Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL

IP/08/937

Brussell, it-13 ta’ Ġunju 2008.

Il-kampanja tas-sajd għat-tonn: il-Kummissjoni tħabbar l-għeluq tas-sajd bil-purse seines

Il-Kummissjoni Ewropea llum ħabbret li sejra tagħlaq is-sajd għat-tonn fil-Mediterran u fil-Lvant ta’ l-Atlantiku għall-flotot li jistadu bil-purse seines, minħabba li tqis li l-kwoti allokati għalihom minn hawn u ftit ieħor ikunu eżawriti. Bastimenti li jistadu bil-purse seines mill-Greċja, Franza, Ċipru u Malta mhux se jkunu jistgħu jistadu aktar minn 00:00 tas-16 ta’ Ġunju, mentri dawk min Spanja se jkollhom projbizzjoni tas-sajd minn 00:00 tat-23 ta’ Ġunju. Id-deċiżjoni hija bbażata fuq id-dejta u l-informazzjoni li għandha f’idejha l-Kummissjoni. Il-partijiet l-oħra tal-flotta li għad għandhom kwota disponibbli huma liberi li jissuktaw bis-sajd. L-għeluq tas-sajd bil-purse seines huwa meħtieġ biex titħares din ir-riżorsa fraġli, u biex l-irkurpu ta’ l-istokk ikun żgurat skond il-pjan ta’ rkupru fuq 15-il sena maqbul mill-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn ta’ l-Atlantiku (ICCAT). Il-Kummissjoni hija determinata li tuża l-mezzi kollha meħtieġa biex ma jitħalliex li jerġa' jseħħ is-sajd żejjed sostanzjali li rajna fl-2007.

Biex tiżgura li l-għeluq ikun effikaċi fi-prevenzjoni tas-sajd żejjed, ir-Regolament jipprojbixxi wkoll lill-operaturi ta’ l-UE milli jilqgħu ħatt l-art, it-tqegħid f’gaġeġ għat-tismin jew it-trobbija, u t-trażbord ta’ tonn maqbud minn bastimenti tas-sajd bil-purse seines, tkun xi tkun il-bandiera li jtajru (ta’ l-UE jew ta’ pajjiż terz), u dan b’seħħ minn 00:00 tas-16 ta'  Ġunju, bl-eċċezzjoni ta' bastimenti Spanjoli tas-sajd bil-purse seines, li jistgħu jkomplu jħottu l-art, jittrasferixxu u jittrażbordaw sa 00:00 tat-23 ta’ Ġunju.

L-istaġun kurrenti tas-sajd għat-tonn qed ikun issorveljat permezz ta’ kampanja bla preċedent ta’ spezzjoni u kontroll min-naħa tal-Kummissjoni, f’kollaborazzjoni mill-qrib ma’ l-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd. Din il-kampanja nbdiet wara s-sajd żejjed sostanzjali li għamlet il-flotta ta’ l-UE fl-2007, u n-nuqqasijiet serji ta’ kontroll u infurzar li kienu osservati fl-Istati Membri kollha involuti f’dan is-sajd. Is-sena li għaddiet, dan is-sajd żejjed fil-parti l-kbira tiegħu ikkawżah is-settur tal-flotta tas-sajd industrijali bil-purse seines, li huwa responsabbli għal aktar minn 70% tal-qbid totali. Minkejja l-mezzi li l-Fond Ewropew tas-Sajd qiegħed għad-dispożizzjoni ta’ l-Istati Membri, u minkejja li l-kwota tagħha tnaqqset skond il-pjan ta’ rkupru ta’ l-ICCAT, fl-2008 l-kapaċità tas-settur irreġistrat tas-sajd bil-purse seines (134 bastiment) hija akbar milli kienet fl-2007 (92 bastiment). B’konsegwenza ta’ dan, kien hemm ħtieġa akbar għal azzjoni urġenti min-naħa tal-Kummissjoni biex ma jitħalliex li tinqabeż il-kwota. Fl-eqqel ta’ l-istaġun, f’Ġunju, il-flotta ta’ l-UE tas-sajd bil-purse seines f’biss tlett ijiem kapaċi taqbad 10% tal-kwota annwali totali.

Id-deċiżjoni li jingħalaq is-sajd ittieħdet abbażi ta’ l-Artikolu 7 tar-Regolament Bażiku tal-Politika Komuni tas-Sajd, li lill-Kummisjsoni jagħtiha s-setgħa li tieħu miżuri ta' emerġenza jekk ikun hemm evidenza ta’ theddida serja għal-konservazzjoni ta’ riżorsi akkwatiċi ħajjin. L-għeluq qiegħed isir permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 530/2008, li daħal fis-seħħ immedjatament mal-pubblikazzjoni tiegħu llum. L-operaturi kollha għandhom l-obbligu jirrifjutaw tonn maqbud minn bastimenti ta’ l-UE jew ta’ pajjiżi terzi sa mid-dati msemmija hawn fuq.


Side Bar