Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/909

V Bruseli 10. júna 2008

MEDIA MUNDUS: Komisia uvažuje o programe globálnej spolupráce v oblasti filmu

Komisia v súčasnosti skúma, s akými výhodami by mohlo byť spojené rozšírenie programu Európskej únie Médiá, vytvoreného v roku 1991 na podporu a propagáciu rozvoja a distribúcie európskych filmov za hranicami krajín pôvodu, o nový program MEDIA MUNDUS zameraný na posilnenie kultúrnych a obchodných vzťahov medzi európskym filmovým priemyslom a filmármi v tretích krajinách. Tento program by mohol pomôcť európskym profesionálom v audiovizuálnej oblasti a filmárom mimo EÚ lepšie využívať možnosti spoločných projektov ako je rozvoj, distribúcia a propagácia audiovizuálnych diel, a tak vzájomne zvyšovať svoju konkurencieschopnosť. Predlohou preň by bol výmenný program pre študentov ERASMUS MUNDUS, o ktorý sa v roku 2001 rozšíril už existujúci program ERASMUS s cieľom umožniť výmeny študentov medzi európskymi univerzitami a univerzitami v tretích krajinách. Verejné konzultácie online o hlavných črtách a prioritách, ktoré by program MEDIA MUNDUS mal mať, sú otvorené do 15. júna 2008 a verejne sa prerokujú v Bruseli 25. júna.

„Kultúrna rozmanitosť európskeho filmu a príťažlivosť nášho programu Médiá podnietili filmárov z Južnej Ameriky, Ázie, Ruska aj iných kontinentov opakovane vysloviť žiadosť vytvoriť prepojenia s európskym audiovizuálnym trhom vedúce k vzájomnej podpore tvorivého potenciálu. Tak, ako program Médiá propaguje využívanie jednotného trhu EÚ v plnej miere, program MEDIA MUNDUS by umožňoval distribúciu našich filmov na celom svete a naopak, distribúciu filmov z partnerských krajín z celého sveta v Európe, čo znamená väčší výber pre občanov a kultúrne rozmanitejšie filmy – a to všetko v duchu dohovoru UNESCO o kultúrnej rozmanitosti“, vyhlásila komisárka pre médiá Viviane Redingová.

Komisia s podporou Európskeho parlamentu a Rady ministrov kultúry už v decembri 2007 spustila prípravnú akciu „MEDIA International“. Rozpočet akcie na rok 2008 je 2 milióny EUR a jej cieľom je zintenzívniť výmenu medzi profesionálmi v audiovizuálnej oblasti v EÚ a v tretích krajinách, ktorých spoločnou prioritou je kultúrna rozmanitosť. Potrvá maximálne tri roky a v rámci nej sa budú skúmať spôsoby, akými sa môžu uľahčiť dohody a rozširovať prepojenia medzi profesionálmi z EÚ a tretích krajín s cieľom vzájomného prospechu. Medzi opatrenia podporované v roku 2008 patrí nepretržité spoločné vzdelávanie (zámerom pre nasledujúce roky je rozšíriť ho o spoluprácu medzi filmovými školami a fakultami), spoločné kampane na propagáciu komerčnej distribúcie kinematografických diel a podpora projektov medzi sieťami kín. Všetky tieto opatrenia majú podnietiť návštevníkov kín v tretích krajinách vyhľadávať vo svojich kinách viac európskych filmov a naopak.

Cieľom verejných konzultácií o potenciálnom programe MEDIA MUNDUS, ktoré Komisia otvorila, je získať reakcie od zainteresovaných strán na zámer pridať k programu Médiá na propagáciu, rozvoj a distribúciu európskych filmov (s ročným rozpočtom približne 100 mil. EUR) nový medzinárodný program. Zainteresované strany majú vyjadriť svoj názor na konkrétne otázky, ako napr.:

  • uzatváranie dohôd medzi distribútormi/vývozcami/držiteľmi práv z EÚ a tretích krajín (predovšetkým prostredníctvom podujatí, napríklad trhov pre koprodukciu) na účely propagácie exkluzívnej premiéry svojich filmov na území svojich partnerov,
  • premietanie európskych filmov a filmov z tretích krajín v príslušných sieťach kín a spôsoby, ako zvýšiť informovanosť verejnosti o uvádzaní filmov z EÚ a tretích krajín, ktoré sú predmetom spoločných distribučných dohôd,
  • organizácia spoločných školiacich podujatí filmových vzdelávacích inštitúcií EÚ a tretích krajín.

Komisia do konca roka 2008 na základe príspevkov do verejnej diskusie rozhodne o návrhu potenciálneho programu MEDIA MUNDUS. Ministri kultúry, ktorí sa zúčastnili Dňa Európy 2008 v rámci filmového festivalu v Cannes 19. mája, tejto myšlienke už vyslovili svoju podporu.

Súvislosti:

Program EÚ Médiá už pomáha filmárom z 32 krajín získavať prístup k financovaniu distribúcie svojich audiovizuálnych diel na celom svete. Európskemu audiovizuálnemu priemyslu na obdobie 2007 - 2013 zabezpečuje financovanie v celkovej výške 755 mil. EUR (IP/07/169).

Minulý mesiac získali štyri filmy financované z programu Médiá prestížne ocenenia filmového festivalu v Cannes vrátane zlatej palmy (Entre Les Murs) a veľkej ceny poroty (Gomorra) (IP/08/800). Tieto filmy patria k 14 filmom premietaným na festivale, ktoré sa vyrobili alebo distribuovali s finančnou podporou vyše 900 000 EUR z programu EÚ Médiá (IP/08/741). Filmy natočené s finančným príspevkom z programu Médiá už zaznamenali aj úspechy na udeľovaní filmovej ceny Oscar, keď jedno ocenenie získal film Diablova dielňa (Die Fälscher/Rakúsko-Nemecko) a jedno film Edith Piaf (La Môme/Francúzsko) (IP/08/298).

Ďalšie informácie o verejných konzultáciách online:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm Ďalšie informácie o verejnom prerokovaní:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/public_hearing/index_en.htm Ďalšie informácie o akcii Media International:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Ďalšie informácie o programe Médiá a oceneniach z Cannes 2008:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media/index/en.htmlhttp://ec.europa.eu/information_society/media/overview/news/cannes_2008/index_en.htm


Side Bar