Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/909

Bruxelles, den 10. juni 2008

MEDIA MUNDUS: Kommissionen overvejer et verdensomspændende filmsamarbejdsprogram

Kommissionen er i færd med at undersøge fordelene ved at udvide EU's Media-program – som er oprettet i 1991 for at fremme udviklingen og distributionen af europæiske film på tværs af landegrænser – med et nyt Media Mundus-program, der skal styrke de kulturelle og forretningsmæssige forbindelser mellem den europæiske filmindustri og filmproducenter i tredjelande. Dette kunne gøre det lettere for den audiovisuelle branche i Europa og deres modparter uden for EU at forbedre deres konkurrenceevne gensidigt ved at udnytte potentialet for fælles projekter bedre, bl.a. inden for udvikling, distribution og markedsføring af audiovisuelle værker. Et sådant Media Mundus-program ville følge mønsteret i Erasmus Mundus-programmet for udveksling af studerende, der er føjet til det allerede eksisterende Erasmus-program i 2001 for at muliggøre udveksling mellem europæiske universiteter og universiteter i tredjelande. En offentlig online høring om et eventuelt Media Mundus-programs hovedtræk og prioriteter er åben frem til den 15. juni 2008, og der afholdes en offentlig høring i Bruxelles den 25. juni.

"Den kulturelle mangfoldighed i Europas filmindustri og vort Media-programs tiltrækningskraft har affødt gentagne anmodninger fra filmproducenter fra Sydamerika, Asien, Rusland og andre kontinenter om at bygge bro mellem deres og Europas audiovisuelle markeder for at øge deres potentialer til gensidig gavn. På samme måde, som Media arbejder for at udnytte mulighederne i Europas indre marked fuldt ud, kunne et Media Mundus-program lette udbredelsen af europæiske film på verdensmarkedet og på tilsvarende vis lette distributionen i Europa af film fra partnerlande verden over. Dette giver borgerne større valgmuligheder og mere kulturelt forskelligartede film – i tråd med UNESCO-konventionen om kulturel mangfoldighed", udtalte EU's Kommissær for informationssamfund og Medier Viviane Reding.

Allerede i december 2007 iværksatte Kommissionen med støtte fra Europa-Parlamentet og Ministerrådet (Kultur) den forberedende foranstaltning "Media International". Med et budget på mere end 2 mio. EUR i 2008 er sigtet med "Media International" at styrke udveksling mellem den audiovisuelle branche i EU og tredjelande, der tillægger kulturel mangfoldighed samme vægt. Foranstaltningen vil gennemføres i op til tre år og afprøve mulighederne for at bane vejen for aftaler og udbrede netværk mellem EU's og tredjelandes audiovisuelle branche til gensidig gavn. Blandt de foranstaltninger, der er støttet i 2008, er løbende fælles uddannelse (der skal udvides til samarbejde mellem filmskoler i de kommende år), fælles markedsføringskampagner med henblik på salg af filmværker og støtte til projekter mellem biografnetværk – der alle vil opmuntre biografgængere i tredjelande til at se flere europæiske film i deres egne biografer og omvendt.

Den offentlige høring, som Kommissionen nu har iværksat vedrørende et eventuelt Media Mundus-program, søger reaktioner fra interessenter angående idéen om at supplere Media-programmet om markedsføring, udvikling og distribution af europæiske film (med et årligt budget på ca. 100 mio. EUR) med et nyt internationalt program. Interessenterne høres om specifikke emner såsom:

  • indgåelse af aftaler mellem distributører/eksportører/rettighedsindehavere i EU og tredjelande (navnlig via aktiviteter, f.eks. markeder for samproduktion) med henblik på at markedsføre den eksklusive premiereforestilling af deres respektive film i deres partnerlande
  • forevisning af europæiske og tredjelandes film inden for de respektive biografnetværk og muligheder for at øge offentlighedens interesse for europæiske og tredjelandes filmudgivelser, der er omfattet af gensidige distributionsaftaler
  • tilrettelæggelse af fælles uddannelsestiltag mellem europæiske og tredjelandes filmuddannelsesfaciliteter.

Ud fra de bidrag, der er modtaget i forbindelse med den offentlige debat, træffer Kommissionen inden udgangen af 2008 beslutning om et forslag til et eventuelt Media Mundus-program. Denne idé har allerede opnået betydelig støtte blandt kulturministrene, der deltog i Europa Dag 2008 i forbindelse med Cannes Filmfestivalen den 19. maj.

Baggrund:

Europas Media-program hjælper allerede filmproducenter fra 32 lande med adgang til finansiering af en verdensomspændende distributionen af deres audiovisuelle værker. Via programmet ydes 755 mio. EUR til Europas audiovisuelle branche i perioden 2007-2013 (IP/07/169).

I sidste måned modtog fire Media-finansierede film prestigefyldte priser på Cannes filmfestivalen, herunder De Gyldne Palmer (Entre les Murs – "Mellem murene") og juryens Grand Prix (Gomorra) (IP/08/800). Disse film var blandt de 14 viste film på festivalen, der var blevet produceret eller distribueret med støtte på mere end 900 000 EUR fra Den Europæiske Unions Media-program (IP/08/741). Media-støttede film har allerede fejret triumfer ved dette års Oscar-prisuddeling, og der blev uddelt Oscar-priser til Forfalskerne (Die Fälscher/Østrig-Tyskland) og til Spurven - La vie en Rose (La Môme/Frankrig) (IP/08/298).

Yderligere oplysninger om den offentlige online høring:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm Yderlige oplysninger om den offentlige høring:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/public_hearing/index_en.htm Yderligere oplysninger om Media-International:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Yderligere oplysninger om EU's Media-program og Cannes 2008 pristildelingerne:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media/index/en.htmlhttp://ec.europa.eu/information_society/media/overview/news/cannes_2008/index_en.htm


Side Bar