Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/909

Briuselis, 2008 m. birželio 10 d.

MEDIA MUNDUS. Komisija svarsto pasaulinę kino kūrėjų bendradarbiavimo programą

Šiuo metu Komisija nagrinėja, kokios naudos būtų galima gauti į ES programą MEDIA – sukurtą 1991 m. siekiant paskatinti kurti ir platinti Europos filmus kitose valstybėse – įtraukus naują programą MEDIA MUNDUS, kuria siekiama stiprinti Europos kino pramonės ir trečiųjų šalių kino kūrėjų kultūrinius bei komercinius ryšius. Ji galėtų padėti Europos profesionaliems audiovizualinio meno kūrėjams ir tokiems pat ne ES šalių kino kūrėjams abipusiškai didinti konkurencingumą geriau išnaudojant galimybes dalyvauti bendruose projektuose, pvz., audiovizualinių kūrinių kūrimo, platinimo ir populiarinimo projektuose. Kuriant programą MEDIA MUNDUS būtų sekama studentų mainų programos ERASMUS MUNDUS, 2001 m. įtrauktos į jau veikusią programą ERASMUS siekiant pasinaudoti Europos ir trečiųjų šalių universitetų mainų galimybe, pavyzdžiu. Viešosios konsultacijos dėl galimos programos MEDIA MUNDUS pagrindinių ypatybių ir prioritetų vyks internetu iki 2008 m. birželio 15 d., o viešasis svarstymas bus surengtas Briuselyje birželio 25 d.

„Dėl Europos kino kultūrinės įvairovės ir mūsų programos MEDIA patrauklumo Pietų Amerikos, Azijos, Rusijos ir kitų žemynų kino kūrėjai siekdami abipusės naudos ne kartą pageidavo sustiprinti ryšius su Europos audiovizualinio meno rinkomis. Programa MEDIA skatinama iki galo išnaudoti Europos bendrosios rinkos galimybes, o programa MEDIA MUNDUS sudarytų palankesnes sąlygas mūsų filmams sklisti po visą pasaulį ir, atvirkščiai, viso pasaulio šalių partnerių sukurtus filmus platinti Europoje. Todėl piliečiai turėtų daugiau galimybių rinktis ir padidėtų kultūrinė filmų įvairovė – visa tai atitinka UNESCO konvencijos dėl kultūrų įvairovės principus,“ – kalbėjo už žiniasklaidą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding.

Palaikoma Europos Parlamento ir Kultūros Ministrų Tarybos, Komisija dar 2007 m. gruodį ėmėsi įgyvendinti parengiamąją priemonę „MEDIA International“. „MEDIA International“, kurios 2008 m. biudžetas yra 2 mln. EUR, tikslas – skatinti ES ir trečiųjų šalių profesionalių audiovizualinio meno kūrėjų, kurie laikosi to paties kultūrų įvairovės prioriteto, mainus. Trejus metus įgyvendinant šią priemonę bus mėginama palengvinti sutarčių sudarymą ir išplėsti ES bei trečiųjų šalių profesionalių kūrėjų tinklus, kurie būtų naudingi abiem pusėms. 2008 m. remiama veikla – bendras tęstinis mokymas (kitais metais peraugsiantis į kino mokyklų bendradarbiavimą), komerciniais tikslais platinamų kinematografijos kūrinių bendros reklamos kampanijos ir bendri kino teatrų tinklų projektai – visa tai paskatins trečiųjų šalių kino žiūrovus pamatyti daugiau Europos filmų savo šalies kino teatruose ir atvirkščiai.

Komisija dabar pradėjo viešąsias konsultacijas dėl galimos programos MEDIA MUNDUS siekdama sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę apie naujos tarptautinės programos įtraukimą į programą MEDIA, skirtą Europos filmams populiarinti, kurti ir platinti (metinis biudžetas – apie 100 mln. EUR). Suinteresuotosios šalys kviečiamos pareikšti savo nuomonę šiais konkrečiais klausimais:

  • ES ir trečiųjų šalių platintojų, eksportuotojų ir (arba) teisių turėtojų sutarčių dėl išimtinės atitinkamų filmų premjeros šalies (-ių) partnerės (-ių) teritorijoje sudarymas (ypač renginiuose, pavyzdžiui, bendrai kuriamų filmų mugėse);
  • Europos ir trečiųjų šalių filmų rodymas atitinkamuose kino teatrų tinkluose ir visuomenės informavimo apie Europos ir trečiųjų šalių filmus, sukurtus pagal abipusio platinimo susitarimus, būdai;
  • bendrų mokymo kursų, kuriuose dalyvautų Europos ir trečiųjų šalių kinematografijos mokymo organizacijos, rengimas.

Remdamasi viešojo svarstymo rezultatais Komisija iki 2008 m. pabaigos priims sprendimą dėl galimos programos MEDIA MUNDUS pasiūlymo. Šią idėją jau tvirtai palaikė kultūros ministrai, gegužės 19 d. dalyvavę Kanų kino festivalio 2008 m. Europos dienos renginiuose.

Bendroji informacija

Naudodamiesi Europos programa MEDIA 32 valstybių kino kūrėjai jau gauna lėšų savo audiovizualiniams kūriniams platinti visame pasaulyje. 2007–2013 m. pagal šią programą Europos audiovizualinio meno pramonei skirta 755 mln. EUR (IP/07/169).

Praėjusį mėnesį keturi pagal programą MEDIA finansuoti filmai Kanų kino festivalyje pelnė prestižinius apdovanojimus, įskaitant „Auksinę palmės šakelę“ („Klasė“) ir didįjį žiuri prizą („Gomora“) (IP/08/800). Šie filmai buvo vieni iš 14 festivalyje parodytų filmų, kuriems kurti ar platinti pagal Europos Sąjungos programą MEDIA skirta daugiau nei 900 000 EUR paramos (IP/08/741). Pagal programą MEDIA remti filmai jau anksčiau yra triumfavę „Oskarų“ teikimo ceremonijoje, o šiais metais „Oskaru“ apdovanoti filmai „Klastotojai“ (Die Fälscher, Austrija ir Vokietija) ir „Edita Piaf. Rožinis gyvenimas“ (La Môme, Prancūzija) (IP/08/298).

Daugiau informacijos apie viešąsias konsultacijas internetu:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htmDaugiau informacijos apie viešąjį svarstymą:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/public_hearing/index_en.htmDaugiau informacijos apie „MEDIA International“:

http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Daugiau informacijos apie programą MEDIA ir 2008 m. Kanų kino festivalio apdovanojimus:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media/index/en.htmlhttp://ec.europa.eu/information_society/media/overview/news/cannes_2008/index_en.htm


Side Bar