Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU SK RO

IP/08/957

V Bruselu dne 17. června 2008

Spojování podniků: Komise schválila navrhované převzetí dceřiných pojišťoven rakouské Erste Bank skupinou Vienna Insurance Group, a to za určitých podmínek

Evropská komise dala v souladu s nařízením EU o spojování svůj souhlas s navrhovaným převzetím dceřiných pojišťoven rakouské Erste Bank skupinou Vienna Insurance Group (VIG) pod podmínkou, že budou dodrženy závazky související s prodejem společnosti Bank Austria Creditanstalt Versicherung AG (BACAV) v Rakousku a Unita v Rumunsku. S tímto prodejem jsou spojeny obavy týkající se produktů životního pojištění v oblasti důchodového pojištění a investic v Rakousku, jakož i produktů neživotního pojištění v Rumunsku, zejména pojištění motorových vozidel (povinné ručení třetí osoby a havarijní pojištění). S ohledem na nápravná opatření navrhovaná zúčastněnými stranami Komise dospěla k závěru, že tato transakce vážně nenaruší účinnou hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru (EHP) ani jakoukoliv podstatnou část hospodářské soutěže.

Neelie Kroes, komisařka pro hospodářskou soutěž, uvedla: „Důchodové pojištění a pojištění motorových vozidel jsou produkty, jež se přímo týkají evropského spotřebitele. Získané závazky jsou zárukou toho, že budou rakouští a rumunští spotřebitelé v těchto klíčových oblastech pojišťovnictví i nadále těžit z hospodářské soutěže na trhu.“

Vienna Insurance Group je mezinárodní pojišťovací skupina se sídlem v Rakousku, působící zejména v oblastech životního i neživotního pojištění v Rakousku, ale také v celé řadě zemí střední a východní Evropy.

Erste Bank je druhá největší rakouská banka. Pojišťovací služby této banky jsou poskytovány jejími dceřinými společnostmi s-Versicherung (Rakousko), BCR Life a BCR Non-Life (Rumunsko) a dalšími společnostmi v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Po konzultaci s celou řadou spotřebitelů, zprostředkovatelů a konkurenčních podniků na všech dotčených trzích Komise zaznamenala vážné problémy týkající se hospodářské soutěže v oblasti životního důchodového pojištění a životního pojištění investic v Rakousku, jakož i produktů neživotního pojištění v Rumunsku, zejména pojištění vozidel.

Společnost VIG v Rakousku by tak po navrhované transakci získala zhruba 40 % tržního podílu, což představuje takřka dvakrát tolik než v případě jejího nejbližšího konkurenčního podniku Uniqua. Komise se obzvláště obávala jejího silného postavení, které by po spojení podniků vzniklo v hlavním distribučním bankovním řetězci, v němž by byly dvě ze tří velkých rakouských retailových bank téměř výhradními distributory produktů životního pojištění skupiny VIG. Prodej společnosti BACAV konkurenčnímu podniku Ergo, jehož přítomnost na trhu byla doposud pouze omezená, znamená rovněž pokračování v distribučních vztazích se společností Bank Austria, a tím i zajištění toho, že na trhu bude nadále existovat konkurenční síla.

V Rumunsku by měla skupina VIG po spojení podniků údajně ještě důležitější postavení představující více než 50% podíl na trhu v oblasti pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, což je více než čtyřnásobkem podílu jeho nejbližšího konkurenta. Komise došla k závěru, že její silné postavení ve všech distribučních řetězcích – co se týká vlastního prodeje, či prodeje prostřednictvím obchodních jednatelů, makléřů a bank – by bylo pro konkurenty obrovskou překážkou. Prodej společnosti Unita naprosto odstraní překrývání ve všech klíčových segmentech neživotního pojištění a zajistí, že rychle rostoucí rumunský trh bude nadále těžit z hospodářské soutěže, kvality služeb a inovací.

Komise rovněž důkladně prozkoumala rumunský trh v oblasti úvěrů a záručního pojištění, ale dospěla k závěru, že zúčastněné strany nebudou mít po spojení žádnou obzvláště silnou pozici.

Kromě závazků získaných během přezkumu v roce 2006 v souvislosti s pojištěním odpovědnosti za farmaceutické výrobky, který se týkal nabytí společnosti Gerling Versicherungsgruppe (viz IP/06/461) společností Talanx, se jedná v rámci nařízení EU o spojování o první případ všeobecného pojištění, který bude podléhat opravným prostředkům.

Více informací naleznete na této internetové adrese:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/m101.html#m_5075


Side Bar