Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/909

Bruksela, dnia 10 czerwca 2008 r.

MEDIA MUNDUS: Komisja rozważa stworzenie globalnego programu współpracy filmowej

Komisja rozważa obecnie korzyści płynące z rozszerzenia unijnego programu MEDIA – stworzonego w 1991 r. w celu promowania rozwoju i dystrybucji filmów europejskich poza granicami UE – o nowy program MEDIA MUNDUS mający wzmocnić więzi kulturalne i handlowe między unijnym przemysłem filmowym a producentami filmów w krajach trzecich. Program przyczyniłby się do wzajemnego wzrostu konkurencyjności europejskiej branży audiowizualnej i producentów filmowych poza granicami Unii poprzez lepsze wykorzystanie wspólnych projektów, takich jak tworzenie, dystrybucja i promocja utworów audiowizualnych. Program MEDIA MUNDUS byłby wzorowany na modelu programu wymiany studenckiej ERASMUS MUNDUS, o który w 2001 r. rozszerzono istniejący program ERASMUS w celu umożliwienia wymiany studentów między uniwersytetami w Europie i w krajach trzecich. Do dnia 15 czerwca 2008 r. trwają w internecie publiczne konsultacje dotyczące głównych cech i priorytetów ewentualnego programu MEDIA MUNDUS, zaś w dniu 25 czerwca w Brukseli odbędzie się otwarte posiedzenie.

Różnorodność kulturowa europejskiego kina i atrakcyjność programu MEDIA spowodowały, że producenci filmowi z różnych krajów, między innymi z Rosji, i z różnych kontynentów, w tym z Azji i Ameryki Południowej, wielokrotnie zwracali się do podmiotów działających na rynkach audiowizualnych Europy z propozycją współpracy w celu wzajemnego zwiększenia potencjału. Podobnie jak program MEDIA, który dąży do pełnego wykorzystania możliwości, jakie oferuje jednolity rynek europejski, MEDIA MUNDUS ułatwiłby dystrybucję filmów europejskich na świecie oraz filmów naszych zagranicznych partnerów w Europie. Oznacza to większy wybór dla obywateli i większą różnorodność kulturową filmów – w duchu Konwencji UNESCO dotyczącej różnorodności kulturowej”, stwierdziła Viviane Reding, unijna komisarz ds. mediów.

Już w grudniu 2007 r. Komisja, wspierana przez Parlament Europejski i Radę Ministrów Kultury, podjęła działanie przygotowawcze „MEDIA International”. „MEDIA International”, którego budżet na rok 2008 wynosi 2 mln euro, ma na celu wzmocnienie wymiany między przedstawicielami branży audiowizualnej w UE i krajach trzecich, dla których ważne jest zachowanie różnorodności kulturowej. Program może trwać trzy lata; w tym czasie zbadane zostaną możliwości uproszczenia systemu zawierania umów i rozszerzania sieci kontaktów między przedstawicielami branży w UE i w krajach trzecich, co powinno przynieść wzajemne korzyści. Działania współfinansowane w 2008 r. obejmują wspólne szkolenia (które w przyszłym roku obejmą współpracę szkół filmowych); wspólne kampanie promocyjne dotyczące komercyjnej dystrybucji utworów filmowych; oraz wsparcie wspólnych projektów sieci kinowych. Wszystkie te działania mają na celu zachęcenie widzów w krajach trzecich do oglądania filmów europejskich i odwrotnie.

Publiczne konsultacje rozpoczęte przez Komisję w odniesieniu do ewentualnego programu MEDIA MUNDUS koncentrują się obecnie na uzyskaniu opinii zainteresowanych stron co do rozszerzenia programu MEDIA mającego na celu promocję, tworzenie i dystrybucję filmów europejskich (roczny budżet ok. 100 mln euro) o nowy program międzynarodowy. Konsultacje obejmują określone kwestie, jak np.:

  • zawieranie umów między dystrybutorami/eksporterami/właścicielami praw z UE i krajów trzecich (głównie podczas imprez, np. rynki koprodukcji) w celu promowania wyłącznego pierwszeństwa dystrybucji filmów na terytoriach partnerów;
  • wyświetlanie filmów z Europy i krajów trzecich w odpowiednich sieciach kinowych oraz sposoby informowania publiczności o nowych filmach z Europy i krajów trzecich objętych umowami wzajemnej dystrybucji;
  • organizacja wspólnych sesji szkoleniowych w placówkach Europy i krajów trzecich.

Komisja, na podstawie odpowiedzi pozyskanych podczas publicznej debaty, zdecyduje przed końcem 2008 r. o przygotowaniu wniosku w sprawie programu MEDIA MUNDUS. Pomysł ten zdobył już zwolenników wśród ministrów kultury uczestniczących w Dniu Europy 2008 podczas Festiwalu Filmowego w Cannes w dniu 19 maja br.

Dodatkowe informacje:

Europejski program MEDIA pomaga producentom filmowym z 32 państw w uzyskaniu dostępu do finansowania w celu dystrybucji ich utworów na całym świecie, W latach 2007-2013 europejski przemysł audiowizualny otrzyma w ramach programu 755 mln euro (IP/07/169).

W zeszłym miesiącu, podczas Festiwalu Filmowego w Cannes, cztery filmy współfinansowane z programu MEDIA zdobyły nagrody, w tym Złotą Palmę (Entre Les Murs) i nagrodę Grand Prix (Gomorra) (IP/08/800). Filmy te należą do 14 wyświetlanych na Festiwalu dzieł, których produkcja lub dystrybucja otrzymały wsparcie wynoszące ponad 900 000 euro z unijnego programu MEDIA (IP/08/741). Filmy wspierane w ramach programu MEDIA święciły już triumfy w czasie tegorocznej ceremonii wręczania Oscarów, kiedy to złote statuetki otrzymali „Fałszerze” (Die Fälscher/Austria-Niemcy) oraz „La vie en Rose” (La Môme/Francja) (IP/08/298).

Dodatkowe informacje na temat konsultacji publicznych:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm Dodatkowe informacje na temat otwartego posiedzenia:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/public_hearing/index_en.htm Dodatkowe informacje na temat MEDIA International:

http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Dodatkowe informacje na temat programu MEDIA i nagród Festiwalu w Cannes 2008:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media/index/en.htmlhttp://ec.europa.eu/information_society/media/overview/news/cannes_2008/index_en.htm


Side Bar