Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/909

Brussel, 10 juni 2008

MEDIA MUNDUS: De Commissie denkt aan een algemeen programma voor samenwerking op filmgebied

De Commissie bekijkt momenteel of het nuttig is om aan het MEDIA-programma van de EU - dat in 1991 is opgezet om de ontwikkeling en de distributie van Europese films over de grenzen heen te bevorderen - een nieuw MEDIA MUNDUS-programma toe te voegen om de culturele en commerciële relaties tussen de Europese filmindustrie en filmmakers van derde landen te versterken. Dit kan professionals uit de audiovisuele sector in Europa en collega-filmmakers van buiten de EU helpen om hun concurrentievermogen wederzijds te verbeteren door beter gebruik te maken van het potentieel voor gezamenlijke projecten zoals de ontwikkeling, distributie en promotie van audiovisuele werken. Een dergelijk MEDIA MUNDUS-programma kan het model volgen van het studentenuitwisselingsprogramma ERASMUS MUNDUS dat in 2001 aan het bestaande ERASMUS-programma is toegevoegd om uitwisseling tussen Europese universiteiten en universiteiten in derde landen mogelijk te maken. Tot 15 juni 2008 loopt nu een openbare online-raadpleging over de belangrijkste elementen en prioriteiten van een eventueel MEDIA MUNDUS-programma en op 25 juni zal in Brussel een openbare hoorzitting worden gehouden.

"De culturele diversiteit van de Europese film en de aantrekkelijkheid van ons MEDIA-programma hebben geleid tot herhaalde verzoeken van filmmakers uit Zuid-Amerika, Azië, Rusland en andere continenten om bruggen te slaan naar de audiovisuele markten in Europa om hun potentieel wederzijds op te voeren. Op dezelfde manier als MEDIA ervoor ijvert om optimaal gebruik te maken van de kansen die de interne markt van Europa biedt, zou een MEDIA MUNDUS-programma wereldwijd de verspreiding van onze films en vice versa en de distributie van films van partnerlanden van over de hele wereld in Europa vergemakkelijken. Dit betekent meer keus voor de burgers en meer cultureel diverse films - dit alles in de geest van de Unesco-overeenkomst inzake culturele diversiteit," verklaarde van de EU-commissaris voor de media, Viviane Reding.

Reeds in december 2007 lanceerde de Commissie, met de steun van het Europees Parlement en de Raad van de ministers van Cultuur, de voorbereidende actie "MEDIA International". Met een budget van 2 miljoen euro in 2008 beoogt “MEDIA International” uitwisselingen tussen professionals uit de audiovisuele sector in de EU en in derde landen die dezelfde prioriteit voor culturele diversiteit delen, te stimuleren. Het programma loopt gedurende drie jaar en is een test om na te gaan hoe, tot wederzijds voordeel, overeenkomsten kunnen worden gefaciliteerd en netwerken tussen de EU en professionals uit derde landen kunnen worden uitgebreid. Tot de maatregelen die in 2008 worden gesteund, behoren permanente gezamenlijke opleiding (die in de komende jaren wordt uitgebreid tot samenwerking tussen filmscholen); gezamenlijke promotiecampagnes voor de commerciële distributie van cinematografische werken; en steun voor projecten tussen bioscoopnetwerken – dit alles met als doel filmliefhebbers in derde landen aan te moedigen om meer Europese films in hun eigen bioscopen te bekijken en vice versa.

Met de openbare raadpleging die nu door de Commissie over een eventueel MEDIA MUNDUS-programma wordt gehouden, wordt van alle betrokkenen feedback gevraagd over het idee van een aanvulling op het MEDIA-programma voor de bevordering, ontwikkeling en distributie van Europese films (jaarlijks budget: ongeveer 100 miljoen euro) met een nieuw internationaal programma. De betrokkenen worden geraadpleegd over specifieke kwesties zoals:

  • de sluiting van overeenkomsten tussen distributeurs/exporteurs/houders van rechten uit de EU en derde landen (met name via evenementen zoals coproductiemarkten) om de exclusieve eerste vertoning van hun respectieve films op het grondgebied van hun partner(s) te bevorderen;
  • vertoning van films uit Europese en derde landen in de respectieve bioscoopnetwerken en manieren om de publieksvoorlichting over het uitbrengen van films uit Europese en derde landen die onder wederzijdse distributieovereenkomsten vallen, te verbeteren;
  • organisatie van gezamenlijke opleidingssessies tussen filmopleidingen in Europese en derde landen;

Op basis van de bijdragen die naar aanleiding van de openbare raadpleging worden ontvangen, zal de Commissie tegen eind 2008 een besluit nemen over een voorstel voor een eventueel MEDIA MUNDUS-programma. Het idee heeft reeds flinke steun gekregen van de ministers van Cultuur die op 19 mei deelnamen aan de Europadag 2008 op het Filmfestival van Cannes.

Achtergrond:

Het MEDIA-programma van de EU helpt nu al filmmakers uit 32 landen om wereldwijd toegang te krijgen tot financiering voor de distributie van hun audiovisuele werken. Tussen 2007 en 2013 wordt 755 miljoen euro steun gegeven aan de audiovisuele industrie in Europa (IP/07/169).

Vorige maand wonnen vier door MEDIA gefinancierde films prestigieuze prijzen op het Filmfestival van Cannes, onder meer de Gouden Palm (voor Entre les murs) en de Grote Prijs van de Jury (voor Gomorra) (IP/08/800). Deze films behoorden tot de 14 op het Festival vertoonde films die waren ontwikkeld of gedistribueerd met steun van meer dan 900 000 euro uit het MEDIA-programma van de Europese Unie (IP/08/741). Door MEDIA gesteunde films zijn ook al in de prijzen gevallen op de Oscaruitreiking, met dit jaar een Oscar voor Die Fälscher (Oostenrijk-Duitsland) en La Vie En Rose/La môme (Frankrijk) (IP/08/298).

Nadere informatie over de openbare online-raadpleging:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm Nadere informatie over de openbare hoorzitting:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/public_hearing/index_en.htm Nadere informatie over MEDIA International:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Nadere informatie over de het MEDIA-programma en de prijzen van het Filmfestival van Cannes 2008:
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/news/cannes_2008/index_en.htm


Side Bar