Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/909

V Bruselu dne 10. června 2008

MEDIA MUNDUS: Komise zvažuje celosvětový program spolupráce v oblasti filmu

Komise v současné době zkoumá, jaké výhody by přineslo rozšíření programu Evropské unie MEDIA, který byl založen v roce 1991 na podporu rozvoje a přeshraniční distribuce evropských filmů, o nový program MEDIA MUNDUS. Tímto programem by měly být posíleny kulturní a obchodní vztahy mezi evropským filmovým průmyslem a filmovými tvůrci z třetích zemí. Odborníci z audiovizuálního odvětví v Evropě a filmoví tvůrci ze stejné branže ze zemí mimo Evropu by tak dostali příležitost zlepšit svou konkurenceschopnost tím, že budou lépe využívat možnosti společných projektů např. v oblasti rozvoje, distribuce a propagace audiovizuálních děl. Vzorem programu MEDIA MUNDUS je studentský výměnný program ERASMUS MUNDUS, jímž byl v roce 2001 doplněn již existující program ERASMUS a který umožnil výměnu mezi evropskými univerzitami a univerzitami ve třetích zemích. Do 15. června 2008 probíhá veřejná internetová konzultace o charakteristických vlastnostech a hlavních cílech zvažovaného programu MEDIA MUNDUS a 25. června 2008 se v této souvislosti v Bruselu uskuteční veřejné projednání.

Kulturní rozmanitost evropské kinematografie a přitažlivost našeho programu MEDIA daly podnět k opakovaným žádostem filmových tvůrců z Jižní Ameriky, Asie, Ruska a mnoha dalších částí světa, kteří mají zájem o navázání spolupráce s evropskými audiovizuálními trhy, a tím o zlepšení možností na obou stranách. Podobně jako program MEDIA, jenž přispívá k plnému využití možností evropského jednotného trhu, by program MEDIA MUNDUS usnadnil šíření našich filmů v celosvětovém měřítku a naopak šíření filmů z partnerských zemí z celého světa u nás v Evropě. Tím by se občanům nabízelo více možností volby a zvýšil by se počet kulturně rozmanitějších filmů, což je zcela v duchu Úmluvy UNESCO o kulturní rozmanitosti,“ prohlásila komisařka EU pro média Viviane Redingová.

Již v prosinci 2007 zahájila Komise ve spolupráci s Evropským parlamentem a Radou ve složení ministrů kultury přípravnou akci „MEDIA International“. S rozpočtem 2 milionů EUR na rok 2008 si program „MEDIA International“ klade za cíl posílit výměnu mezi odborníky z audiovizuálního odvětví v EU a ve třetích zemích, což má přispět k prohloubení kulturní rozmanitosti. V rámci této akce, jež potrvá tři roky, se budou za účelem vzájemného přínosu hledat možnosti uzavírání smluv a rozšíření sítí mezi odborníky z EU a třetích zemí. Mezi akce podporované v roce 2008 patří průběžné společné vzdělávání (jež má být v příštích letech rozšířeno na spolupráci filmových škol); společné propagační kampaně v oblasti komerční distribuce kinematografických děl a podpora projektů mezi sítěmi kin – všechny tyto akce mají návštěvníky ve třetích zemích motivovat k tomu, aby častěji chodili na evropské filmy a zároveň se má zvýšit zájem evropských diváků o filmy ze třetích zemí.

Cílem veřejné konzultace o zvažovaném programu MEDIA MUNDUS, kterou Komise nyní zahájila, je získat názory zúčastněných stran v souvislosti s doplněním programu MEDIA na propagaci, vývoj a distribuci evropských filmů (roční rozpočet: okolo 100 milionů EUR) o nový mezinárodní program. Zúčastněné strany mají vyjádřit své stanovisko ke konkrétním tématům, mezi něž patří:

  • uzavírání smluv mezi distributory / vývozci / držiteli práv ze zemí EU a třetích zemí (zejména u příležitosti různých akcí, např. trhů koprodukce) na podporu exkluzivního premiérového promítání jejich filmů na území partnerské země;
  • uvádění evropských filmů a filmů z třetích zemí v sítích kin a způsoby zvyšování informovanosti veřejnosti o promítání filmů z evropských a třetích zemí na základě smluv o vzájemné distribuci;
  • uspořádání společných vzdělávacích akcí mezi evropskými vzdělávacími filmovými zařízeními a zařízeními třetích zemí.

Na základě příspěvků získaných v rámci veřejné diskuse Komise do konce roku 2008 rozhodne o návrhu na zvažovaný program MEDIA MUNDUS. Tato myšlenka již získala silnou podporu ze strany ministrů kultury, kteří se u příležitosti Dne Evropy 2008 účastnili dne 19. května filmového festivalu v Cannes.

Souvislosti:

Evropský program MEDIA již pomáhá filmovým tvůrcům ze 32 zemím získat finanční prostředky pro distribuci audiovizuálních děl po celém světě. V období 2007–2013 přispívá evropskému audiovizuálnímu odvětví částkou 755 milionů EUR (IP/07/169).

V loňském roce získaly čtyři filmy podporované programem MEDIA na filmovém festivalu v Cannes prestižní ocenění, mezi nimi Zlatou palmu (film Entre Les Murs – Mezi stěnami) a Cenu poroty (film Gomorra) (IP/08/800). Tyto filmy patřily mezi 14 filmových děl uvedených na festivalu, které byly natočeny nebo distribuovány s finanční podporou programu Evropské unie MEDIA ve výši přesahující 900 000 EUR (IP/08/741). Filmy podporované v rámci programu MEDIA již zazářily na udílení filmových Oskarů, kde toto ocenění získaly filmy Die Fälscher (Ďáblova dílna / Rakousko-Německo) a La Vie en Rose (La Môme – Edith Piaf / Francie) (IP/08/298).

Více informací o veřejné internetové konzultaci:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm Více informací o veřejném projednání:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/public_hearing/index_en.htm Další informace o programu MEDIA International:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Další informace o programu MEDIA a letošních oceněních v Cannes:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media/index/en.htmlhttp://ec.europa.eu/information_society/media/overview/news/cannes_2008/index_en.htm


Side Bar