riikide suundumusi vaadeldes selgub, et põllumajandus- ja jäätmesektori heitkogused vähenevad jätkuvalt. Energeetika sektori heitkoguste hulk on viimaste aastate jooksul stabiliseerunud, töötleva tööstuse heitkogused on mõningal määral vähenenud. Transpordist tingitud heitkogused on aga pidevalt suurenenud ning see on eriliselt murettekitavad.

EL 27 riikide suundumused sarnanevad EL 15 omadega, erandiks on tööstusprotsessid, kus on toimunud mõningane heitkoguste suurenemine.

Kõnealused andmed kogus Euroopa Keskkonnaagentuur ning need esitati Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsioonile.

Täiendav teave:

Euroopa Keskkonnaagentuuri pressiteade

http://www.eea.europa.eu/highlights

Euroopa Keskkonnaagentuuri aruanne, mis käsitleb kasvuhoonegaaside andmekogu ajavahemikus 1990–2006

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_6/en

Euroopa Komisjoni kliimamuutuste veebisait

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Lisa

Kasvuhoonegaaside heitkogused CO2 ekvivalentides (välja arvatud süsiniku neeldajad) võrreldes Kyoto protokolli eesmärkidega aastateks 2008–2012.

Allikas: Euroopa Keskkonnaagentuuri andmete põhjal Euroopa Komisjon

MEMBER STATE
1990
Kyoto Protocol
base year 1)
2006
Change 2005–2006
Change 2005–2006
Change 1990-2006
Change base year–2006
Targets 2008–12 under Kyoto Protocol and "EU burden sharing"
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(million tonnes)
(%)
(%)
(%)
(%)
Austria
79.2
79.0
91.1
-2.2
-2.3%
15.1%
15.2%
-13.0%
Belgium
144.5
145.7
137.0
-5.4
-3.8%
-5.2%
-6.0%
-7.5%
Bulgaria
116.7
132.6
71.3
0.8
1.2%
-38.9%
-46.2%
-8.0%
Cyprus
6.0
6.0
10.0
0.2
1.6%
66.0%
Not applicable
Not applicable
Czech Republic
194.2
194.2
148.2
2.5
1.7%
-23.7%
-23.7%
-8.0%
Denmark
69.0
69.3
70.5
6.9
10.9%
2.1%
1.7%
-21.0%
Estonia
41.6
42.6
18.9
-0.4
-2.3%
-54.6%
-55.7%
-8.0%
EU-15
4243.8
4265.5
4151.1
-34.9
-0.8%
-2.2%
-2.7%
-8.0%
Finland
70.9
71.0
80.3
11.3
16.3%
13.2%
13.1%
0.0%
France
563.3
563.9
541.3
-13.8
-2.5%
-3.9%
-4.0%
0.0%
Germany
1227.7
1232.4
1004.8
-0.2
0.0%
-18.2%
-18.5%
-21.0%
Greece
104.6
107.0
133.1
-0.7
-0.5%
27.3%
24.4%
25.0%
Hungary
98.2
115.4
78.6
-1.6
-2.0%
-20.0%
-31.9%
-6.0%
Ireland
55.5
55.6
69.8
-0.6
-0.8%
25.6%
25.5%
13.0%
Italy
516.9
516.9
567.9
-10.0
-1.7%
9.9%
9.9%
-6.5%
Latvia
26.5
25.9
11.6
0.5
4.4%
-56.1%
-55.1%
-8.0%
Lithuania
49.4
49.4
23.2
0.5
2.4%
-53.0%
-53.0%
-8.0%
Luxembourg
13.2
13.2
13.3
0.03
0.2%
1.0%
1.2%
-28.0%
Malta
2.2
2.2
3.2
-0.01
-0.3%
45.0%
Not applicable
Not applicable
Netherlands
211.7
213.0
207.5
-4.3
-2.0%
-2.0%
-2.6%
-6.0%
Poland
453.6
563.4
400.5
14.1
3.7%
-11.7%
-28.9%
-6.0%
Portugal
59.1
60.1
83.2
-4.2
-4.8%
40.7%
38.3%
27.0%
Romania
247.7
278.2
156.7
4.7
3.1%
-36.7%
-43.7%
-8.0%
Slovakia
73.7
72.1
48.9
-0.4
-0.9%
-33.6%
-32.1%
-8.0%
Slovenia
18.6
20.4
20.6
0.1
0.6%
10.8%
1.2%
-8.0%
Spain
287.7
289.8
433.3
-7.5
-1.7%
50.6%
49.5%
15.0%
Sweden
72.0
72.2
65.7
-1.2
-1.7%
-8.7%
-8.9%
4.0%
United Kingdom
768.5
776.3
652.3
-3.0
-0.5%
-15.1%
-16.0%
-12.5%
EU-27
5572.2
Not applicable
5142.8
-14.0
-0.3%
-7.7%
Not applicable
Not applicable


Side Bar