Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/909

Bruselj, 10. junija 2008

Program MEDIA MUNDUS: Komisija preučuje možnost uvedbe programa za globalno sodelovanje na področju filma

Komisija preučuje, kakšne bi bile koristi, če bi programu Evropske unije MEDIA – ki je bil oblikovan leta 1991 za spodbujanje razvoja in distribucije evropskih filmov prek meja – dodali nov program MEDIA MUNDUS, da bi okrepili kulturne in trgovinske odnose med evropsko filmsko industrijo in filmskimi ustvarjalci iz tretjih držav. S tem bi strokovnjaki na avdiovizualnem področju iz Evrope in ustrezni filmski ustvarjalci zunaj EU lahko vzajemno izboljšali svojo konkurenčnost, tako da bi bolje izkoristili možnosti za skupne projekte, kot so razvoj, distribucija in promocija avdiovizualnih del. Program MEDIA MUNDUS bi bil oblikovan po vzoru programa študentske izmenjave ERASMUS MUNDUS, ki je bil leta 2001 dodan že obstoječemu programu ERASMUS, da bi bila mogoča izmenjava med evropskimi univerzami in univerzami iz tretjih držav. Na javnem spletnem posvetovanju o glavnih značilnostih in prednostnih nalogah morebitnega programa MEDIA MUNDUS je mogoče sodelovati do 15. junija 2008, javna razprava pa bo potekala 25. junija v Bruslju.

Zaradi kulturne raznolikosti evropske kinematografije in privlačnosti našega programa MEDIA so filmski ustvarjalci iz Južne Amerike, Azije, Rusije in z drugih kontinentov vedno znova izrazili željo, da bi se povezali z evropskimi avdiovizualnimi trgi in si tako vzajemno povečali potencial. Tako kot program MEDIA spodbuja popolnejše izkoriščanje priložnosti, ki jih omogoča evropski enotni trg, bi tudi program MEDIA MUNDUS pospeševal kroženje naših filmov po svetu, v Evropi pa bi spodbujal distribucijo filmov iz partnerskih držav s celega sveta. To pomeni, da bi imeli državljani večjo izbiro filmov, ki bi bili kulturno bolj raznoliki, kar bi ustrezalo duhu Konvencije Unesca o kulturni raznolikosti,“ je dejala komisarka EU za medije Viviane Reding.

Komisija je že decembra 2007 ob podpori Evropskega parlamenta in Sveta kulturnih ministrov začela izvajati pripravljalni ukrep „MEDIA International“. Namen ukrepa „MEDIA International“, za katerega sta v letu 2008 odobrena 2 milijona EUR, je okrepiti izmenjavo med strokovnjaki na avdiovizualnem področju iz EU in tretjih držav, ki pripisujejo enak pomen kulturni raznolikosti. Ukrep se bo izvajal največ tri leta, z njim pa se bodo preskušali načini, kako olajšati poslovno sodelovanje in razširiti omrežja med strokovnjaki iz EU in tretjih držav, da bi to koristilo obema stranema. Dejavnosti, ki se financirajo v letu 2008, vključujejo nenehno skupno usposabljanje (ki se bo v naslednjih letih razširilo na sodelovanje med šolami za filmsko umetnost), skupne promocijske kampanje za komercialno distribucijo kinematografskih del in podporo projektom med kinematografskimi omrežji; vse te dejavnosti bodo obiskovalce kina v tretjih državah spodbudile, da si bodo v kinodvoranah v svoji državi ogledali več evropskih filmov, in obratno.

Cilj javnega posvetovanja o morebitnem programu MEDIA MUNDUS, ki ga je zdaj začela Komisija, je zbrati mnenja zainteresiranih strani glede zamisli o dopolnitvi programa MEDIA za promocijo, razvoj in distribucijo evropskih filmov (z letnim proračunom približno 100 milijonov EUR) z novim mednarodnim programom. Z zainteresiranimi stranmi poteka posvetovanje o konkretnih vprašanjih, kot so:

  • sklenitev sporazumov med distributerji/izvozniki/imetniki pravic iz EU in tretjih držav (zlasti prek dogodkov, npr. koprodukcijskih sejmov) za spodbujanje izključnega prvega prikazovanja njihovih filmov na ozemlju/ozemljih njihovih partnerjev;
  • prikazovanje evropskih filmov in filmov iz tretjih držav v zadevnih kinematografskih omrežjih in načini za povečanje ozaveščenosti javnosti glede prikazovanja filmov iz evropskih in tretjih držav, ki jih urejajo sporazumi o vzajemni distribuciji;
  • organizacija skupnih usposabljanj izobraževalnih ustanov za filmsko umetnost iz evropskih in tretjih držav.

Komisija bo na podlagi prispevkov iz javne razprave do konca leta 2008 odločila o predlogu glede morebitnega programa MEDIA MUNDUS. To zamisel so že odločno podprli kulturni ministri, ki so 19. maja ob dnevu Evrope 2008 sodelovali na filmskem festivalu v Cannesu.

Ozadje:

Evropski program MEDIA že zdaj filmskim ustvarjalcem iz 32 držav omogoča pomoč pri financiranju distribucije njihovih avdiovizualnih del po vsem svetu. Evropski avdiovizualni industriji za obdobje 2007–2013 zagotavlja 755 milijonov EUR (IP/07/169).

Prejšnji mesec so štirje filmi, financirani v okviru programa MEDIA, na filmskem festivalu v Cannesu prejeli prestižne nagrade, med njimi tudi zlato palmo (film Entre Les Murs) in veliko nagrado žirije (film Gomorra) (IP/08/800). Ti filmi spadajo med štirinajst filmov, ki so bili predvajani na festivalu ter so bili razviti ali distribuirani s podporo več kot 900 000 EUR iz programa Evropske unije MEDIA (IP/08/741). Filmi, financirani v okviru programa MEDIA, so bili uspešni tudi na podelitvi oskarjev; to leto je bil oskar podeljen filmu Die Fälscher (Ponarejevalci; Avstrija, Nemčija) in filmu La Vie en rose (La Môme; Francija) (IP/08/298).

Več o javnem spletnem posvetovanju:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm Več o javni razpravi:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/public_hearing/index_en.htm Več o ukrepu „MEDIA International“:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Več o programu MEDIA in nagradah canskega filmskega festivala za leto 2008:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media/index/en.htmlhttp://ec.europa.eu/information_society/media/overview/news/cannes_2008/index_en.htm


Side Bar