Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV FI

IP/08/910

Bruksela, dnia 10 czerwca 2008 r.

UE podwoi nakłady na prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie robotyki

Podczas wiodących międzynarodowych targów w dziedzinie robotyki i automatyki AUTOMATICA 2008, które odbyły się w Monachium, Komisja Europejska ogłosiła zamiar pobudzenia rozwoju robotyki w Europie. W latach 2007-2010 Unia Europejska podwoi nakłady na tę dziedzinę, przeznaczając prawie 400 mln euro na wsparcie badań nad robotyką. Ten ambitny program ma na celu stworzenie silniejszych więzi między środowiskiem naukowym a przemysłem. Planuje się finansowanie szeroko zakrojonych badań prowadzonych we współpracy między naukowcami i przedstawicielami branży. Komisja Europejska wzywa branżę do zwiększenia europejskiej produkcji kluczowych komponentów, takich jak przekładnie, aby stawić czoła konkurencji z Azji i uniknąć strategicznej zależności od innych regionów świata.

Europejska automatyka – w szczególności robotyka – ma możliwość nie tylko utrzymania wiodącej pozycji, ale także dalszego rozwoju i zwiększenia swojej wartości” – stwierdziła unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding. „Aby to osiągnąć, należy wzmocnić wysiłki w kilku obszarach.

Unia Europejska zajmuje obecnie wysoką pozycję na rynku robotyki przemysłowej: około jednej trzeciej automatów przemysłowych produkuje się w Europie. W najbliższych dwudziestu latach stopa wzrostu na rynku robotyki będzie stanowiła ważną część światowej gospodarki: Międzynarodowa Federacja Robotyki (ang. International Federation of Robotics – IFR) szacuje, że wartość światowego rynku robotyki przemysłowej wynosi obecnie około 4 mld euro, a do roku 2010 r. będzie wzrastała o 4,2 proc. rocznie.

Roboty usługowe wykorzystywane poza domeną produkcji oferują nowe możliwości zastosowań i rozszerzenia rynku: według IFR do roku 2010 rynek ten będzie wzrastał o 10-15 proc. rocznie, zaś liczba profesjonalnych robotów usługowych wzrośnie z 40 000 w 2006 r. do 75 000 w 2010 r. Roboty usługowe są wykorzystywane w wielu dziedzinach, np. przy dystrybucji towarów, czyszczeniu pojazdów, w rolnictwie i medycynie.

Robotyka ma kluczowe znaczenie dla przyszłej konkurencyjności Europy. Utrzymanie produkcji w regionach świata, gdzie wynagrodzenia są wysokie, jest możliwe jedynie dzięki automatyce. Automatyka odgrywa również ważną rolę przy zapewnianiu zrównoważonej produkcji i ograniczaniu marnotrawstwa zasobów. Przyczyni się również do rozwiązania problemu starzenia się społeczeństwa w Europie zastępując zmniejszające się zasoby siły roboczej.

W ramach programu badawczego o budżecie wynoszącym 400 mln euro Komisja Europejska podejmuje działania na rzecz stworzenia systemu transferu technologii między środowiskiem naukowym a przemysłem, co umożliwi wykorzystanie robotów klasy przemysłowej na potrzeby prowadzenia badań zakrojonych na dużą skalę w europejskich laboratoriach badawczych. Przedsiębiorstwa uczestniczące w systemie będą informowane o wynikach takich badań.

Niezależnie od badań naukowych przedstawiciele przemysłu europejskiego są świadomi potrzeby zmniejszenia zależności zewnętrznej w zakresie kluczowych komponentów takich jak napędy, przekładnie czy silniki. Komisja Europejska zachęca branżę do ustalenia norm technicznych i opracowania modeli biznesowych w tej dziedzinie w celu zapewnienia zrównoważonych dostaw takich komponentów.

Dodatkowe informacje:

Systemy kognitywne i robotyka: http://cordis.europa.eu/ist/cognition/index.html

AUTOMATICA 2008: www.automatica-muenchen.com

Annex

Comparison of R&D Investment in Robotics

Region
Europe
South Korea
Japan
USA
Year 2007
100 M€
250 M€ 1
11.5 M€
15 M€
Funding Programme
EU's 7th research Framework Programme on Information & Communication
Technologies
ATP
Korean Government's Advanced Technology Programme
METI
Ministry of Economy, Trade & Industry
NSF
US National Science Foundation

1 Average annual expenditure of a 4 year programme 2004-08

Source for Korea: British Embassy Seoul, Science & Technology Briefing Paper
Source for Japan: International Advanced Robotics Programme (IARP) Japan delegate report 2007
Sources for USA: IARP USA delegate report 2007


Side Bar