Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/960

V Bruselu dne 17. června 2008

Rybolov: Komise předkládá mimořádná opatření k řešení krize v oblasti pohonných hmot

Evropská komise dnes v zásadě odsouhlasila obsah balíčku mimořádných opatření k řešení naléhavých sociálních a hospodářských nesnází způsobených dramatickým nárůstem cen ropy, jakož i zásadních strukturálních problémů evropského loďstva. Hlavní opatření budou spočívat v přechodných odchylkách od pravidel Evropského rybářského fondu za účelem podpory rychlejšího přizpůsobení loďstva EU současné situaci a dočasné úlevy během přechodné fáze. Klíčová opatření budou zahrnovat programy pro adaptaci loďstev s cílem poskytnout rozsáhlejší a flexibilnější podporu pro loďstva, u nichž dojde na základě zásadní restrukturalizace k vyřazení z provozu, dále podporu na přechod k metodám rybolovu, které jsou energeticky účinnější a šetrnější k životnímu prostředí, mimořádnou podporu na dočasné pozastavení činnosti a tržní opatření zaměřená na zvýšení hodnoty ryb. Dne 24. června představí Evropský komisař pro námořní záležitosti a rybolov Joe Borg součásti tohoto balíčku na jednání Rady ministrů pro rybolov v Lucemburku a na počátku července Komise plánuje přijmout formální návrh v této věci.

Komisař Borg uvedl: „Loďstvo EU po mnoho let bloudilo v začarovaném kruhu nadměrné kapacity, přečerpání rybolovných zdrojů a snižování výnosnosti. Zároveň rybáři nemohli využít omezených dodávek a zvýšit maloobchodní ceny produktů rybolovu. Následkem toho zbývají v mnoha segmentech jen nepatrné rezervy a odvětví rybolovu je tak ve srovnání s jinými odvětvími mnohem náchylnější k drastickým nárůstům cen, jak jsme viděli v případě cen ropy. Komise se domnívá, že za účelem odvrácení vážné krize v odvětví rybolovu a zajištění toho, aby problém nebyl jen jednoduše odsunut, ale naopak se začal přímo řešit, je v této chvíli třeba provést koordinované kroky na úrovni EU. To znamená nejen poskytnutí mimořádné pomoci, ale i přijetí závazku začít konečně řešit základní problémy spojené s nadměrnou kapacitou, které maří všechny naše pokusy o opětovné postavení rybolovného průmyslu na udržitelný a výdělečný základ. Evropský rybářský fond nabízí nástroje, pomocí nichž budeme moci rybáře během tohoto přechodu podpořit, přičemž zároveň pokračujeme v konzultacích se zúčastněnými subjekty a s ministry, abychom zajistili, že balíček, který příští týden navrhneme, bude skutečně účinný.“

Podle názoru Komise je velmi důležité zaměřit podporu na loďstva, která jsou nejvíce závislá na palivech, a proto jsou nejvíce postižena současným problémem nadměrné kapacity. Navrhne tedy, že členské státy mohou vypracovat programy pro adaptaci loďstev, v rámci kterých budou zrušena omezení týkající se příplatků na trvalé odstavení (sešrotování). Pro plavidla zapojená do programů pro adaptaci loďstev bude k dispozici doplňková podpora na dočasné pozastavení činnosti a provozovatelům, kteří nahradí velká stará plavidla menšími a energeticky účinnějšími, se poskytne podpora na částečné vyřazení z provozu. Zavedou se rovněž ustanovení umožňující dočasná omezení příspěvků zaměstnanců na platby sociálního pojištění.

Konkrétněji bude všem plavidlům, která do konce roku 2008 přistoupí k dočasnému pozastavení činnosti až na tři měsíce, dána k dispozici podpora za předpokladu, že dotyčná plavidla budou zahrnuta do restrukturalizačního plánu. Taková podpora bude uzpůsobena tak, aby za všech okolností podpořila obnovení populací ryb a/nebo obchodní podmínky. Zvažují se i možné úpravy režimu de minimis pro rybolov, v rámci nichž by se strop ve výši 30 000 EUR na tři roky uplatňoval na plavidlo a ne na podnik (celkový strop by však byl 100 000 EUR na podnik).

Zároveň se plánuje řada zvláštních iniciativ na podporu hodnoty ryb v místě prvního prodeje a Komise chce z rozpočtu pro společnou rybářskou politiku vyčlenit dalších 20–25 milionů EUR, které by kromě prostředků dostupných v rámci Evropského rybářského fondu financovaly ad hoc projekty v této oblasti. Další opatření se plánují na podporu přechodu na energeticky úsporné technologie, zmírnění sociálně-ekonomického dopadu krize a usnadnění přeprogramování a vyplácení prostředků Evropského rybářského fondu.

Další informace: MEMO/08/415


Side Bar