Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/909

Brüssel, 10. juuni 2008

MEDIA MUNDUS: komisjon kavandab ülemaailmset filmikoostöö programmi

Komisjon uurib, millised oleksid eelised, kui lisada 1991. aastal loodud ELi programmile MEDIA, mille raames edendatakse Euroopa filmide loomist ja nende levitamist välismaal, uus programm MEDIA MUNDUS, et tugevdada kultuuri- ja kaubandussidemeid Euroopa filmitööstuse ja kolmandate riikide filmitootjate vahel. Koostöö aitaks Euroopa audiovisuaalalade spetsialistidel ja asjaomastel filmitootjatel väljaspool ELi edendada vastastikku oma konkurentsivõimet, kasutades paremini ära koostööprojektide võimalikku potentsiaali audiovisuaalteoste loomisel, levitamisel ja tutvustamisel. Programmi MEDIA MUNDUS puhul järgitaks skeemi, mida kasutati õpilasvahetusprogrammi ERASMUS MUNDUS puhul, kui see lisati 2001. aastal olemasolevale programmile ERASMUS, et toetada õpilasvahetusi Euroopa ja kolmandate riikide ülikoolide vahel. Juba alates 15. juunist 2008 on avatud avalik internetiarutelu programmi MEDIA MUNDUS peamiste eesmärkide ja prioriteetide kohta ning avalik ärakuulamine toimub 25. juunil Brüsselis.

Euroopa filmi kultuuriline mitmekesisus ja programmi MEDIA atraktiivsus on ärgitanud Lõuna-Ameerika, Aasia, Venemaa ja muude maailmajagude filmiloojaid otsima korduvalt võimalusi sidemete loomiseks Euroopa audiovisuaalsektoriga, et aidata vastastikku kaasa sektori kogu potentsiaali kasutamisele. Kui programmi MEDIA eesmärk on toetada igati Euroopa ühtse turu pakutavate võimaluste kasutamist, siis MEDIA MUNDUS lihtsustab Euroopa filmide levitamist maailmas ja partnerriikide filmide levitamist Euroopas. See tagab kodanikele laiema valiku ja filmide suurema kultuurilise mitmekesisuse ning seda kõike UNESCO kultuurilise mitmekesisuse konventsiooni vaimus,” ütles ELi meediavolinik Vivian Reding.

Juba 2007. aasta detsembris algatas komisjon Euroopa Parlamendi ja kultuuriministrite nõukogu toetusel ettevalmistava meetme MEDIA International. Programmi 2008. aasta eelarve on 2 miljonit eurot ning selle eesmärk on tugevdada kultuurilist mitmekesisust hindavate ELi ja kolmandate riikide audiovisuaalvaldkonna spetsialistide vahelist koostööd. Programm kestab kolm aastat ning selle raames otsitakse võimalusi, et vastastikku kasulikel tingimustel lihtsustada lepingute sõlmimist ning laiendada Euroopa Liidust ja kolmandatest riikidest pärit spetsialistide võrgustikke. 2008. aastal rahastatavate meetmete hulgas on ühise jätkuõppe korraldamine (järgmisel aastal on kavas rahastada ka filmikoolide koostööd), ühised reklaamikampaaniad kinematograafiateoste kaubanduslikuks levitamiseks ning kinovõrkude vaheliste projektide toetamine. Meetmetega soovitakse ärgitada kolmandate riikide filmihuvilisi ning Euroopa kinopublikut vaatama rohkem Euroopa ja kolmandate riikide filme.

Programmi MEDIA MUNDUS võimalikku loomist käsitleva komisjoni algatatud avaliku arutelu eesmärk on saada sidusrühmadelt tagasisidet, kas Euroopa filmide tutvustamiseks, loomiseks ja levitamiseks peaks programmile MEDIA lisama rahvusvahelise programmi (eelarve maht 100 miljonit eurot). Sidusrühmade arvamust küsitakse järgmiste konkreetsete teemade kohta:

  • lepingute sõlmimine ELi ja kolmandate riikide levitajate/eksportijate/autoriõiguste omanike vahel, et reklaamida näiteks koostöös loodud filmide esmalinastust koostööpartneri päritoluriigis/riikides;
  • teabe kogumine Euroopa ja kolmandate riikide filmide kohta asjakohastes kinovõrkudes ja võimalused publiku teadlikkuse suurendamiseks vastastikuse levitamise lepingutega hõlmatud Euroopa ja kolmandate riikide filmitoodangu kohta;
  • ühiste koolituste korraldamine Euroopa ja kolmandate riikide filmikoolide osalusel.

Lähtudes avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekutest, otsustab komisjon enne 2008. aasta lõppu, kas teha ettepanek programmi MEDIA MUNDUS võimaliku käivitamise kohta. Kultuuriministrid, kes osalesid 2008. aasta Cannes'i festivali Euroopa päeval (19. mai), toetasid programmi loomise ideed igati.

Taust:

Euroopa programm MEDIA võimaldab juba 32 riigi filmiloojatel taotleda toetust oma tööde levitamiseks maailmas. Aastateks 2007–2013 on Euroopa audiovisuaaltööstuse rahastamiseks ette nähtud 755 miljonit eurot (IP/07/169).

Eelmisel kuul võitsid neli MEDIA programmi raames rahastatud filmi Cannes'i prestiižika auhinna, sh kuldse palmioksa (Klass) ja Grand Prix (Gomorra) (IP/08/800). Kokku linastus festivalil 14 filmi, mille valmimist või levitamist toetati Euroopa Liidu programmi MEDIA raames rohkem kui 900 000 euroga (IP/08/741). MEDIA programmi toetusel valminud filmid on juba leidnud tunnustust ka Oscarite jagamisel. Tänavu anti Oscar filmidele "Valerahategijad" (Die Fälscher/Austria-Saksamaa) ja "Edith Piaf – elusse armunud" (La Môme/Prantsusmaa) (IP/08/298).

Täiendav teave avaliku internetiarutelu kohta:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm Täiendav teave avaliku ärakuulamise kohta:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/public_hearing/index_en.htm Täiendav teave programmi MEDIA International kohta:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Täiendav teave programmi MEDIA ja 2008. aasta Cannes'I filmifestivali auhindade kohta:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media/index/en.htmlhttp://ec.europa.eu/information_society/media/overview/news/cannes_2008/index_en.htm


Side Bar